ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Indien erbjuder viss styrka till skillnad från andra svaga emerging markets

15 september 2015 Inga kommentarer

Indien erbjuder viss styrka till skillnad från andra svaga emerging marketsTrots att de indiska aktierna de senaste månaderna har dumpats av internationella investerare, något som alla emerging markets varit utsatta för så har Indien med sin litet mer robusta tillväxtekonomi något att erbjuda som många andra emerging markets saknar. Det samma gäller de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av den indiska aktiemarknaden. Indien erbjuder viss styrka.

Under de tre senaste månaderna har till exempel WisdomTree India Earnings Fund (NYSEArca: EPI) fallit med mer än åtta procent, medan iShares India 50 ETF (NasdaqGM: INDY) fallit med 6,6 procent och PowerShares India Portfolio (NYSEArca: PIN) backat med 7,9 procent. Detta skall emellertid ställas mot de bredare börshandlade fonderna som fokuserar på emerging markets, till exempel iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: EEM) som under det senaste kvartalet redovisar en värdeminskning om 7,9 procent.

Få alternativ till Indien bland emerging markets

Alternativen till Indien är få, i alla fall när det gäller emerging markets. Visserligen noterar vi utflöden på 2,6 miljarder dollar från den indiska aktiemarknaden i augusti 2015, ett av de största utflöden en enskild månad sedan den globala finanskrisen. Detta till trots har många fondförvaltare som arbetar globalt ökat sin exponering mot den indiska aktiemarknaden under de senaste månaderna. Den genomsnittliga globala aktiefonden har ökat sin allokering till Indien till i genomsnitt 10,7 procent i slut av juli 2015, en ökning med 40 procent sedan början av 2014.

Tittar vi på de fyra stora tillväxtekonomierna i världen, de länder som brukar kallas för BRIC-länderna det vill säga Brasilien, Ryssland, Indien och Kina så är Indien utan konkurrens det land som föredras av investerarna. De övriga tre länderna har stora problem, och även om Indien inte saknar egna så växer landets ekonomi snabbare än de övriga tre BRIC-länderna. Den indiska handelsbalansen är fortfarande negativ, men gapet minskar. Samtidigt så ser vi att även om Indiens valuta och aktiemarknad inte klarat av att hålla emot den senaste tidens oro så har de i alla fall inte sålts av i samma omfattning som de övriga BRIC-ekonomierna.

Den indiska rupien har endast försvagats med 5,8 procent mot den amerikanska dollarn under 2015, vilket skall jämföras med den brasilianska realen som har störtat med 31 procent och den ryska rubeln som backat med 13 procent. Year-to-date har WisdomTree Indian Rupee Strategy Fund (NYSEArca: ICN) backat med 1,4 procent medan Market Vectors-Rupee/USD ETN (NYSEArca: INR) stigit med 0,8 procent.

Det låga oljepriset gynnar Indien

Till skillnad från Brasilien och Indien så drar Indien fördel av de låga oljepriserna då landet är en stor nettoimportör av både olja och andra råvaror. Brasilien och Ryssland lider av oljeprisfallet på grund av sina stora oljeexportindustrier.

Internationella valutafonden spår att Indiens ekonomi kommer att växa med 7,5 procent under året som slutar den 31 mars 2016, vilket gör att Indiens ekonomiska tillväxt blir snabbare än Kinas tillväxt för första gången på över ett decennium. I jämförelse väntas Kinas ekonomi växa med 6,8 procent detta kalenderår medan Brasilien och Ryssland kan komma att se en ekonomisk tillbakagång på 1,5 och 3,4 procent respektive.

Kommentarer är avstängda.