ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Glöm inte bort hålla koll på utdelningarna

26 januari 2016 Inga kommentarer

Glöm inte bort hålla koll på utdelningarnaGlöm inte bort hålla koll på utdelningarna

Glöm inte bort hålla koll på utdelningarna. För att underlätta för de placerare för att få löpande utdelningar finns det en rad olika börshandlade fonder att välja mellan. Dessa ETFer köper aktier i företag som under en lång tid har ökat sina utdelningar.

Aktiemarknaderna har rasat kraftigt under de senaste veckorna och det finns bedömare som anser att börserna nu är översålda. Det finns andra som är av åsikten att detta endast är början. De som tror att vi snart kommer att få se en vänding men som likväl är oroliga för vad framtiden skall föra med sig så finns det ett alternativ att titta på, de börshandlade fondersom erbjuder sina ägare en stadig utdelningsström.

Avmattningen borde inte förvånat

PIMCO globala ekonomiska rådgivare Joachim Fels säger att även om den senaste tidens data visar att den ekonomiska aktiviteten avtog under det fjärde kvartalet 2015 så borde detta inte varit någon nyhet för de finansiella marknaderna, och det borde inte heller ha lett till de börsfall i den omfattning som vi sett under början av januari.

Fels hävdar dessutom att ekonomin fortfarande kan stiga som en följd av en tillväxt i arbetsmarknadssiffrorna, låga energipriser och en stark byggsektor. David Bailin, global chef för managed investments på Citi Private Bank säger att vad vi ser är en liten försvagning, inte den typ av grundläggande förändring som tyder på att det är dags att börja oroa sig på det som marknaden gör just nu. Han säger också att investerare borde köpa fler aktier då de är billigare nu, har en högre direktavkastning och goda intjäningsmöjligheter.

Diversifiera med stabila ETFer i oroliga börstider

Investerare kan diversifiera med stabila ETFer som köper aktier i företag som har en hög direktavkastning. Det finns ett antal breda ETFer som endast investerar i de företag som har en historik av höjda utdelningar. Det ger placerare en möjlighet att erhålla en attraktiv avkastning och att få exponering mot kvalitetsföretag, så kallade utdelningsaristokrater.

Bland dessa utdelningsaristokrater kan till exempel nämnas Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEArca: VIG), en börshandlad fond som investerar i aktier i amerikanska företag som regelbundet har ökat sin utdelning de senaste tio åren. I skrivande stund ger denna ETF en direktavkastning på 2,34 procent.

Schwab US Dividend Equity ETF (NYSEArca: SCHD) är en börshandlad fond vars portfölj består av aktier i 100 företag som valts ut baserat på starka fundamentala data, direktavkastning och att de har höjt sina utdelningar i minst tio år i följd. SCHD har i skrivande stund en direktavkastning på 2,97 procent.

SPDR S&P Dividend ETF (NYSEArca: SDY) köper aktier i företag som har ökat sin utdelning under de senaste tjugo åren. Denna börshandlade fond ger en direktavkastning på 2,57 procent i januari 2016.

ProShares S&P 500 Aristocrats ETF (NYSEArca: NOBL) är en börshandlad fond som endast köper aktier i de företag som klarat av att öka sin utdelning årligen i mer än 25 år. I skrivande stund ger denna ETF en direktavkastning på 2,02 procent.

Börsfall gör utdelningsaristokraterna mer attraktiva

Den senaste tidens säljtryck på aktiemarknaden har också gjort utdelningaktierna mer attraktiva jämfört med räntebärande tillgångar. Eftersom S & P 500-indexet upplever sin värsta start på ett nytt år sedan 2009 har detta index direktavkasting nu stigit och ligger trettio (30) punkter över den ränta som de amerikanska tioåriga statsobligationerna ger.

Skillnaden mellan de amerikanska aktieutdelningar och statsobligationer kan användas som en proxy för jämförelse värdering mellan de båda tillgångarna. I genomsnitt har avkastningen på de 10-åriga statsobligationerna överstigit S & P 500 utdelningarna med 7,7 punkter under det senaste året.

Kommentarer är avstängda.