ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Den här fonden betalar Dig för att investera

7 mars 2016 Inga kommentarer

Den här fonden betalar Dig för att investera aktielånDen här fonden betalar Dig för att investera

Den här fonden betalar Dig för att investera Börshandlade fonder är erkända som ett billigt och kostnadseffektivt investeringsinstrument, men det finns vissa ETFer som förser investerarna med en gratislunch, de till och med betalar Dig för att investera.

Kostnader och förvaltningsavgifter, oavsett hur små de än är, kommer att dra ned på en ETFs prestanda jämfört med det underliggande jämförelseindexet. Emellertid har många ETFer kunnat matcha sina jämförelseindex, ja även utvecklas bättre än dem. Det är där utlåning av värdepapper till blankare kommer in i bilden eftersom det gör att fonden betalar Dig för att investera då förvaltningskostnaderna är lägre än de extra intäkter som den kan erhålla när förvaltarna lånar ut aktier till blankare som behöver så kallade aktielån.

Lånar ut aktierna mot en ersättning

En ETF kan generera extra pengar genom att låna ut aktier från dess underliggande innehav till en annan part för ett pris eller en ränta. Utlåningspraxis har hjälpt fond sponsorer minska prestanda skillnaden mellan börshandlade fonder och deras jämförelseindex, eller vända en fond förvaltningskostnader till en intäkt.

ETFer kan låna ut så mycket som 33 procent av sina aktieinnehav till blankare i utbyte mot en avgift, som kan kanaliseras tillbaka till investerare för att kompensera en fonds förvaltningskostnader.

Efterfrågan kan vara hög

I vissa fall är efterfrågan på de värdepapper som finns i en ETFs underliggande portfölj är så hög att intäkterna från utlåningen överstiga fondens driftskostnadsprocent. ETF investerare drar fördel av denna ökade utlåning av värdepapper som de genererade räntorna hjälper till att trycka upp den börshandlade fondens avkastning utöver det underliggande jämförelseindexet.

I till exempel många småbolagsfonder, ETFer med fokus på small caps, är det inte ovanligt att dessa börshandlade fonder regelbundet överträffar sitt jämförelseindex. Small Cap-aktier är ofta svårare att få tag på, jämfört med de mer likvida Large Cap-aktier, och efterfrågan på mer riskfyllda tillgångsslag är högre eftersom den potentiella payoffen är större bland blankare som vill göra en snabb vinst.

iShares Russell 2000 ETF (NYSEArca: IWM) och SPDR Russell 2000 ETF (NYSEArca: TWOK) har överträffade Russell 2000 Index med 0,21% och 0,07%, respektive, medan Vanguard Small Cap ETF (NYSEArca: VB) har överträffat CRSP US Small Cap Index med 0,03%

iShares Russell 2000 (NYSEArca: IWM)

Denna ETF replikerar investeringsresultatet för Russell 2000® indexet, ett index som mäter utvecklingen för small cap marknaden på den amerikanska aktiemarknaden. Den här börshandlade fonden investerar i allmänhet åtminstone 90 % av sina tillgångar i värdepapper i det underliggande indexet eller i depåbevis som representerar värdepapper i det underliggande indexet. IWM kan investera resten av sina tillgångar i vissa terminer, optioner och swap avtal , likvida medel, liksom i värdepapper som inte ingår i det underliggande indexet, men som förvaltaren tror kommer att bidra till fonden spårar det underliggande indexet.

IWM har en förvaltningskostnad om 0,20 procent, medan TWOK debiterar sina andelsägare en förvaltningskostnad på 0,12 procent. VB debiterar 0,09 procent. Av dessa siffror ser vi att det kan vara ganska lönsamt för de börshandlade fonderna att ägna sig åt aktielån som ett sätt att kompensera andelsägarna för ETFens förvaltningsavgifter. Det är på det sättet fonden betalar Dig för att investera eftersom de summorna dessa ETFer erhåller i aktielån överstiger förvaltningskostnaderna.

En standardiserad marknad

Det finns en standard för värdepapperslån vilket gör att fonder och ETFer kan låna ut aktierna som ingår i deras portföljer till andra aktörer och därmed tjäna en ränta. Innehavaren för tillfälligt över värdepappren till en annan investerare i utbyte mot säkerheter, till exempel kontanter eller andra värdepapper som har ett värde som överstiger de utlånade aktiernas värde. Om den börshandlade fonden behöver sälja aktier så ”kallar de lånen” från låntagaren. Om låntagaren inte kan leverera aktierna använder ETFen säkerheten

I de flesta fall skulle börshandlade fonder låna ut värdepapper till investerare som vill blanka aktier. Investerarna måste låna aktier från den börshandlade fonden och sälja dem på marknaden, i hopp om att när det börjar bli dags att ge tillbaka aktierna, skall de kunna återköpa aktier till ett lägre pris på marknaden och stoppa mellanskillnaden i fickan.

Emellertid har värdepapperslån associerats med motpartsrisk. Om en låntagare, av någon anledning, inte kan lämna tillbaka de aktier som lånats, skulle den börshandlade fonden kunna hamna i en short squeeze.

Kom ihåg att vi inte rekommenderar dig att låna pengar till ETF-handel, utan att du bara använder pengar du har råd att förlora.

Kommentarer är avstängda.