ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Den billigaste börshandlade fonden på marknaden?

22 november 2015 Inga kommentarer

Billigaste ETF Den billigaste börshandlade fonden på marknadenDen billigaste börshandlade fonden på marknaden?

iShares, Blackrocks division för börshandlade fonder skall locka ytterligare investerare till sina ETFer genom att ytterligare skära kostnaderna på sina aktie- och obligationsfonder. Nu har iShares den billigaste börshandlade fonden på marknaden.

Under förra veckan meddelade iShares att bolaget sänker förvaltningskostnaderna för sju av de börshandlade fonder som ingår i iShares Core ETF serie samtidigt som denna förvaltare lanserade iShares Core International Aggregate Bond ETF (NYSEArca: IAGG), tar bort iShares Core GNMA Bond ETF (NYSEArca: GNMA) från serien och planerar att ändra det underliggande jämförelseindexet för iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (NYSEArca: ITOT) enligt ett pressmeddelande.

iShares sänkte förvaltningskostnader för dessa sju iShares Core ETF

•    iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (NYSEArca: ITOT) till 0.03% från 0.07%
•    iShares Core U.S. Growth ETF (NYSEArca: IUSG) till 0.07% från 0.09%
•    iShares Core U.S. Value ETF (NYSEArca: IUSV) till 0.07% från 0.09%
•    iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: IEMG) till 0.16% från 0.18%
•    iShares Core MSCI Europe ETF (NYSEArca: IEUR) till 0.12% från 0.14%
•    iShares Core MSCI Pacific ETF (NYSEArca: IPAC) till 0.12% från 0.14%
•    iShares Core Total USD Bond Market ETF (NYSEArca: IUSB) till 0.12% från 0.14%

Avgiftssänkningarna kan ses som ett aktivt sätt att tillgodose kraven från en allt större grupp av investerare och finansiella rådgivare som söker billiga investeringsinstrument. Historiskt sett har ETF-investerare vänt sig till de biligare placeringsalternativen. iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: EEM), en börshandlad fond som replikerar utvecklingen av MSCIs Emerging market index, har under året sett utflöden på 6,4 miljarder dollar. EEM har en driftskostnadsprocent på 0,68 procent. Samtidigt har iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: IEMG), med en förvaltningskostnad på 0,16 procent, sett inflöden på 3,6 miljarder dollar.

Core, för Buy and hold

iShares Core lanserades i oktober 2012, och var tänkt att fungera som en serie placeringsalternativ för de placerare som väljer att arbeta långsiktigt med sin ETF, som har en buy-and-hold strategi, och vill kunna använda börshandlade fonder för att på ett enkelt sätt och till en låg kostnad kunna investera i aktier och obligationer.

Med dessa nu aviserade nedskärningar av förvaltningskostnaderna har ITOT kommit att gå om Schwab US Broad Market ETF (NYSEArca: SCHB), den börshandlade fond som tidigare kunde tituleras sig som den billigaste ETFen för amerikanska börsnoterade aktier. SCHB har en driftskostnadsprocent på 0,04 procent och följer ett index som påminner om det mycket breda Russell 3000, men med en mycket lägre exponering mot de minsta aktierna. En annan ETF som kan betraktas som ett likvärdigt alternativ till ITOT är Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEArca: VTI), en börshandlad fond som har en förvaltningskostnad på 0,05 procent. VTI äger aktier i nästan alla de amerikanska noterade företagen.

Nytt underliggande index den 18 december

Från och med den 18 december 2015 kommer ITOT att replikera det nya indexet, S&P Total Market Index. Detta index inkluderar större small cap och micro cap företag, och omfattar därför mer än dubbelt så många komponenter som denna börshandlade fondens nuvarande jämförelseindex, S & P Composite 1500 Index. En effekt av det nya indexet bredare marknadsexponering är att ITOT kan komma bli mindre topptyngt och ge större diversifieringsfördelar.

Utöver att sänka sina förvaltningsarvoden och byta det underliggande jämförelseindexet för ITOT har ledningen för iShares valt att lansera en ny Core ETF, den valutasäkrade Core International Aggregate Bond ETF som kommer att handlas under kortnamnet IAGG. Denna ETF kommer att försöka återspegla resultatet av internationella investment grade obligationer samtidigt minska valutariskerna för amerikanska placerare som köper dessa instrument i dollar. IAGG kommer att konkurrera mot Vanguard Total International Bond ETF (NYSEArca: BNDX), som har en driftskostnadsprocent på 0,19 procent. IAGGs underliggande index tillåter emellertid köp av obligationer utgivna av mindre emittenter vilket kommer att gör att denna börshandlade fond får en lägre exponering mot till exempel japanska statsobligationer

Slutligen lämna GNMA iShares Core ETF serie vilket betyder att GNMA kommer byta namn till iShares GNMA Bond ETF.

Kommentarer är avstängda.