ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

En ökad satsning på tillverkningsindustrin gör att Mexiko växer

17 juli 2016 Inga kommentarer

En ökad satsning på tillverkningsindustrin gör att Mexiko växerEn ökad satsning på tillverkningsindustrin gör att Mexiko växer

Kina har varit, och kommer sannolikt att fortsätta att vara världens största tillverkningsnav. Mexiko är emellertid geografiskt bättre positionerade än Kina som tillverkningsdestination för USA-baserade produkter. Denna fördel kan sannolikt göra Mexiko till ett bra val för tillverkning. En ökad satsning på tillverkningsindustrin gör att Mexiko växer.

Mexiko har en ung befolkning i arbetsför ålder. Data från Världsbanken visar att cirka två tredjedelar av landets befolkning är mellan 15 och 64 år. Mexikos uppkomst som en tillverkningsdestination kan göra en defensiv, konsumentinriktad ETF till ett mycket attraktivt investeringsval.

Genom att studera de vanligaste globala destinationer för outsourcad tillverkning, dyker många framstående exempel upp: Kina, Malaysia, Singapore, Japan, Taiwan, USA, Brasilien, Colombia, Mexiko, Iran, Sydkorea och Vietnam, till att börja med:

Mexiko2(Klicka för att göra bilden större) Källa: CIA Factbook

Kina är inte det billigaste tillverkningsvalet i fråga om arbetskostnader. Däremot har landet utvecklat sin tillverkningsexpertis över tiden och använder ett relativt billigare arbetskraftsutbud på grund av landets massiva befolkning. Kina kan också dra fördel av en mogen försörjningskedja och ett brett tillverkningsekosystem som gör det möjligt för företag att producera flera produkter eller komponenter med Kina som en one-stop-shop.

Dessa konkurrensfördelar gör det svårare för andra länder att konkurrera effektivt med Kina, även om deras arbetskraft i sig är mycket billigare. Det är ingen av dessa länder, utöver USA, som ligger så pass nära en av de största konsumentmarknaderna i världen som Mexiko gör. Detta gör Mexiko till den optimala tillverkaren för de nordamerikanska marknaderna, geografiskt sett.

Varför Mexiko?

Tillgången på arbetskraft och hållbarhet. Baserat på data från Världsbanken uppgick Mexikos befolkning till 122,3 miljoner människor vid folkräkningen 2013.

De senaste uppskattningar befolkningen i 125 236 000. Av de 125 miljoner människor, 65,8% är i åldern 15 och 64, som visas i nedanstående tabell. Senare uppskattningar visar på att befolkningen har ökat till 125,23 miljoner. Av dessa 125 miljoner är 65,8 procent i åldern mellan 15 och 64 som synes i nedanstående tabell.

Mexiko3(Klicka för att göra bilden större) Källa: Världsbanken

Med 66 procent av befolkningen i arbetsför ålder har Mexiko en tillräckligt kraftfull arbetskraft för att kunna möta en eventuell ökning av efterfrågan. Vidare beräknas Mexikos befolkning öka till omkring 150 miljoner – en ökning med nästan 23 procent – fram till och med 2050, som framgår i diagrammet nedan. Om den procentuella fördelningarna i de indikatorer som anges i tabellen ovan inte avviker kraftigt, kommer Mexiko att ha ett ännu större antal unga medborgare, i arbetsför ålder. Denna demografiska fördelning gör landet attraktivt som en billig tillverkning destination.

Befolkning, fertilitet och dödlighet

Mexiko4(Klicka för att göra bilden större) Källa: Världsbanken

Även om fertilitetstalen för Mexiko har minskat sedan toppnoteringarna på 1970-talet, ligger den på 2,27 procent och spås ha legat på drygt två procent 2015, vilket är högt jämfört med många andra länder. Enligt CIAs Factbook rankas den mexikanska feriliteten som den 94e högsta fruktsamheten i världen. Detta höga födelsetal förklarar en beräknad befolkningstillväxt på 23 procent fram till och med 2050, vilken tillsammans med den sjunkande dödligheten (diagram 1 ovan) tyder på att Mexiko är väl positionerat för att hantera efterfrågan på arbetskraft i tillverkningssektorn i framtiden.

Ökande utländska investeringar i tillverkningssektorn

Enligt en rapport från Ernst & Young har utländska investeringar i tillverkningsindustrin – särskilt inom bilindustrin – ar skapat mer än 100 000 arbetstillfällen i Mexiko sedan 2010. De globala fordonstillverkarna har annonserat att de har för avsikt att investera 12m7 miljarder dollar i Mexiko under de tre kommande åren enligt Center for Automative Research in Ann Arbor, Michigan. Detta omfattar två miljarder dollar från Nissan Motor (OTCPK: NSANY) för en anläggning i Aguascalientes – Nissans tredje fabrik i Mexiko. Andra biltillverkare som öppnar mexikanska fabriker är Mazda och Honda (NYSE: HMC).

Politiskt stöd och tillströmningen av nya skickliga talanger.

Det är klart att den mexikanska regeringen går vidare eftertänksamt att utveckla nya regler och att skapa den tillsyn som krävs för att hantera landets tillväxt framöver. Enligt uppgifter från Unesco och förklaringar från Bloomberg, har Mexiko cirka 4,9 ingenjörer per 1 000 personer, jämfört med 3,6 i USA. Sedan 2002 har Mexiko fördubblat antalet tvååriga högskolor och fyraåriga universitet. Mexikos högre utbildningssystem producerar nu fler ingenjörer varje år än sina motsvarigheter i Tyskland eller Brasilien.

Hur investera i Mexiko?

Även om det finns olika sätt att dra nytta av Mexikos växande tillverkningsindustri så är vi övertygade om att en börshandlad fond fungerar bäst för de allra flesta investerarna. Det finns till och med inverterade börshandlade fonder för den som har den motsatta åsikten. Förutom de vanliga fördelarna med en ETF, användarvänlighet, låga avgifter och skattefördelar gör en inverterad ETF det möjligt att ta en kort position, att blanka en marknad. En sådan ETF är ProShares UltraShort MSCI Mexico Cpd IMI (NYSEArca: SMK). Denna ETF ger en god, om än en omvänd, representation av den mexikanska aktiemarknaden. Var emellertid medveten om likviditeten inte alltid är den bästa, något som gör att spreaden kan bli hög.

Annars är de ETFer som har en exponering mot den mer defensiva konsumentsektorn att föredra med tanke på både befolkningspyramid och den snabbt växande tillverkningsindustrin. Anledningen till detta är enkel, tillverkningsindustrin i Mexiko tjänar pengar på i första hand exporten. Potentialen ligger därför i mer arbeten och mer pengar som spenderas i den mexikanska ekonomin. I takt med att tillverkningsindustrin ökar i omfattning och den mexikanska befolkningen blir fler och fler kommer konsumenternas konsumtion vara en av de största och snabbast växande värdedrivarna för landets ekonomi. Mer pengar i en ekonomi vars befolkning ökar är ett bra recept för ökad konsumtion.

MSCI Mexico Quality Mix ETF

Mexiko5(Klicka för att göra bilden större) Källa: ETFdn.com

QMEX, eller SPDR MSCI Mexico Quality Mix ETF (NYSEArca: QMEX) som det formella namnet är, erbjuder investerare en börshandlad fond med fokus på några av de grundläggande mänskliga behoven, något som kommer att öka i efterfråga när befolkningsmängden stiger. Av det totala kapitalet i QMEX, är 37 procent investerade i konsumentsektorn. Det är i första hand företag som tillverkar livsmedel, drycker, hushållstjänster och personliga produkter, men också förpackningar, tobak och utbildning.

Totalt har QMEX allokerat 97 procent av sitt kapital till konsumentsektorn, kommunikationstjänster, basmaterial, konsument cykliska, industriföretag och finansiella tjänster vilket gör denna börshandlade fond väl positionerat för att dra nytta av den ökande konsumtionen som följer befolkningstillväxten. QMEX har ingen exponering mot oljesektorn då inga sådana företag handlas på den mexikanska aktiemarknaden.

Nackdelar med att investera i Mexiko

Mexiko har ett ungt men växande ekosystem för tillverkning. Låga tillverkningskostnader är mer än att bara se till stigande (eller fallande) arbetskraftskostnader. Företagen behöver en hel del material att slutföra tillverkningen av en viss del. Det pris till vilken de kan skaffa råvaror är en stor faktor för avgör om tillverkningen i en viss region är kostnadseffektiv eller inte.

Förekomsten av många fabriker leder till ett billigare ekosystem för tillverkarna. Detta är en fördel då Mexiko är ett land som fortfarande befinner sig under utveckling. När allt fler företag börjar bygga anläggningar och fabriker kommer andra företag att följa efter och öppna sina egna anläggningar och fabriker i samma områden. En ökad satsning på tillverkningsindustrin gör att Mexiko växer eftersom andra företag kommer att etablera sig för att dra fördel av ekosystemet som flera företag innebär.

Fraktkostnaderna för multinationella företag. Multinationella företag som vill ha en stark närvaro i Kina tvingas bära fraktkostnader. Som ett resultat kommer inte de företag vars största marknad är Kina att finna en etablering i Mexiko optimal. Detta är en utmaning eftersom Kina är en av världens största marknader, och många företag arbetar för att vinna marknadsandelar där, eller hoppas att komma in på den kinesiska marknaden i framtiden. Denna önskan om en andel av den kinesiska marknaden skulle kunna avskräcka företag från att se Mexiko som ett optimalt tillverkningsnav.

Låg produktivitet kan öka de relativa produktionskostnaderna. Mexikanska ingenjörer i genomsnitt har mindre erfarenhet än amerikanska ingenjörer har. Ingenjörer i Mexiko har varit på jobbet i genomsnitt åtta år, jämfört med 25 år i den amerikanska delstaten Michigan där en stor del av fordonsfabrikerna finns. Enligt Cary Leslie, chef för teknik för Chrysler-koncernen i Mexiko, tar det vanligtvis motsvarande 1,3 ingenjörer i Mexiko för att göra samma arbete som en amerikansk ingenjör gör. Leslie tillade att arbetskostnaderna, inklusive förmåner, för mexikanska ingenjörer bara utgör 40 procent av de amerikanska ingenjörernas kostnader.

Sammanfattning

Mexiko erbjuder följande fördelar för företag med inriktning på den amerikanska marknaden:

Stabil löneökningar (lågkostnadsfördel jämfört med utländska konkurrenter)
Fortsatta produktivitetsvinster (inflöde av nya talanger, vilket kan leda till bättre kvalitet och stabilare löner)
Stabil valutakurs (minskar kostnaderna för valutasäkring)
Närhet till USA (världens näst största konsumentmarknad, vilket dramatiskt minskar transportkostnaderna)
Fortsatt arbetskraftsutbud (genom en stark befolkningstillväxt)
Stödjande regeringspolitik

Kommentarer är avstängda.