ETFSverige
Hem » Börsen, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Därför devalverade Kina yuanen

16 augusti 2015 Inga kommentarer

Yuan Därför devalverade Kina yuanenDärför devalverade Kina yuanen

Därför devalverade Kina yuanen Beijing har under veckan devalverat yuanen, med den största nedskrivningen på tjugo år. Devalveringen gjordes genom att sänka den referensränta som används för att sätta valutakursen, sänkningen gjordes ned till 1,9 procent. Sänkningen kan anses vara liten, men det är det största fallet på mer än 20 år och den lägsta nivån på mer än tre år. Den kinesiska centralbanken har låtit yuanen stiga med mer än 30 procent under de senaste tio åren, en direkt effekt på klagomål från centralbankerna i USA och Europa som ansåg att den kinesiska valutan var undervärderad. Detta säger emellertid inte. Därför devalverade Kina yuanen. Den kinesiska centralbanken har valt att inte låta yuanen flöda fritt, istället kan den röra sig i ett spann på +/- två procent mot den växelkurs som ställs mot den amerikanska dollarn varje dag. Denna mittpunkt ligger ofta i total opposition till den plats där marknaden är på väg, ungefär som Beijing har försökt att köpa aktier snabbare än investerare säljer den för att undvika att börsen kraschar.

I en ekonomi där valutan hålls så pass hårt och de officiella uppgifterna kanske inte alltid avspeglar den ekonomiska verkligheten är devalveringen det tydligaste tecknet på att de styrande i Beijing anser att den kinesiska ekonomin behöver ett uppsving. En billigare yuan gör automatiskt den kinesiska exporten mer attraktiv. De styrande i Beijing föredrar att marknadsföra det som ett bevis Kina är redo att börja föra ett mer marknadsvänligt system för valuta som skulle ge yuanen status som reservvaluta och bättre tro från investerare.

Som en direkt effekt av detta följde övriga asiatiska valutor med ned. Kinas grannländer kommer att följa denna händelse noga för att se om detta kan vara ett sätt att bli mer lyhörd mot valutamarknaden. Sjunker yuanen för mycket kan det komma att innebära att övriga kinesiska länders export drabbas på bekostnad av Kina.

Yuan/dollar

Yuan mot dollar

Yuanen mot dollarn. Källa Bloomberg

 

Kommentarer är avstängda.