ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Därför misslyckas Din fondförvaltare med att följa sitt jämförelseindex

9 januari 2015 Inga kommentarer

Active management Därför misslyckas Din fondförvaltare med att följa sitt jämförelseindexDärför misslyckas Din fondförvaltare med att följa sitt jämförelseindex

Därför misslyckas Din fondförvaltare med att följa sitt jämförelseindex Tidigare i veckan kunde vi i Wall Street Journal läsa en artikel som i alla fall delvis erbjöd en förklaring till varför de flesta av de aktiva fondförvaltarna misslyckades med att följa eller överträffa sina kapitalviktade referensindex under 2014.

Wall Street Journal skriver att förklaringen är att rallyt på den amerikanska aktiemarknaden har letts av stora företag, till exempel Apple som stigit med 40 procent. De flesta av de stora fonderna har en undervikt i sådana stora företag eftersom deras placeringsreglemente har regler som begränsar den totala vikten som en aktie får ha i fonden. Wall Street Journal säger därför att det är naturligt att S&P 500 indexet därför överträffar de flesta aktiva fonder under perioder när börsen utvecklas riktigt bra.

Apple slog S&P 500

Den totala avkastningen för Apple uppgick till 40,6 procent under 2014, att jämföra med 13,7 procent för S&P 500, vilket betyder att den undervikt i Apple inte var en bra strategi under 2014. Argumentet är bra, men det håller inte helt. Vi kan vara överens om att Apple har överpresterat, men vi kan också notera att Exxon Mobile, det näst största företaget i S&P 500 indexet redovisade en totalavkastning på minus 6,1 procent.

Argumentet är bra så långt det går – men det räcker inte långt. Om det är rättvist att notera att Apple överträffade, det är också rimligt att konstatera att Exxon Mobil – det näst största innehavet i S & P 500 – redovisade en totalavkastning på -6,1%. Effekterna av undervikt i storföretagen beror på vilka storföretagsaktier en förvaltare valt att undervikta.

Equal Weight Index

Ett lätt sätt att förstå den totala effekten av detta är att jämföra den totala avkastningen för  (13,7 procent) med det för S&P 500 Equal Weight Index (14,5 procent). Eftersom dessa två index består av samma beståndsdelar, det vill säga samma aktier, om än med olika vikter, så visar en jämförelse att överavkastningen för det likaviktade indexet under 2014 att kapitalviktade index där storleken på det enskilda företaget styr hur stor del av kapitalet som placeras i varje aktie, skadar portföljens utveckling. Med andra ord, Apple var ett undantag.

Avkastningsskillnaden på 0,8 procent var historiskt sett mycket låg. Sedan 2002 har den genomsnittliga skillnaden mellan utvecklingen för S&P 500 och S&P 500 Equal Weight Index legat på 3m8 procent, med en positiv fördelning för det likaviktade indexet under 10 av 13 år. Detta innebär att det under 10 av 13 år hade varit bättre att köpa slumpmässiga aktier i S&P 500, i lika stora delar än att köpa hela indexet. Detsamma gällde under 2014, om än i mindre utsträckning än normalt. Det betyder att 2014 var ännu ett år där den genomsnittlige förvaltaren underpresterade. När ett slumpmässigt antal utvalda aktie presterar bättre än en fond som förvaltas av en förvaltare är resultatet för fonden sämre än vad det ser ut att vara.

Kommentarer är avstängda.