ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Den danska centralbanken sänker styrräntan för tredje gången

29 januari 2015 En kommentar

Danmark ETF Den danska centralbanken sänker styrräntan för tredje gångenDen danska centralbanken sänker styrräntan för tredje gången på tio (10) dagar. Denna gång är sänkningen 0,15 procent vilket gör att styrräntan i Danmark nu ligger på 0,5 procent efter dagens sänkning.

Den danska kronan DKK, är peggad till Euron, vilket betyder att om Danmarks centralbank inte vill göra en Schweiz, det vill säga låta den danska kronan flyta så kommer centralbanken att behöva trycka upp väldigt mycket ny valuta.

Den enda börshandlade fonden med fokus på Danmark som vi har hittat är iShares MSCI Denmark Capped ETF (NYSEArca: EDEN).

  • Danmarks Nationalbank är Danmarks centralbank. Nationalbanken regleras av en lag från 1936. I lagens första paragraf står att Nationalbanken har till uppgift att upprätthålla ett säkert penningväsen i Danmark samt att reglera penningomsättning och kreditgivning. För detta syfte har Nationalbanken tre överordnade mål.
  • Prisstabilitet (låg inflation)
  • Säkra betalningar
  • Stabilitet i det finansiella systemetDanmarks Nationalbank grundades 1936. Den har liksom sin föregångare Nationalbanken i Köpenhamn som grundades 1818 varit oavhängig från danska staten. Nationalbanken i Köpenhamn bildades genom ombildning av den 1813 bildade statliga Rigsbanken.

Kommentarer är avstängda.