ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Hur kommer Mexikos energireform att påverka tillväxten?

4 november 2014 3 Comments

Mexico ETF Aztec Hur kommer Mexikos energireform att påverka tillväxten?Hur kommer Mexikos energireform att påverka tillväxten?

Den mexikanska energireformen håller på att ta form. Den snabbhet med vilken presidentens löfte kom till kongressen och blev en ny lag visar att Mexiko, ett land som är en stor producent och exportör av varor till USA, är klar för investeringar och har vänt ett snart hundra år gammalt dödläge i landets energisektor. Hur kommer Mexikos energireform att påverka tillväxten?

Statligt ägda PEMEX har varit den enda oljeproducenten i landet sedan 1938, men med reformer vid horisonten  kommer landets ekonomi att påverkas av utsikterna, något som bara positivt för landet. Mexiko kommer att bli mer internationellt och det kommer att uppstå ett mer regionalt intresse inom energisektorn samtidigt som det medför mer utländska direktinvesteringar och ännu mer konkurrens och olika vägar att skapa tillväxt börjar att öppna upp sig.

Det har också medfört det positiva att Mexikos styrande arbetar tillsammans för att stimulera landets tillväxt. Det visar att Mexikos president Pena Nieto och kongressen kan arbeta tillsammans för att klara strukturreformer. Andra reformer behövs på andra områden, och det faktum att de omstridda reformerna i energisektorn kan drivas igenom med kompromisser är ett mycket gott tecken. Det är också mycket positivt för tillväxt och därmed för den mexikanska aktiemarknaden.

Mexikos energireform kommer också att leda till betydande förändringar i landets infrastruktur, vi ser till exempel att raffinaderierna börjar att moderniseras, och spår av de strukturella förändringar som krävs kommer att bära frukt. Redan innan han aviserade reformen energi under 2013, skissade Pena Nieto en plan på 300 miljarder dollar för att uppgradera Mexikos infrastruktur, vilket inkluderar energisektorn och dess utbyggnad.

Mexikos fundamenta förbättras. Enligt en analys som publicerades av Bank of America Merrill Lynch (BAML) i september är Mexiko en av de mest motståndskraftiga tillväxtekonomierna i allt mer sannolikt scenario med högre tillväxt och priser i USA. Som ett resultat höjde Bank of America Merrill Lynch Mexiko till marknadsvikt den 30 september från undervikt, baserat på fundamenta på marknaden. Tillväxten har också medfört att landets export har tagit fart, med ytterligare tillväxtpotential att vänta från strukturreformerna.

Mullret av räntehöjningar i USA har lett till bredare spreadar på mexikanska obligationer men är fortfarande i nivå med andra, liknande tillväxtmarknader med liknande kreditbetyg. Landets makrobilden förbättras dock enligt BAML eftersom utvecklingen går enligt planerna för president Pena Nieto, som har sagt energireformen och andra reformer skulle leda till fem (5) procent årlig tillväxt för Mexiko från och med 2018.

 

Placerar Mexiko på kartan

 

Mexiko är ett utvecklingsland, men energireformen kan komma att förändra detta och placera landet i en grupp globala energiländer inom emerging markets. Samtidigt leder en ökad produktion från Mexikos energireformer till att Mexiko blir en del av det växande blocket av nordamerikanska energiproducenter inom NAFTA. En växande oljeproduktion från stabila nordamerikanska källor bör också bidra till att begränsa effekterna av försörjningsavbrott från den mer politiskt instabila Mellanöstern.

NAFTA, North American Free Trade, bör också kunna dra nytta av Mexikos energireformer rullas ut. En snabbare utveckling av den mexikanska energisektorn bör kunna synkroniseras med utvecklingen i USA. Dessutom kommer tillverkningsindustrin att bli mer konkurrenskraftig och kommer att förbättra utsikterna för utländska investeringar och expansion på marknaden för de mexikanska tillverkningsföretagen.

Det finns ett antal börshandlade fonder som replikerar utvecklingen på den mexikanska aktiemarknaden, till exempel iShares MSCI Mexiko (ARCA: EWW) och ProShares Ultra MSCI Mexiko (ARCA: UMX).

 

iShares MSCI Mexiko (ARCA: EWW)

 

3 Kommentarer »

  • » Blogg arkiv Låga förväntningar på Latinamerika under 2015 skrev:

    […] iShares MSCI Brazil Capped ETF (NYSEArca: EWZ) och iShares MSCI Mexiko Capped ETF (NYSEArca: EWW), de två största landsspecifika ETFerna som följer latinamerikanska aktier har backat med i snitt 14 procent under förra året. Morgan Stanley har övervikt Mexiko, men undervikt Brasilien, enligt Barrons. Notera att den mexikanska centralbanken under 2014 sänkte landets styrränta i ett försök att få fart på landets ekonomi. EWW har en stor andel defensiva aktier, bland annat dagligvaror och telekombolag, vilket gör att denna ETF, precis som den mexikanska börsen i sin helhet, handlas till ett högt p/e-tal, betydligt högre än vad många andra emerging markets. Under de senaste månaderna har vi sett utflöden på cirka 20 MUSD från EWW, trots optimism om landets reforminriktade regering och ansträngningar för att öppna landets energiindustri för utländska investeringar för första gången på årtionden. […]

  • ETFSverige » Blogg arkiv Mexikanskt misslyckande? skrev:

    […] fallande oljepriser kom bara några månader efter Mexiko tillkännagav en rad reformer som skulle öppna landets energiverksamhet för utländska investeringar för första gången på […]

  • ETFSverige » Blogg arkiv Fonder för den mexikanska aktiemarknaden - ETFSverige skrev:

    […] Energisektorn drivs inte längre av statliga monopol. Detta öppnar dörren för privat deltagande i hela sektorn. Privata företag kommer nu att kunna prospektera, utveckla och producera olja och naturgas. […]