ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Fonder för den mexikanska aktiemarknaden

3 juli 2016 Inga kommentarer

Fonder för den mexikanska aktiemarknadenFonder för den mexikanska aktiemarknaden

Mexiko kanske inte alltid ses som ett möjligheternas land för investerare, men detta kan komma att förändras. Den senaste tidens ekonomiska reformer och en växande tillverkningsindustri som exporterar till bland annat USA, börjar bidra till att ändra placerarnas syn på landet. Vi har därför tittat på börshandlade fonder för den mexikanska aktiemarknaden.

Vi tar en kort titt på dessa förändringar för att sedan avgöra om iShares MSCI Mexico Capped (NYSEArca: EWW) skulle vara en bra börshandlad fond (ETF) att överväga.

Ekonomiska reformer

Energisektorn drivs inte längre av statliga monopol. Detta öppnar dörren för privat deltagande i hela sektorn. Privata företag kommer nu att kunna prospektera, utveckla och producera olja och naturgas.

Telekommunikation är en sektor som tidigare drevs av stora företag som kontrollerade cirka 80 procent av marknaden. Nyligen genomförda reformer har lett till att denna andel krympt. Detta bör leda till ökad konkurrens och lägre kommunikationskostnader, vilket kommer att ge mer pengar i fickan för konsumenterna och hjälpa till att driva på konsumtionen.

Finanssektorn förändras även denna, och småföretagen kommer nu att få en ökad tillgång till kreditmarknaderna.

Andra reformer kommer att leda till förbättrade arbetsvillkor och prestationsbaserade bedömningar för lärare.

Även om det inte är direkt relaterat till reformer är den mexikanska ekonomin nära knuten till den amerikanska ekonomin genom exporten. Detta kan vara en positiv eftersom den amerikanska ekonomin har överträffade de flesta andra ekonomier runt om i världen. Kanske mer viktigt är att den mexikanska ekonomin har en mycket liten exponering mot Europa, som kämpar mot en deflation. Det är möjligt deflationen kommer att finna sin väg till USA. Detta är något att hålla ett öga på. Den andra stora risken för Mexiko är säkerhet.

Om Mexiko kan omintetgöra effekterna av en eventuell deflationsmiljö i USA och åtminstone bromsa säkerhetsrisker, ser framtiden ljus ut för ekonomin. Om så är fallet, är då EWW ett bra sätt att investera? Låt oss ta reda på.

Är EWW ett bra sätt att investera i Mexiko?

EWW replikerar sedan starten 2 mars 1996 utvecklingen av MSCI Mexico Investable Market Index 25/50. Denn ETF har cirka 1,71 miljarder dollar under förvaltning och det omsätts cirka 2,5 miljoner andelar varje dag i denna ETF. Förvaltningskostnaden ligger på 0,48 procent.

Det fem största sektorerna är konsumtionsvaror (25,03 procent), Finansiella tjänster (19,22 procent), Basic Materials (17,17 procent), Kommunikationstjänster (16,71 procent), Sällanköpsvaror (12,97 procent). EWW har ingen exponering mot oljesektorn alls då inga sådana bolag handlas på den mexikanska aktiemarknaden.

De fem största innehaven i EWW svarar för 40,83 procent av de totala tillgångana, med América Móvil SAB de C.V. (NYSE: AMX) som ensamt svarar för 15,72 procent av det förvaltade kapitalet i denna börshandlade fond. Det näst största innehavet, FEMSA (FMX), utgör endast 7,54 procent av tillgångarna i denna ETF. Eftersom América Móvil spelar en så stor roll för utvecklingen i EWW och den mexikanska aktiemarknaden har vi angivit en del nyckeltal för det företaget.

P/e-tal: 19
Vinstmarginal: 7,29 procent
Avkastning på eget kapital: 28,8 procent
Operativt kassaflöde: 15,46 miljarder dollar
Utdelning: 1,22 procent
Debt-to-Equity Ratio: 2,83

Historiskt sett har inte tillväxten i América Móvil imponerat, något som syns i aktiekursen. En direktavkastning på 1,22 procent är emellertid inte illa.

Internationella valutafondens (IMF) prognoser är en tillväxt om 3,5 procent tillväxt för 2015, med hänvisning till ambitiösa strukturreformer som de viktigaste katalysatorerna. Om detta uppfylls är Mexiko en bra marknad att vara lång i, till exempel genom EWW. Driftskostnadsprocenten på 0,48 procent är emellertid litet hög och äter upp vinsten, därför är denna börshandlade fond en investering som behöver följas noga.

Du kan också satsa mot Mexiko med ProShares UltraShort MSCI Mexico Cpd IMI (NYSEArca: SMK), men det är inte ett rekommenderat tillvägagångssättet på grund av en mycket låg omsättning, det vill säga en stor skillnad mellan köp- och säljkursen, och en hög expense ratio (0,95 procent).

Slutsats

EWW är ett bra spekulativt köp, men denna börshandlade fond har en hög risk och kräver övervakning. Mexiko lämpar sig inte för en buy-and-hold strategi. Den som är negativt inställd till den mexikanska aktiemarknaden bör överväga att hitta ett annat sätt att investera i Mexiko än genom SMK givet att Du inte tror att Du har en perfekt timing.

iShares MSCI Mexico Capped (NYSEArca: EWW)

Kommentarer är avstängda.