ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Fyra orsaker till att köpa japanska aktier i dag

29 maj 2015 Inga kommentarer

Fyra orsaker till att köpa japanska aktier i dagFyra orsaker till att köpa japanska aktier i dag

Fyra orsaker till att köpa japanska aktier i dag Den svenska aktiemarknaden har rusat, men på många andra håll är det istället så att börsindexen fastnat i ett spann som de inte kan ta sig ur. Så är till exempel fallet med de amerikanska börserna. Aktierna kan komma att fortsätta stiga om penningpolitiken förblir extremt ackommoderande och den ekonomiska tillväxten tar fart, men det är många bedömare som oroar sig för att dagens värderingar överstiger utsikterna för en framtida vinsttillväxt.

Vissa investerare har börjat leta efter bättre möjligheter på internationella marknader. ETFer, så kallade börshandlade fonder, med fokus på Europa och Japan i synnerhet har sett imponerande inflöden i år. Börserna i dessa regioner förväntas fortsätta att dra nytta av sina centralbankers generositet. Efter en svag prestation i fjol, har japanska aktier varit på uppgång i år och det finns många skäl till varför de kunde se ytterligare uppgångar under de kommande månaderna.

Nikkei noterar nya toppnoteringar, yenen fast i ett spann

Japan är framförallt en exportinriktad ekonomi, det betyder att landets aktiemarknad vanligen visar upp en negativ korrelation mot valutan, yenen.

En svagare valuta gör den japanska exporten mer konkurrenskraftig och då dollarn stärks gentemot yenen, går aktierna i japanska exportörer upp. Det omvända förhållandet tycks emellertid gälla detta år.

Medan yenen har fastnat i ett snävt intervall, nästan oförändrad jämfört med US-dollarn sedan årets början har de japanska aktierna marscherar högre. Nikkei index noterade 20 000 den 23 april, efter mer än 15 år. Det är upp mer än 12 procent i år.

En av anledningarna till den kraftiga ökningen är utsikterna för ytterligare aktieförvärv av de massiva japanska pensionsfonderna. Under det fjärde kvartalet 2014 var pensionsfonderna den största köparen av japanska aktier. Det är inte bara pensionsfonder utan även den japanska postbanken och även centralbanken som har kommit att köpa aktier, och dessa inköp väntas fortsätta öka aktiekurserna i Japan.

Yenen verkar vara i ett vänteläge som nu, men lanseringen av ytterligare lättnader i Japan eller tecken på en lättning av skattesatserna i USA skulle definitivt försvaga valutan, vilket gynnar exportörer i vanlig ordning.

Ytterligare lättnader på kort sikt?

Myndigheterna i Japan fortsätter att kämpa för att återuppliva ekonomin. Med lanseringen av massiva lättnader för ungefär två år sedan har de japanska aktierna stigit kraftigt och valutan föll. Japans ekonomi gled emellertid in i en recession efter en höjning av försäljningsskatten förra året. Som ett resultat hade regeringen att skjuta upp en andra skattehöjning. Även om ekonomin vuxit fram ur recessionen fortsätter tillväxten att vara trög.

Den senaste Tankan undersökningen från Bank of Japan visade att företagen är fortfarande ovilliga att spendera på grund av svag inhemsk och asiatisk efterfrågan. Lägre oljepriser har satt press på inflationen och förnekar BOJ: s ansträngningar för att stimulera inflationen.

BOJ nyligen knuffade ut tidslinjen för att nå sitt länge haft inflationsmålet på 2 procent. Centralbanken förväntar sig nu målet ska uppnås runt den första halvan av räkenskapsåret 2016, sex månader senare än föregående prognos. Många marknadsbedömare tror att BOJ kommer att tillkännage ytterligare lättnader under juli eller oktober på grund av en vacklande ekonomiska återhämtning.

Stigande bolagsvinster

En annan anledning att se positivt på japanska aktier är den ökande lönsamheten hos de japanska företagen. Med en lägre yen, billiga oljepriser och återhämtning i den inhemska efterfrågan, förväntas de japanska företagen redovisa en god vinsttillväxt i år också. Med förbättrade vinster kan dessa företag öka sina utdelningar och spendera mer pengar på återköp av sina egna aktier, vilket bör leda till ytterligare kursstegringar.

Japanska företag har samlat en hel del pengar i sina balansräkningar och förväntas att spendera mer på investeringar, utdelningar och återköp under de kommande åren som realräntorna närmar sig den negativa zonen.

Japanska aktier är fortfarande en bra affär?

Trots den senaste tidens uppsving handlas japanska aktier endast till 14.7 gånger prognostiserade resultat, vilket är under deras 10-åriga genomsnitt på 15,8. Om man tittar på det konjunkturrensade P/ E-talet (CAPE) eller Shiller P/E så handlas japanska aktier på en multipel av 23,7 i mars mer än 20% under än det historiska genomsnittet på 34,4. Med tanke på bättre resultattillväxtpotentialen för japanska företag är dessa värderingar mycket attraktivt.

Börshandlade fonder med fokus på Japan

Mot bakgrund av de skäl som diskuterats ovan, tror vi starkt på att investerare bör överväga att investera i sådana ETFer som replikerar utvecklingen av den japanska aktiemarknaden. Det erbjuder dessutom diversifieringsfördelar och vilket ökar den långsiktiga riskjusterad avkastningen.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (NYSEARCA:DXJ) är ett utmärkt sätt att dra nytta av en uppgång på den japanska aktiemarknaden samtidigt som denna ETF har en inbyggd säkring av valutarisken i fall yenen rör sig lägre.

De största innehaven i denna börshandlade fond inkluderar välkända japanska exportörer som Toyota (NYSE: TM), Mitsubishi (OTCPK: MMTOF), Nissan (OTCPK: NSANY) och Honda (NYSE: HMC).

En annan stor ETF som det är värt att titta på är Deutsche Banks db X-Trackers MSCI Japan Hedged ETF (NYSEARCA: DBJP), som följer en liknande strategi och är också något billigare, med en driftskostnadsprocent på 0,45%. Toyota, Mitsubishi och Softbank (OTCPK: SFTBY) är bland de största innehaven.

Kommentarer är avstängda.