ETFSverige
Hem » Börsen, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Indiens ekonomi växer snabbare än Kinas

11 februari 2016 Inga kommentarer

India versus China Indiens ekonomi växer snabbare än KinasIndiens ekonomi växer snabbare än Kinas

Den kinesiska draken bereder plats för den indiska tigern när Indiens ekonomi växer snabbare än Kinas. I veckan publicerades Indiens BNP-siffror som visar att Indien nu tagit positionen som den snabbast växande ekonomin bland de större länderna. Enligt landets centralbyrå rapporterar Indien en BNP-tillväxt om 7,3 procent för 2015, och prognosen för 2016 ligger på en tillväxt om 7,6 procent. Indiens ekonomi växer snabbare än Kinas

Kina som länge har fungerat som ett draglok för den globala ekonomin rapporterade en BNP-tillväxt om 6,9 procent för 2015, men väntas rapportera en väsentligt sämre siffra för 2016 eftersom landet har plågats av flera ekonomiska problem som som sträcker sig från en nedgång i efterfrågan till kapitalutflöden på grund av en deprecierande yuan. Detta är emellertid inte första gången som Indien har gått sin granne. Enligt IMF inträffade detta under 1981, 1989, 1990, och 1999.

Tillverkning visade sig vara den stora vinnaren bland alla sektorer när det gäller att rapportera tillväxt förra året. Enligt den indiska regeringens statistik växte denna sektor med en hastighet om 12,6 procent. Å andra sidan, jordbruksektorn minskade med 1 procent.
Indiens premiärminister Narendra Modi har gjort ett antal resor utomlands för att främja landets tillverkningskapacitet och har presenterat ett särskilt program som kallas ”Make in India” för att locka till sig utländska investerare. Regeringen har också åtagit sig att skapa 100 miljoner tillverkningsrelaterade arbeten och öka tillverkningssektorns totala andel av Indiens ekonomi till 25 procent.

Tvivel om BNP tillväxt

Förväntningarna är att Indiens ekonomi kommer att driva den globala tillväxten under det kommande decenniet. Det finns emellertid tvivel om landets tillväxtsiffror. Flera ekonomer har ifrågasatt regeringens officiella siffror avsende tillväxtsiffrorna. På Mubaibaserade JA Bank säger chefsekonomen Shubhada Rao att det är svårt att se korrelationen. Hon hänvisade till till indikatorer såsom företagens orderböcker och lagerförhållanden som inte överensstämmer med den indiska regeringens bedömning av sektorn.

”Make in India” kampanjen har varit mycket uppmärksammad i pressen, men den har ännu så länge inte resulterat i några konkreta resultat hittills. I själva verket, enligt vissa bedömare så har denna kampanj drabbats av byråkratiska problem. Samtidigt visar annan data att Indiens kapitalflöden endast förbättrats marginellt sedan föregående år.

Det finns vissa sektorer som håller uppe den indiska ekonomin, till exempel IT och e-handeln, men enligt Ritika Mankar Mukherjee, analytiker på Ambit Capital så har stora delar av landets ekonomi saktat ned. Samtidigt förutspår IMF att Indiens ekonomi kommer att växa med 7,5 procent nästa år.

India China Map Frågan är bara om den indiska tigern kommer att kunna behålla sin ledarposition i en deprimerande global omvärldSlutsats

Under många år hade Indien en låg ekonomisk tillväxt. Avregleringen 1991 ledde emellertid att landets ekonomi satte fart. Frågan är bara om den indiska tigern kommer att kunna behålla sin ledarposition i en deprimerande global omvärld.

Kommentarer är avstängda.