ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

De fyra bästa sätten att investera passivt

6 mars 2016 Inga kommentarer

De fyra bästa sätten att investera passivtDe fyra bästa sätten att investera passivt

De fyra bästa sätten att investera passivt Passiva inkomster är förenklat pengar som kommer in på en regelbunden basis utan att det krävs några större insatser eller ansträngningar som med ett arbete. Tanken är att du gör en initial investering i form av tid och/eller pengar men när bollen rullar så krävs det minimala insatser framöver. Att investera passivt är investeringar som aldrig ser inte likadana ut, för den som vill bygga upp en solid portfölj krävs det att investeringarna görs efter olika typer av strategier. Här listar vi de fyra bästa sätten att investera passivt.

Fastigheter

Trots en del upp- och nedgångar i fastighetspriserna under de senaste åren så fortsätter fastigheter att vara ett förstahandsval för investerare som vill skapa långsiktigt god avkastning. Att investera i en hyresfastigheter, till exempel, är ett sätt att producera en regelbunden inkomstkälla. Det krävs emellertid en del eget kapital för att köpa en fastighet, men när denna del är hanterad och tillförlitliga hyresgäster är installerade, det finns väldigt lite kvar att göra förutom att vänta på att hyrorna ska börja rulla in.

Real Estate Investment Trusts (REIT) är en annan passiv investeringsform för investerare som inte är intresserade av att hantera den dagliga driften av en fastighet. En av de främsta fördelarna med en REIT är att de betalar ut 90 procent av sin beskattningsbara inkomst som utdelningar till investerare.

Peer-to-peer-lån

Peer-to-peer-lån (P2P) industrin är drygt tio år gammal, och marknaden har vuxit med stormsteg. För investerare som vill hjälpa andra samtidigt lägga passiva inkomster till sin portfölj, är peer-to-peer-lån ett attraktivt val.

För denna typ av investeringar finns det lägre inträdeshinder än många andra typer av investeringar. Två av de största P2P-plattformarna, Prosper och Lending Club, tillåter investerare att låna ut så pass litet som 25 USD. Båda dessa plattformar är öppna för icke-ackrediterade investerare. Det är emellertid viktigt att göra sin hemläxa noggrant. Kom ihåg TrustBuddy och det problem som följde med denna svenska P2P-plattformar.

När det gäller avkastningen kan peer-to-peer-lån vara lönsamt, särskilt för investerare som är villiga att ta på sig mer risk. Lån betalar en viss summa i form av ränta till investerare, med de högsta räntorna till de låntagare som bedöms ha störst kreditrisk. Avkastning sträcker sig typiskt från fem till tolv procent, och investeraren har egentligen inget annat att göra än att finansiera lånet.

Utdelningsaktier

Utdelning på aktier är ett av de enklaste sätten för investerare att skapa passiva inkomster eftersom du faktiskt få betalt för att äga dem. Om företaget gör ett bra resultat betalas en del av detta tillbaka till investerarna som utdelning. Dessa pengar kan användas för att köpa ytterligare aktier eller för att konsumera.

Utdelningar kan variera kraftigt från ett företag till ett annat, och de kan också variera från år till år. Investerare som är osäker på vilken vinstutdelande aktie de skall välja bör hålla sig till de som kallas för utdelningsaristokrater, det vill säga företag som har lämnat en ökad årlig utdelning under de senaste 25 åren.

Indexfonder

Indexfonder är fonder som är knutna till ett visst marknadsindex. Det finns indexfonder som är börshandlade, så kallade ETFer eller börshandlade fonder, men det kan också röra sig om traditionella aktiefonder. Dessa fonder är utformade för att spegla utvecklingen av det underliggande index som de spårar, och de erbjuder vissa fördelar jämfört med andra investeringar för investerare vars mål är passiva inkomster.

Indexfonder är passivt förvaltade och värdepappersinnehaven som ingår i dem förändras inte annat än om sammansättningen av indexet förändras. För investerare innebär detta ett sätt att sänka förvaltningskostnaderna. Bortsett från detta, gör en lägre omsättningshastighet indexfonder mer skatteeffektiva, något som annars skulle försämra avkastningen.

Slutsats

Passiva investeringar kan göra en placerares liv lättare på många sätt, i synnerhet när en hands-off tillvägagångssätt är att föredra. De fyra alternativ som anges här representerar olika nivåer av diversifiering och risk. Som med alla investeringar, är det viktigt att väga den förväntade avkastningen i samband med att investera passivt mot möjlighet för risken för förlust.

Kommentarer är avstängda.