ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Deutsche AWM erhåller RQFII-licens

22 mars 2015 Inga kommentarer

Deutsche AWM erhåller RQFII-licensDeutsche AWM erhåller RQFII-licens

Deutsche AWM erhåller RQFII-licens Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH har som den första institutionen i Tyskland beviljats en ”Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor-licens (RQFII). Med licensen på plats kan Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH nu ansöka om kvoter för att investera i Kina värdepapper.

I och med detta tar Kina ytterligare ett steg mot en internationalisering av den inhemska finansmarknaden.
Deutsche AWM stärker ytterligare sin position som en av de främsta kapitalförvaltarna för investeringar i kinesiska värdepapper.
Deutsche AWM har 4,5 miljarder euro under förvaltning i fonder med renminbin-exponering*.

Tilldelningen av licensen följer efter en överenskommelse från 2014 mellan Tyskland och Kina om en kvot på RMB 80 miljarder (ca. 11,2 miljarder euro) som tysk-baserade finansiella institutioner kan använda för att investera i Kinas inhemska kapitalmarknad. Bundesbank beskrev överenskommelsen som en milstolpe på vägen mot att skapa ett handelscentrum i Frankfurt för investeringar med exponering mot Kinas valuta Renminbin.

”Deutsche AWM har gått i spetsen för att ge internationella investerare tillgång till Kinas inhemska kapitalmarknad. Därför gläder det oss att vara den första kapitalförvaltaren i Tyskland som tilldelas en RQFII-licens. Med Kinas enorma tillväxtpotential är det en mycket viktig marknad för våra kapitalförvaltningskunder”, säger James Dilworth, vd för Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH.

En tungviktare för fonder med Renminbin-exponering

Deutsche AWM har flera fonder som erbjuder exponering mot Kina och är dessutom en av de största leverantörerna av kinesiska a-aktier i Europa och USA med ett förvaltat kapital på över 2 miljarder Euro (per 1 jan 2015). Detta inkluderar de första RQFII-ETF:erna som godkändes i Europa och USA, som båda är kopplade till CSI300 Index bestående av de 300 bolagen med störst börsvärde och likviditet bland A-aktier noterade i Kina.**

Reinhard Bellet, Deutsche AWM chef Passiv Asset Management: ”Med program som QFII (Qualified Foreign Institutional Investor), RQFII och nu även det nyligen introducerade Hongkong-Shanghai Stock Connect-initiativet är Kina på god väg att framgångsrikt internationalisera sin finansmarknad. Efterfrågan på våra Kina ETF har varit betydande och vi välkomnar all utvidgning av programmet.”

Inom den aktiva förvaltningen lanserades Deutsche Invest I China Bonds i augusti 2011. Fonden har lockat USD 2,2 miljarder i tillgångar (per 20 feb 2015) och den betonar det betydande intresset. Fonden erbjuder investerare tillgång till Kinas Renminbi-denominerade obligationsmarknaden med fokus på obligationer med ”bra” till ”mycket bra” kreditvärdighet.***

”Vi har varit engagerade som investerare i Kina ända sedan marknaden började öppna upp internationellt vilket är anledningen till att Deutsche AWM är en av världens ledande experter på att tillhandahålla investeringslösningar för kinesisk exponering. Idag fokuserar vi på renminbi-denominerade eller renminbin-säkrade offshore obligationsinvesteringar. Framledes, och när vi har fått vår kvot, vill vi erbjuda utökad möjligheter, inklusive onshore och offshore-obligationer. Slutligen är det inte bara om att få tillgång till denna marknad – det handlar om att skapa mervärde och överavkastning för våra kunder”, tillägger Dilworth.

Tillväxtpotential: Kinas metamorfos till ett konsumtionssamhälle

Kinas ekonomiska tillväxt har avtagit och exporten har sjunkit under de senaste åren med 18 %. Men den kinesiska regeringen driver en ny tillväxtmodell som syftar till att stärka den inhemska efterfrågan.

Att sporra den inhemska konsumtionen har det främjat löneökningar och tillåtit den kinesiska valutan att stärkas. Medan inhemska efterfrågan ökar bör det stärka Kinas tillväxt. Samtidigt är Kinas regering inställd på att reformera landets finansiella system.

Kinas politiska ledning syftar till att styra landet på ett långväga, stabil tillväxt naturligtvis med reformer såsom godkännande av privata banker, förstärkning av äganderätten, skapandet av en effektiv konkurrensmyndighet och omstruktureringen av det kinesiska skattesystemet.

* Per 31/01/2015, http://etf.deutscheawm.com/DEU/DEU/ETF/LU0875160326/DBX0NK/Harvest-CSI300-INDEX-UCITS-ETF-(DR); https://etfus.deutscheawm.com/deutsche-x-trackers-harvest-csi-300-china-a-shares-etf/performance#; https://www.dws.de/Produkte/Fonds/5897/Uebersicht;
** http://etf.deutscheawm.com/DEU/DEU/ETF/LU0875160326/DBX0NK/Harvest-CSI300-INDEX-UCITS-ETF-(DR); https://etfus.deutscheawm.com/deutsche-x-trackers-harvest-csi-300-china-a-shares-etf/performance#; https://www.dws.de/Produkte/Fonds/5897/Uebersicht
***https://www.dws.de/Produkte/Fonds/5897/Uebersicht

Deutsche Asset & Wealth Management

Med över € 1000 miljarder i förvaltat kapital (30 september 2014), är Deutsche Asset & Wealth Management¹ en av världens ledande kapitalförvaltare. Deutsche Asset & Wealth Management erbjuder individer och institutioner traditionella och alternativa investeringar i samtliga större tillgångsslag. Deutsche AWM erbjuder också skräddarsydda lösningar, förmögenhetsförvaltning och private banking-tjänster till förmögna privatpersoner.

¹ Deutsche Asset & Wealth Management är varumärket på kapitalförvaltningsenheten inom Deutsche Bank-koncernen. De juridiska personer som erbjuder produkter eller tjänster inom ramen för Deutsche Asset & Wealth Management varumärke listas i kontrakt, säljmaterial och annan produktinformation.

Risker

Investerare bör notera att db X-trackers UCITS ETF:er inte är kapitalskyddade eller garanterade. Investerare bör vara införstådda med möjligheten och kunna klara av förluster på delar eller hela det investerade kapitalet.

Aktier i db X-trackers UCITS ETF:er som köps på andrahandsmarknaden kan vanligtvis inte säljas tillbaka till den aktuella fonden. Investerare måste köpa och lösa in dessa aktier på sekundärmarknaden med hjälp av en mellanhand (t.ex. en marknadsgarant eller en börsmäklare) vilket kan medföra avgifter (detta beskrivs ytterligare i gällande prospekt). Vidare kan investerare få betala än den aktuella NAV-kursen vid köp av aktier, respektive erhålla ett lägre försäljningspris än den nuvarande NAV-kursen vid försäljning av aktier i db X-trackers UCITS ETFer på sekundärmarknaden.

Investeringar i fonder innebär många risker, bland andra, generella marknadsrisker, kreditrisker, valutarisker, ränterisker och likviditetsrisker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i db X-trackers UCITS ETFer kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Deutsche Asset & Wealth Management

Med € 955 miljarder i förvaltat kapital (per 30 juni 2014), är Deutsche Asset & Wealth Management ¹ en av världens ledande kapitalförvaltare. Deutsche Asset & Wealth Management erbjuder individer och institutioner traditionella och alternativa investeringar i samtliga större tillgångsslag. DeAWM erbjuder också skräddarsydda lösningar, förmögenhetsförvaltning och private banking-tjänster till förmögna privatpersoner.

Deutsche AWM:s passiva investeringar erbjuder institutionella kunder och privatkunder tillgång till ett brett utbud av tillgångsklasser och marknader via enkla, transparenta och kostnadseffektiva lösningar. Bland dessa återfinns börshandlade fonder (ETF:er), börshandlade råvaror (ETC:s), börshandlade certifikat (ETN:s), warranter, obligationer, fonder och privata mandat.

¹ Deutsche Asset & Wealth Management är varumärket på kapitalförvaltningsenheten inom Deutsche Bank-koncernen. De juridiska personer som erbjuder produkter eller tjänster inom ramen för Deutsche Asset & Wealth Management varumärke listas i kontrakt, säljmaterial och annan produktinformation.

Viktigt. Detta pressmeddelande har endast upprättats i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande eller en rekommendation att ingå någon transaktion. Vi hänvisar till db X- trackers web för Faktablad och/eller Basfakta för Investerare (KIID) och/eller det fullständiga Prospektet för varje delfond för mer information om Deutsche Banks börshandlade fonder. Dessa dokument finns även tillgängliga gratis från Deutsche Bank, London Branch. Deutsche Bank AG (”DB”) är auktoriserad enligt tysk banklag (ID : 100003 behörig tillsynsmyndighet: BaFin – Den Tyska Federala Finansinspektionen) och regleras av Financial Conduct Authority (”FCA”) för den i Storbritannien bedriva värdepappersrörelsen i DB AG London Branch. DB har licens att bedriva gränsöverskridande verksamhet i hela det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”). Vi hänvisar till DB’s redovisning av licenser och gränsöverskridande tillstånd under rubriken ”European Union Regulatory Background and Corporate and Regulatory Disclosures “ vilket kan läsas på DB’s hemsida via länken https://www.db.com/en/content/eu_disclosures_uk.htm. På begäran redovisar vi omfattningen av våra licenser och tillstånd att bedriva gränsöverskridande verksamhet samt gällande regler vilka utfärdats av BaFin och/eller Finansinspektionen. Den registrerade adressen för Deutsche Bank AG, London Branch, är Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB. Direkt eller indirekt distribution av detta dokument i USA, Kanada eller Japan, eller till amerikanska medborgare eller bosatta i USA, är förbjudet.

Kommentarer är avstängda.