ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Institutionella investerare ökar användandet av börshandlade fonder

25 januari 2016 Inga kommentarer

Institutionella investerare ökar användandet av börshandlade fonderInstitutionella investerare ökar användandet av börshandlade fonder

Institutionella investerare ökar användandet av börshandlade fonder ETP-industrin, det vill säga börshandlade produkter, avslutade trots ett mycket volatilt börsår 2015 ett år med den bästa tillväxten någonsin. En förklaring ligger i att institutionella investerare ökar användandet av börshandlade fonder i sin förvaltning snabbare än tidigare. Enligt en färsk analys från Greenwich Associates, Institutional Investment in ETFs: Versatility Fuels Growth, planerar dessutom institutionerna att öka sitt användande av ETFer ytterligare under 2016. Det ser verkligen ut som investerarna har omfamnat detta finansiella instrument och tagit det till sig på allvar.

Institutionerna står för 36 procent av marknaden i USA

Institutionella investerare äger för närvarande 36 procent av alla US-noterade ETF tillgångar, motsvarande 756 miljarder av det totala marknadsvärdet om 2 100 miljarder dollar. Av de 183 institutionella investerare som deltog i undersökningen har cirka 43 procent av dem allokerat mer än tio (10) procent av sina totala portföljer till börshandlade fonder. Av de institutionella investerare som i dag inte har placerat pengar i ETFer säger nästan tjugo (20) procent att de överväger att ta in börshandlade fonder i sin förvaltning under 2016.

I rapporten konstateras att institutionella investerare införlivar ETFer som ett verktyg för den långsiktiga, strategiska förvaltningen samt som en kostnadseffektiv ersättare för traditionella obligationer och derivat. Runt 82 procent av investerarna uppgav att kunna få viss exponering marknaden var den viktigaste faktorn för att välja en ETF. Institutionella investerare angav också på likviditet eller omsättning, driftskostnadsprocent och tracking error som några av de mest attraktiva faktorer för att investera i börshandlade fonder.

Amerikanska institutioner bidrar till tillväxten

Amerikanska institutioner bidrar till tillväxten för ETF-marknaden när de drar nytta av de potentiella fördelarna och tillämpningar som börshandlade fonder erbjuder säger Daniel Gamba, Head of iShares U.S. institutional Business på BlackRock. Han fortsätter att säga att institutionerna använder ETFer för att addera likviditet i sina obligationsportföljer, för att kunna överträffa de bredare marknadsindexen genom smart beta strategier och göra långsiktigt strategiska placeringar. Vissa institutioner använder också ETFer för att ersätta terminer i sin förvaltning.

Bland de institutioner som arbetade med aktie-ETFer säger sig 36 procent att ha för avsikt att öka allokeringen till börshandlade fonder under 2016. 35 procent av dessa institutioner säger att de kommer att öka användandet av ETFer med tio (10) procent eller mer.

Befintliga institutionella användare hittar nya användningsområden för ETFer i sina portföljer, och ett växande antal använder ETFer som det primära instrumentet för att genomföra långsiktiga strategiska investeringar. Det mest populära användningsområdet för ETFer bland de institutionella användarna är att för att få en exponering mot kärninnehaven, motsvarande en investering i ett index som S&P 500, DAX eller OMXS30.

Obligationsanvändandet ökar ytterligare

Bland de institutioner som arbetade med räntebärande-ETFer säger sig 35 procent att ha för avsikt att öka allokeringen till börshandlade fonder under 2016. 36 procent av dessa institutioner säger att de kommer att öka användandet av ETFer med tio (10) procent eller mer.

Användandet av räntebärande-ETFer ökar, i dag använder två av tre institutioner i USA sådana finansiella instrument enligt Greenwich Associates. Rapporten visar att det är framförallt frågan om likviditet som har lett till det höga användandet.

Ersätter derivatpositioner med börshandlade fonder

Mer än hälften av institutionerna har under det senaste året valt att ersätta traditionella derivatprodukter med ETFer, och 78 procent av terminsanvändarna planerar att ersätta befintliga terminspositioner med börshandlade fonder under 2016.

Även Smart beta strategier och ETFer som ger andelsägarna en exponering mot alternativa indexeringsmetoder har vunnit popularitet bland institutionella investerare. Enligt enligt Greenwich Associates rapport använder sig 30 procent institutionerna i USA av börshandlade fonder för att få en exponering mot smart beta. Lika stor andel använder valutahedgade börshandlade fonder. För att summera det hela, institutionella investerare ökar användandet av börshandlade fonder, i alla fall i USA. Vi märker emellertid att europeiska institutionella investerare ökar användandet av börshandlade fonder också, och här är tillväxttakten snabbare även om volymerna är lägre. På sikt är det inte orimligt att anta att Europa kommer nå samma användningsgrad som USA.

Kommentarer är avstängda.