ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

ETFer med fokus på återköp är ett bra sätt att dra fördel av kommande aktieköp

30 oktober 2014 6 Comments

Stock repurchase ETFer med fokus på återköp är ett bra sätt att dra fördel av kommande aktieköpETFer med fokus på återköp är ett bra sätt att dra fördel av kommande aktieköp

ETFer med fokus på återköp är ett bra sätt att dra fördel av kommande aktieköp. Nyligen skrev vi en artikel med rubriken Är detta en förklaring till att börserna föll? I denna lyfte vi fram de tankar som Goldman Sachs David Kostin hade om att det var den så kallade ”döda perioden” som har orsakat ett fall på aktiemarknaderna sedan den 18 september i år. I USA där aktieåterköp är tämligen vanligt får inte företagen köpa – eller sälja – sina egna aktier under de fem veckor som föregår deras rapporter. Kostin skriver emellertid också att sedan 2007 har i snitt 25 procent av alla återköp skett under de två sista månaderna på året. Han avslutar med att skriva att han tror att aktieåterköpen kommer att driva S&P 500 till en ännu högre nivå än vad vi redan sett, han tror att detta index skall upp till 2 050. Det betyder att det kan vara en god idé att titta på de börshandlade fonder som fokuserar på återköp under de sista månaderna under 2014.

Historien säger oss alltså att under de kommande månaderna, kan företagens återköp åter komma att öka och bidra till att stödja marknaden och till och med få den att stiga kraftigt. Investerare som vill kapitalisera på ökade aktieåterköp kan därför satsa på återköpsrelaterade börshandlade fonder.

Vi har hittat ett par olika ETFer som ger exponering mot företag som återköper sina egna aktier, till exempel PowerShares Buyback Achievers Portfolio (NYSEArca: PKW), TrimTabs Float Shrink ETF (NYSEArca: TTFS) och Cambria Shareholder Yield ETF (NYSEArca: SYLD). PowerShares har även en internationell motsvarighet till PKW.

PKW är specifikt fokuserat på att köpa amerikanska värdepapper utgivna av företag som har återköpt egna aktier, motsvarande fem procent av aktiestocken, under det senaste året. Innehaven i denna ETF rebalanseras kvartalsvis. ETFer med fokus på återköp är ett bra sätt att dra fördel av kommande aktieköp

TTFS och SYLD är båda två aktivt förvaltade börshandlade fonder. TTFS arbetar med en metod som bland annat innebär att förvaltarna övervakar insideraktiviteten och företagens aktieåterköp. Förvaltarteamet hos SYLD fokuserar på att köpa aktier i företag med höga utdelningar, men som också betalar av sina skulder samtidigt som de återköper egna aktier i marknaden.

Som tidigare sagt så tror alltså Goldman Sachs aktieanalytiker att företagen kommer att återvända och återköpa egna aktier. Investmentbanken tror att detta bör ske i slutet av oktober när de har rapporterat. En annan av Goldman Sachs analytiker, Howard Silverblatt, som arbetar med indexanalys, gör bedömningen att tjugofem procent av alla företag som ingår i S&P 500 kommer att kunna visa en positiv påverkan på resultatet per aktie med minst fyra procent på grund av sina aktieåterköp. Orsaken är att de återköpta aktierna, vare sig de makuleras eller inte, reducerar antalet aktier på vilken den totala vinsten skall fördelas.

Under perioden juli 2013 till och med juni 2014 återförde de amerikanska företagen 866 miljarder USD till aktieägarna i form av aktieåterköp och utdelningar, vilket är ett rekord. ETFer med fokus på återköp är ett bra sätt att dra fördel av kommande aktieköp

PowerShares International Buyback Achievers Portfolio

PowerShares International Buyback Achievers

PoweredbyInfront_128

Kommentarer är avstängda.