ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Guldet glimmar igen? 5 steg så ska du analysera guld

4 juni 2012 En kommentar

Detta inlägg är en uppdatering av mitt tidigare guldinlägg på samma tema. Jag kommer gå igenom samma fem analyssteg som jag gjorde i mitt tidigare blogginlägg. De fem stegen är:

  1. Antal utestående guldkontrakt på råvarubörsen COMEX
  2. Förändring i förvaltat kapital för noterade guld-ETF:er (fysiska)
  3. Valutakursutveckling EUR/USD
  4. Momentum
  5. Korrelation

1. Antal utestående guldkontrakt på råvarubörsen COMEX

Antal utestående guldkontrakt på COMEX har minskat signifikant sedan toppen i november 2010. I grafen nedan kan vi dock se att antalet utestående kontrakt har bottnat ur och sakta vänt uppåt från 400 000 nivån till dagens nivå på cirka 420 000 kontrakt (1 juni 2012). Dagens nivå är fortfarande över den långsiktiga trenden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Factset, avser utestående guldkontrakt på COMEX under perioden 21 juni 2010 – 1 juni 2012

2. Förändring i förvaltat kapital för noterade guld-ETF:er (fysiska)

Trots att guldpriset har sjunkit kraftigt sedan årsskiftet har förvaltat kapital eller asset under management (AuM) inte sjunkit. Detta betyder att investerare har hållit kvar sina guldinnehav. Sett utifrån årskiftet har de flesta ETF:erna haft en positiv utveckling i förvaltat kapital (omräknat till svenska kronor). Denna bild är väldigt snarlik situationen vid mitt förra blogginlägg. I fredags kunde man dock se att det var stora nettoinflöden till guld-ETF:er.

[table id=386 /]

 

Källa: Factset, 1 juni 2012, AuM i miljoner kronor, nettoförändring i AuM i procent

3. Valutakursutveckling EUR/USD

En starkare dollar innebär ett lägre guldpris eftersom guld prissätts i dollar. Nedan graf visar tydligt att US-dollarn har stärkts signifikant mot Euron. Försvagningen i Euron har fortsatt under förra veckan. Anledningen är de fördjupade problemen i Sydeuropa. Detta har fortsatt att påverka guldpriset negativt.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Momentum

I fredags steg guldpriset kraftigt under en febril handel. Uppgången summerades till över 4 procent i lokal valuta, se graf nedan. I dagsläget handlas guldet över 50-dagars men under 200-dagars glidande medelvärden. Detta betyder kortfattat att guldpriset är inne i en positiv trend sett utifrån 50-dagars glidande medelvärde (korta trenden). För aktuella nivåer och aktuellt pris, se graf nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan presenteras 50 och 200-dagars glidande medelvärden i absoluta tal (lokal valuta) och i relation till gårdagens stängningskurser för utvalda ETF:er/ETC:er. Ett värde för 50 eller 200-dagars glidande medelvärden överstigande 1 tyder på positiv trend och allt under 1 tyder på en negativ trend. De som handlar utifrån en momentumstrategi säljer därmed när värdet går under 1 och köper när det går över 1.

[table id=387 /]

 

Källa: Factset, 1 juni 2012

4. Korrelation

Historiskt har guld haft en negativ korrelation mot aktiemarknaden. Detta betyder att guldpriset stiger i värde när aktiemarknaden faller. I dagsläget har guld en svagt positiv korrelation sett mot OMXS30 0,18 (0,19) och mot MSCI World 0,10 (0,11), sett utifrån 2 års daglig korrelation. Detta betyder att guldpriset tenderar att stiga i värde när börsen går upp. De senaste dagarna har dock guldet haft en negativ korrelation jämfört med aktiemarknaden.

Slutsats

I dagsläget ger inte investeringsflöden i guld, COMEX och AuM förändringar, någon tydlig bild. De senaste dagarna har dock inflödena till guld varit stora. (netural+)

EUR/USD handlas fortsatt under den korta och den långa trenden och kommer sannolikt göra detta fram tills nyvalet i Grekland den 17 juni (negativ)

Momentum är positiv på kort sikt sett utifrån 50-dagars glidande medelvärde (positiv)

Korrelationen på 2-års sikt är fortsatt positiv, vilket är negativt för en investerare. En investerare vill ha en tillgång med negativ korrelation, då detta minskar risken i portföljen. På kort sikt har guldet rört sig som det ska. (netural+)

Slutsats: Jag  börjar bygga en ny position i guld. Jag kommer att köpa in mig i omgångar och fortsätter och köpa så länge guldpriset handlas i en positiv trend (>1 625 USD). I dagsläget känns det som att guld återfått sin status som en ”safe haven trade”.

Kommentarer »