ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Headline

Indexfonder pressar aktiefondsavgifter för andra året i rad

5 maj 2014 Inga kommentarer

Indexfonder pressar aktiefondsavgifter för andra året i radIndexfonder pressar aktiefondsavgifter för andra året i rad

Indexfonder pressar aktiefondsavgifter för andra året i rad. Fondavgifterna på den svenska fondmarknaden sjönk för andra året rad. Ökat antal indexfonder är en av orsakerna till att avgifterna sjunker inom den stora kategorin aktiefonder. Spararna väljer att placera allt mer kapital i aktiefonder med lägre avgifter. Inom kategorin blandfonder stiger avgifterna. Det framgår av årets fondavgiftsrapport.
AMF har för sjunde året i rad undersökt avgiftsutvecklingen på den svenska fondmarknaden. Sedan 2005 har antalet fonder mer än fördubblats och enbart under 2013 tillkom netto 225 fonder. Årets rapport visar att avgiftsnivåerna sjönk under 2013. De genomsnittliga förvaltningsavgifterna ligger på 1,34 procent och Årlig avgift, som är en mer komplett fondavgift, ligger på 1,61 procent.

– Aktiva sparare har blivit mer medvetna och väljer i högre utsträckning aktiefonder med låga avgifter. Det är sannolikt en starkt bidragande orsak till den lägre avgiftsnivån för aktiefonder. Samtidigt är det intressant att se trenden att blandfonderna blivit dyrare. För mer passiva sparare svarar blandfonder/fond-i-fond-lösningar mot behovet av enkelhet. Nackdelen är att det oftast blir dyrare, säger Gunilla Nyström, vd AMF Fonder.

För aktiefonder ligger förvaltningsavgiften på 1,47 procent, vilket understiger 1,5 procent för första gången under mätperioden 2005-2013. När hänsyn tas till hur stor förmögenheten är i varje fond, kapitalviktat, är förvaltningsavgiften för Sverigeregistrerade aktiefonder i snitt 0,98 procent.

För blandfonder har förvaltningsavgiften stigit till nya rekordnivån 1,36 procent. Förklaringen är att flertalet av nystartade blandfonder under året är av typen fond-i-fond, vilka generellt är dyrare.

Utländska fonder har fortsatt högre avgifter generellt än motsvarande svenska fonder. Inom aktiefonder ligger utländska fonders Årlig avgift på 1,82 procent jämfört med 1,17 procent för svenska fonder.
Underlaget är framtaget av Morningstar på uppdrag av AMF Fonder och omfattar 4 526 svenska och utländska fonder som varit tillgängliga för svenska privatsparare och för premiepension under åren 2015-2013. Per den 31 december 2013 var antalet fonder 3 002.

Läs den fullständiga rapporten här

Kommentarer är avstängda.