ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Det finns fortfarande köpare på börsen i Aten

25 januari 2016 Inga kommentarer

Det finns fortfarande köpare på börsen i AtenDet finns fortfarande köpare på börsen i Aten

Det finns fortfarande köpare på börsen i Aten, och det betyder att det också finns placerare som tror på den landsspecifika ETF som handlas under kortnamnet GREK. Global X FTSE Greece 20 ETF (NYSEArca: GREK) som det officiella namnet är, är en landsspecifik börshandlad fond som replikerar utvecklingen av den grekiska börsen. Under 2015 rasade denna börshandlade fond med närmare 40 procent som en följd av de problem som fanns med Grekland och landets oförmåga att hantera sina skulder. Med ett kursfall på nästan 40 procent var denna ETF den sämsta av de börshandlade fonder som följer aktiemarknaden i någon av de så kallade PIIGS länderna. Det har emellertid inte hindrat köpare på börsen i Aten eller av GREK.

Trots detta har inte de problem som Grekland haft skrämt bort placerarna, tvärtom. Under 2015 såg Global X FTSE Greece 20 ETF (NYSEArca: GREK) inflöden på 286 MUSD enligt data från etf.com.

Atenbörsen stängde i fem veckor

Under fem veckor under 2015 var aktiemarknaderna i Grekland stängda, och under denna tid kom GREK att fungera som en prisbildningsmekanism för de grekiska aktierna. Medan den grekiska börsen var stängd handlades GREK till en tvåsiffrig rabatt på substansvärdet vilket speglade investerarnas oro för Grekland-relaterade tillgångar.

Investerare satsar på att det kommer en uppgång i Grekland och att landets aktiemarknad och ekonomi kommer återhämta sig. Internationella valutafonden hävdar att Grekland kommer att behöva en 30-amorteringsfria år på sina skulder innan landet kan dra sig ur det gungfly som Grekland just nu befinner sig i.

Greklands skuld 200 procent av landets BNP

Enligt IMF kommer den grekiska skulden att uppgå till 200 procent av landets BNP inom två år, vilket gör att den endast kan hanteras genom skuldlättnadsåtgärder som går långt utöver vad EU har för avsikt att överväga. Den allmänna förväntningen är att Greklands BNP kommer att minska under 2016 jämfört med bruttonationalprodukten 2015. Den grekiska ekonomin har minskat med 25 procent under de senaste fem åren när Greklands regering arbetat med åtstramningsåtgärder som syftar till att minska den växande statsskulden.

Grekerna förväntar sig att ekonomin kommer att minska under 2015 och 2016 när landet antagit nya åtstramningsåtgärder. Det är emellertid många investerare som lockas av de låga värderingarna på den grekiska aktiemarknaden, även om de står i proportion till de extra risker som de därigenom exponerar sig för.

Kommentarer är avstängda.