ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Det ser mulet ut för fond som satsar på molntjänster

28 december 2015 Inga kommentarer

fond som satsar på molntjänsterDet ser mulet ut för fond som satsar på molntjänster

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (NasdaqGM: SKYY) är den enda börshandlade fond vi känner till som satsar på företag som är verksamma inom molntjänster, SKYY är alltså en fond som satsar på molntjänster. Under året har denna ETF gett sina andelsägare en värdeökning om fyra procent, mätt i dollar. Detta skall ställas mot de cirka 4,5 procent som det bredare indexet Nasdaq Composite gett. Utvecklingen är nedslående i skenet av att denna ETF har investerat så pass kraftigt i de så kallade FANG-företagen, Facebook (NasdaqGS: FB), Amazon.com (NasdaqGS: FB), Netflix (NasdaqGS: NFLX) och Googles moderföretag Alphabet (NasdaqGS: GOOG). Amazon, Facebook och Netflix är bland de bäst presterande aktierna på de amerikanska börserna i år.

Cloud computing, eller molntjänster, hänvisar till ett sätt att få tillgång till digital information från Internet genom webbaserade verktyg och tillämpningar, i stället för direkt anslutning till en server. De önskade data och programvarupaket lagras i servrar där en konsument kan komma åt dem var som helst så länge denne har tillgång till Internet. Detta är i alla fall den något vaga formuleringen som SKYY använder i sitt placeringsreglemente när denna börshandlade fonds förvaltare väljer ut de företag som de skall investera i.

SKYY replikerar utvecklingen av ISE Cloud Computing Index, som är ett modifierat likaviktat dollarindex som syftar till att följa utvecklingen av företag som aktivt deltar i cloud computing industrin. För att ett företag skall tas med i indexet måste det bedriver en verksamhet som stöder eller utnyttja cloud computing utrymme, vara noterat på en lämplig börs och ha ett börsvärde överstigande 100 MUSD.

Det underliggande indexet tillåter att den börshandlade fonden köper aktier i företag som inte är rena molnföretag, så länge dessa företag tillhandahåller varor och tjänster till stöd för cloud computing utrymmet. SKYY kan också äga tech konglomerat så länge som dessa företag indirekt utnyttjar eller stödjer användningen av cloud computing-teknik.

Kommentarer är avstängda.