ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Flöden och utveckling

Nordnet ETN/ETC/ETF statistik maj 2016

9 juni 2016 Inga kommentarer

Nordnet ETN/ETC/ETF statistik maj 2016Nordnet ETN/ETC/ETF statistik maj 2016

ETF statistik maj 2016. Nedan presenteras Nordnet ETN/ETC/ETF statistik maj 2016 baserat på information från Nordnets kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Observera att siffrorna inte inkluderar Warrants, Mini Futures etc.

Kategorierna som presenteras är: Topp-10 omsättning, Topp-10 innehav, Topp-10 nettoinflöden och Topp-10 nettoutflöden.

Under maj 2016 uppgick den totala handeln i ETP:er (Exchange Traded Products, börshandlade produkter) hos Nordnet till:

•    ETP innehav MSEK  9.208  (8.784) ETF= 8.595 ETN= 613
•    ETP omsättning MSEK  3.805 (4.011)
•    ETP inflöden MSEK -60(-51)

ETP Turnover(Klicka för att förstora bilden)

ETP Holding(Klicka för att förstora bilden)

Handelskommentar

Under maj 2016 fick vi se den trend vi sett ta fart i januari brytas, vi ser en minskad aktivitet för börshandlade produkter hos Nordnet som emellertid kan förklaras av den emissionsyra som råder där alla istället frigör kapital för att teckna aktier i småbolag.

Som vanligt domineras handeln av börshandlade fonder från XACT som replikerar börsutvecklingen i Sverige och i Norge, både Bull och Bear. Precis som under större delen av 2015 var det inte mindre än sju av tio av de mest omsatta ETFerna hos Nordnet är utgivna av XACT Fonder Med en total marknadsandel som överstiger 90 procent på Nasdaq OMX Nordic är inte detta så pass konstigt. Det är inte heller så pass märkligt att de svenska placerarna köper börshandlade fonder på den egna marknaden, vi ser samma sak i Finland där OMX HELSINKI 25 ETF har en hundraprocentig marknadsandel. Seligson & Co OMX Helsinki 25 UCITS ETF återfanns däremot inte bland de tio mest omsatta börshandlade fonderna under februari 2015. Detta är ovanligt då denna ETF annars nästan alltid finns på denna lista. Den finns däremot på listan bland de tio största innehaven hos Nordnets kunder.

Inflöden

Vad gäller inflödena ser vi ingen klar trend, även om både råvaror och emerging markets har sett stora sådana. Det torde tyda på att riskaptiten ökat hos Nordnets kunder, men också att dessa investerare letar efter områden som inte har följt med i den totala börsrusningen..

För så kallade ETNer produkter var det mer diversifiering, men Vontobels hävstångsprodukter tilldrog sig stort intresse. Även här OMX som tilldrog sig störst intresse från placerarna, inte mindre än sex av tio ETNer hade OMX som underliggande. I övrigt var det olja, både WTI och Brent, som tillsammans med DAX fick investerarnas fokus under denna månad. Störst intresse var det emellertid för börshandlade produkter som ger en exponering mot Fingerprint.

Vi ser en viss viktning till börshandlade fonder som ger en exponering mot korta räntebärande papper. Däremot, det vi tidigare sett, räntebärande placeringar med löptider på Ett till tre år, tre till fem år respektive fem till sju år från iShares som många placerare har sålt under maj.

För de kompletta ETF-tabellerna från Nordnet se nedan:

Top 10 Turnover ETF May 2016

Top 10 Turnover ETF SEK Product
XACT BEAR 2 321 612 890 ETF
XACT BULL 2 227 841 340 ETF
XACT Derivat BEAR 192 688 924 ETF
XACT BEAR 100 373 680 ETF
XACT OMXS30 93 666 039 ETF
db x-trackers II EONIA UCITS ETF 79 835 867 ETF
XACT Derivat BULL 75 018 871 ETF
XACT BULL 55 206 490 ETF
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF 48 514 713 ETF
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares 44 570 185 ETF

Top 10 Turnover ETN May 2016

Top 10 Turnover ETN SEK Product
BULL FINGB X3 AVA 114 302 112 ETN
BEAR OMX X15 SG 3 89 987 641 ETN
BULL WTI X10 VON5 87 552 370 ETN
BEAR WTI X10 VON3 69 930 209 ETN
BEAR DAX X15 SG 3 47 616 892 ETN
BEAR OMX X15 N 46 206 925 ETN
BULL OMX X15 VON4 38 189 096 ETN
BULL GENMAB 2 N 33 527 081 ETN
BULL OMX X15 N 31 768 418 ETN
BULL GENMAB 3 N 31 609 817 ETN

Top 10 Holdings May 2016

Top 10 Holdings SEK Product
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF 444 520 494 ETF
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Inc) 438 043 895 ETF
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF 344 950 289 ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 283 070 131 ETF
Seligson & Co OMX Helsinki 25 UCITS ETF 274 106 648 ETF
Vanguard Total Stock Market ETF 273 855 257 ETF
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 272 810 737 ETF
iShares MSCI World UCITS ETF (Acc) 263 277 957 ETF
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF 243 619 260 ETF
XACT OMXS30 241 405 120 ETF

Top 10 Net Inflows May 2016

Top 10 Net Inflows SEK Product
PowerShares DB Commodity Index Trac 28 275 788 ETF
XACT BEAR 2 27 993 716 ETF
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF 15 815 043 ETF
XACT BEAR 13 620 903 ETF
DBX MSCI EMERGING MARKETS ETF 11 740 820 ETF
BULL GENMAB 3 N 8 202 700 ETN
iShares MSCI World UCITS ETF (Acc) 5 542 310 ETF
PRSH ULTRA VIX STF 5 215 404 ETF
BEAR DAX 15 N 4 972 756 ETN
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) 4 333 650 ETF

Top 10 Net Outflows May 2016

Top 10 Net Outflows SEK Product
XACT OMXS30 -48 300 503 ETF
DBX MSCI WORLD ETF -39 317 111 ETF
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF -35 582 961 ETF
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF -23 613 766 ETF
XACT BULL 2 -15 418 724 ETF
MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) -13 923 695 ETF
BULL FINGB X3 AVA -10 214 832 ETN
XACT BULL -8 783 587 ETF
GULD S -7 468 660 ETN
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF -6 267 970 ETF

Flera läsare har hört av sig och frågat om motsvarande siffror från Avanza. Vi publicerar gärna dessa siffror också, och ser att det vore spännande med en jämförelse mellan de olika mäklarföretagens kunders innehav och agerande. Vi har emellertid ännu inte kunnat ta del av dessa siffror, men vi arbetar på att få tillgång till dem.

Kommentarer är avstängda.