ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

First Trust flyttar ytterligare sju ETFer till Nasdaq

25 november 2015 Inga kommentarer

First Trust flyttar ytterligare sju ETFer till NasdaqFirst Trust flyttar ytterligare sju ETFer till Nasdaq

First Trust, den sjätte största amerikanska utgivaren av börshandlade fonder, flyttar ytterligare sju av sina AlphaDEX ETFer till att Nasdaq från NYSE, New York Stock Exchange. Dessa ETFer kommer att behålla samma kortnamn som tidigare varför det inte kommer innebära någon reell skillnad för de investerare som handlar med dessa börshandlade fonder. First Trust flyttar ytterligare sju ETFer till Nasdaq efter att under sommaren 2015 flyttat tio landsspecifika börshandlade fonder.

Varje fond kommer att söka replikera ett investeringsresultat som i stort motsvarar utvecklingen av Nasdaq AlphaDEX® Equity Index före fondens avgifter och kostnader. Dessa index är likaviktade, dollarbaserade index som utvecklats och underhålls av Nasdaq som skall generera ett positivt alfa i förhållande till traditionella passiva stilindex genom användning av AlphaDEX® urvalsmetod . Följaktligen kommer fondernas indexleverantör att ändras till Nasdaq enligt ett uttalande från Illinois-baserade First Trust.

AlphaDEX ETF er baserar sig på tillväxtfaktorer varav tre, sex och tolv månaders kurstillväxt, försäljning i förhållade till pris och ett års försäljningstillväxt, och separat, på värde faktorer, inklusive bokfört värde till eget kapital, kassaflöde för att prissätta och avkastningen på tillgångar enligt First Trust.

I juli meddelade First Trust att företaget skulle flytta listningen av 10 av sina landsspecifika börshandlade fonder till Nasdaq från New York Stock Exchange.

De börshandlade fonder som är aktuella för flytt denna gång ses i tabellen nedan.

First Trust

Källa: First Trust

Kommentarer är avstängda.