ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Credit Suisse flyttar pengar från Korea till Ryssland

8 mars 2015 Inga kommentarer

Credit Suisse flyttar pengar från Korea till RysslandCredit Suisse flyttar pengar från Korea till Ryssland

Credit Suisse flyttar pengar från Korea till Ryssland Efter att ha sagt att Sydkorea är en av de tre tillväxtmarknader som förstör värde sänkte Credit Suisse i veckan sin rekommendation för Sydkorea. I samband med detta valde banken att minska sin femtonprocentiga övervikt för Sydkorea till fem procent. Istället allokerade Credit Suisse om kapital till Ryssland, en marknad som den schweiziska banken i dag har en kraftig undervikt mot. Vi ser alltså hur Credit Suisse flyttar pengar från Korea till Ryssland.

Orsakerna är bland annat oro för framtiden. De sydkoreanska företagen har lämnat de sämsta vinstrevideringarna av alla tillväxtmarknaderna. Sydkorea är dessutom känsligt för en försvagad yen, något som kan komma att innebära en ökad konkurrens. I förhållande till sina konkurrenter anser Credit Suisse att Taiwan är mer intressant och har en attraktivare värdering.

Varför har då Credit Suisse ens en övervikt på fem procent för Sydkorea? Enligt Credit Suisse beror det på att banken ser Sydkorea som ett derivat på den amerikanska aktiemarknaden då Sydkorea är hedgat mot en starkare dollar, landet har en ackommoderande penningpolitik, och är underexponerat i många aktiefonder som inriktar sig på emerging markets.

Kommentarer är avstängda.