ETFSverige
Hem » Börsen

Kan det löna sig att investera lånade pengar?

10 juni 2019 Inga kommentarer

Det är inte ovanligt att folk lånar pengar för att investera i olika typer av värdepapper. Det kan vara ett bra sätt att öka avkastningen, men det gäller dock att veta vad man håller på med. Det kan generera i en bra vinst om marknaden stiger, men förluster kan vara tuffa när marknaderna faller.

Att låna pengar för att investera är en fråga om risk kontra potentiell avkastning. Det kan hjälpa dig något enormt på vägen till ekonomisk frihet, men det kan också skada dig så att du får börja om från noll – eller värre. De flesta framgångsrika affärsmän har någon gång i sin karriär lånat till en investering eller till en idé, så visst finns det många exempel på folk som har lyckats.

Sök rådgivning

Lån för investeringar innebär hög risk. Du bör söka professionell ekonomisk rådgivning för att se till att denna strategi är rätt för dig, även om du själv anser att du är ganska duktig. Det ger dig mer pengar att investera. Det kan innebära skatteförmåner, eftersom du får ett skatteavdrag för räntebetalningar på lånet. Det är dock bara meningsfullt om avkastningen (efter skatt) är större än alla kostnader för lånet, såsom ränta och avgifter. Om inte, tar du en hög risk för en generellt låg eller till och med negativ avkastning.

Vissa långivare låter dig låna pengar med din bostad som säkerhet. Det är mycket riskabelt att placera dessa pengar i en investering. Om investeringen blir dålig och du inte kan sköta dina återbetalningar kan du förlora ditt hem. Därför är det mycket bättre att använda sig av andra typer av små lån. Du kan läsa om några av dem på www.alltomsmslan.se. Välj ett lån som uppfyller dina behov. Titta på räntan, avgifter och andra funktioner, som möjligheten att återbetala lånet i förskott.

Olika typer av risker

Att låna för att investera är inte för de som vill känna sig helt trygga. Ju mer du lånar, desto större är risken, eftersom du måste betala tillbaka lånet oavsett investeringens resultat. Den inkomst du får från investeringen kan vara lägre än väntat. Har du pengar avsatta för att täcka detta? Räntorna på lånet kan stiga. Om räntorna ökade med 2% eller 4% skulle du då  fortfarande kunna betala tillbaka lånet och gå med vinst?

Vad händer om din inkomst sjunker på grund av sjukdom, skada eller uppsägning? Har du en plan för att hantera detta? Värdet på din investering kan falla och det kan bli så att intäkten från försäljningen inte täcker det återstående lånet. Har du andra medel avsatta för detta? Du måste förstå och ha en plan för att hantera varje risk.

Diversifiera investeringar för att minska risken

Om du lånar för att investera är det viktigt att se till att dina investeringar är diversifierade. Diversifiering minskar din investeringsrisk och lämnar dig mindre exponerad för en enda ekonomisk händelse. Om en verksamhet eller sektor du har investerat i misslyckas eller fungerar dåligt, kommer du inte att förlora alla dina pengar. Risken blir högre ju mindre diversifierade dina investeringar är. Det är riskabelt att låna för att investera i ett företag, och det passar inte alla. Men det kan också vara en väldigt bra affär. Se bara till att du förstår alla risker innan du fattar ett beslut.

Kommentarer är avstängda.