ETFSverige
Hem » Börsen

ETF med fokus på Grekland återtar momentum

1 oktober 2017 Inga kommentarer

ETF med fokus på Grekland återtar momentum GREK Börshandlad fondETF med fokus på Grekland återtar momentum

Sedan årets början har Global X MSCI Greece ETF (NYSEArca: GREK) varit en av de bästa landsspecifika börshandlade fonderna. Denna ETF är emellertid mycket volatil, under den senaste månaden har denna börshandlade fond rasat med tolv procent. Vad händer när en ETF med fokus på Grekland återtar momentum?

Även om denna börshandlade fond har rasat under den senaste månaden så finns det ett antal potentiella möjligheteter till att denna ETF kan återhämta sig. I dagsläget är såväl Eurozonen och emerging markets attraktivt värderade jämfört med den amerikanska aktiemarknaden. Detta syns på både GREK och de underliggande tillgångarna.

Den enda börshandlade fonden med fokus på Grekland

Detta är några av orsakerna till att investerarna har valt att titta närmare på GREK. Denna ETF är, oss veterligen, den enda landspecifika börshandlade fonden som handlas i USA som har fokus på Greklands aktiemarknad. Den handlas emellertid i USA, vilket medför att en svensk placerare har dubbel valutarisk. Dels Euron som de grekiska aktierna kvoteras i, dels dollarn som denna ETF prissätts i. Om Greklands statsfinanser förbättras kan detta emellertid leda till att möjligheterna överstiger risker. I Europa, på Xetra i Tyskland, handlas Lyxor ETF MSCI Greece under kortnamnet LYMH.

När den globala finanskrisen spred sig under 2009 blev Greklands skulder ohanterliga. Ett budgetunderskott på femton procent det året ledde till att kreditvärderingsinstituten nedgraderade landets skulder. Detta i sin tur medförde att Greklands offentliga lånekostnader ökade ytterligare.

Trots en ansträngning 2010 för att återställa utgifterna, erkände landet så småningom att det var på väg mot en eventuell default. Med tanke på mängden grekiska skulder innehades av stora finansiella institutioner runt om i Europa var förgreningarna av en sådan default skulle innebära allvarliga. Det ledde även till spekulationer om eurons överlevnad.

De offentliga finanserna förbättras

Den goda nyheten är att Greklands offentliga finanser förbättras och landet förväntas kunna rapportera en solid BNP-tillväxt i år. Faktum är att den grekiska regeringen förväntas visa blygsamma överskott under de närmaste åren.

Under förra veckan beslutade staterna i den Europeiska Unionen sig för att avsluta de disciplinära förfarandena mot Grekland på grund av landets alltför stora budgetunderskott. Detta efter förbättringar i Greklands finanspolitiska ställning, vilket bekräftar att landet återhämtar sig och befinner sig på rätt väg.

Den grekiska ekonomin är fortfarande ömtålig, men den senaste utvecklingen har givit investerare anledning till att tro att tidvattnet kan vända efter en svår åttaårsperiod.

Återgången till ett primärt budgetöverskott har stoppat blödningen och kommit att lindra spänningarna i borgenärsförhandlingar och stabilisera den totala ekonomin. Det första halvåret 2017 visade Grekland en ekonomisk tillväxt om 0,8 % som drivs av ökad konsumtion och export. Detta var antagligen den högsta årliga ekonomiska tillväxten i Grekland sedan 2007.

Kommentarer är avstängda.