ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Investera i Pakistan med hjälp av en börshandlad fond

28 april 2015 En kommentar

Investera i Pakistan med hjälp av en börshandlad fondInvestera i Pakistan med hjälp av en börshandlad fond

Investera i Pakistan med hjälp av en börshandlad fond Att investera i tillväxtekonomin Pakistan är något som svenska placerare kunnat göra några år, bland annat genom fondbolaget Tundra Fonders utmärkta utbud. Det finns emellertid andra sätt att investera i denna tillväxtekonomi, bland annat genom börshandlade fonder.

Intresset för att investera i landsspecifika ETFer, det vill säga börshandlade fonder som investerar i en ett enda land, är just nu mycket stort. Det finns mer än 200 sådana ETFer enbart i USA som har mer än 100 miljarder dollar under förvaltning, däribland Global X MSCI Pakistan ETF (NYSEArca: PAK).

PAK, den första dedikerade USA-listade Pakistan ETFen

PAK, den första dedikerade USA-listade Pakistan ETFen och den har länge varit en snackis. New York-baserade Global X är en emittent som inte är främmande för att erbjuda exotiska landsspecifika börshandlade fonder. Redan för fem år sedan lanserade denna förvaltare planerna på en börshandlad fond med fokus på Pakistan.

Pakistan rankades som den 44 största ekonomin i fråga om nominell BNP under 2014 baserat på data från Internationella valutafonden (IMF). Pakistan klassificeras dessutom en frontier market, en så kallad gränsmarknad. Innan lanseringen av PAK var det enklaste sättet att investera i Pakistan endera Tundras fonder eller genom att köpa den börshandlade fond som heter iShares MSCI Frontier 100 ETF (NYSEArca: FM). FM är den ETF med den största exponeringen mot just Pakistan och har allokerat cirka 10,4 procent av sitt kapital till detta land som är det fjärde största innehavet i denna ETF.

Pakistan degraderas till frontier market

Pakistan degraderas till frontier market i 2009 efter det att landets aktiemarknad var stängd för säljare för över 100 dagar under 2008 under den globala finanskrisen. Pakistans riktmärke Karachi Stock Exchange 100 index har emellertid sedan dess varit en av de mest effektiva aktieriktmärken i världen.

Karachi Stock Exchange 100 index handlas för närvarande runt 33 456, vilket är en ökning från knappa 29 000 sedan den 30 mars, KSE 100 har stigit med cirka 23 procent under det senaste året och med 200 procent sedan Q4 2011. 2013 var Pakistan den femte starkaste aktiemarknaden i världen med en uppgång på nästan 50 procent.

PAK spårar MSCI Pakistan Index

PAK spårar MSCI Pakistan Index och omfattar 31 aktier. Liksom många ETFer som replikerar utvecklingen av frontier markets och mindre emerging markets är PAK tungt viktad mot finansiella tjänster, i fallet med PAK är nästan en tredjedel av denna börshandlade fonds kapital allokerat till denna sektor. Detta är emellertid inte den största sektorn, Pakistan har en stark ställning som producent av fossila bränslen och andra naturresurser vilket gör att denna ETF har en sammanlagd vikt om 57,2 procent till energi- och materialsektorerna.

Pakistan som är det sjätte folkrikaste landet i världen har av Goldman Sachs identifierats som en av de potentiellt stora, snabbväxande marknader som förväntas vara en viktig källa till den globala ekonomiska tillväxten och möjligheter i framtiden.
Frontier markets har historiskt uppvisat låga korrelationer till utvecklade marknader och tillväxtmarknadsaktier. PAK har potential att fortsätta det temat som pakistanska aktier hade ett statistiskt samband som låg på noll i förhållande till S & P 500 i fjol, enligt Global X.

PAK är den fjärde börshandlade fonden som replikerar utvecklingen i en landspecifik frontier market, de övriga tre är Market Vectors Vietnam ETF (NYSEArca: VNM), Global X MSCI Argentina ETF (NYSEArca: ARGT) och Global X Nigeria Index ETF (NYSEArca: NGE).

Kommentarer »