ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Börshandlade fonder för den som tror på silverpriset

6 juli 2016 Inga kommentarer

Börshandlade fonder för den som tror på silverprisetBörshandlade fonder för den som tror på silverpriset

Det finns ett antal börshandlade fonder för den som tror på silverpriset och vill ha en sådan exponering, vare sig det gäller att få en direkt exponering mot fysiskt silver eller gruvbolag som utvinner denna ädelmetall. Fördelen med de börshandlade fonderna är att de är betydligt färre än den myriad av bolag som finns. Det är också enklare att äga silver genom en ETF än att behöva bekymra sig om att lagra fysiskt silver eller att bevaka kurserna på silverterminer.

Det finns ett stort utbud av börshandlade fonder som fokuserar på silver, allt från ETFer som köper fysiskt silver till börshandlade fonder som köper silverterminer och aktiebaserade ETFer som köper aktier i företag som sysslar med gruvdrift och försäljning av silver. Historiskt sett har aktierna i de företag som utvinner denna fysiska ädelmetall utvecklats bättre under tjurmarknader än vad den underliggande tillgången gjort. Det betyder att det under en kraftig kursuppgång kan vara värt att titta närmare på silverproducenterna då de brukar ge en procentuellt högre avkastning än vad metallen silver gör.

ETF Securities Physical Silver ETF (NYSEARCA: SIVR)

ETF Securities Physical Silver ETF (NYSEARCA: SIVR) är en börshandlad fond som lanserades den brittiska emittenten ETF Securities 2009. Denna ETF har tillgångar på mer än 250 MUSD och en genomsnittlig daglig handelsvolym på en miljon dollar.

Denna ETF är det renaste sättet att får en exponering mot silver då den är utformad för att återspegla spotpriset på silver, minus lagringskostnader och kostnader, genom att äga silvertackor som förvaras i HSBC valv i London. Fondens valv kontrolleras två gånger per år av utomstående inspektörer. I vissa länder anses det fysiska silver som denna ETF äger vara samlarobjekt varför beskattningen är oförmånlig. Driftskostnadsprocenten för ETF Securities Physical Silver är 0,3 procent långt under kategori genomsnittet på 0,57 procent. Det finns ingen direktavkastning då denna ETF endast äger fysiskt silver.

Vissa investerare föredrar alternativet, iShares Silver Trust ETF, som har avsevärt högre tillgångar (4,5 miljarder USD) och handelsvolymen, men ETF Securities Physical Silver ETF fond har fortfarande tillräcklig likviditet för enskilda eller institutionella investerare, och dess driftskostnadsprocent är knappt än hälften av den hos iShares fonden.

Global X Silver Miners ETF (NYSEARCA: SIL)

Global X Funds lanserade Global X Silver Miners ETF (NYSEARCA: SIL) under 2010. Denna ETF bör attrahera de placerare som vill ha en aktiebaserad exponering mot silvermarknaden. Denna börshandlade fond har allokerat ett kapital på cirka 135 MUSD och det omsätts andelar för cirka 1,5 MUSD per dag.

SIL följer Solactive Global Silver Miners Total Return Index, ett värdeviktat index som syftar till att återspegla resultatet av börsnoterade företag är aktivt engagerade i silver gruvindustrin. SIL investerar vanligen cirka 80 procent av sitt kapital i aktierna i de företag som ingår i det underliggande indexet eller i amerikanska depåbevis (ADR) eller globala depåbevis (GDR) som representerar aktier som ingår i indexet.

Global X Silver Miners ETF (NYSEARCA: SIL) har drygt 20 olika innehav där huvudkontoren för de olika företagen finns i en rad olika länder, till exempel Kanada, USA, Storbritannien och Mexiko. De fyra största innehaven i denna ETF som svarar för cirka tio procent av det allokerade kapitalet är Silver Wheaton Corporation, Tahoe Resources, Fresnillo och Industrias Peñoles.

Driftskostnadsprocenten för denna börshandlade fond är 0,65 procent. Global X Silver Miners ETF ger sina andelsägare en liten direktavkastning på 0,1 procent.

Denna fond kan vara att föredra för alternativet iShares MSCI Global Silver Miners ETF på grund av större tillgångar och likviditet, och även på grund av en bredare diversifiering av fondinnehaven. Global X fonden har mindre riskkoncentration i sina topp-tre innehav än iShares fonden. En ETF som är överviktad med bara två eller tre Large Cap-aktier kan ha svårt att överträffa den totala marknadssektorn. Dessutom är den globala X fonden mer av en ren silver pjäs, medan iShares ETF även innehar en exponering mot guldgruvdriftaktier.

PowerShares DB Silver ETF (NYSEARCA: DBS)

För investerare som vill ha en exponering mot silverterminsmarknaden, finns det Powershares DB Silver ETF (NYSEARCA: DBS), som lanserades av Invesco Powers under 2007. DBS replikerar utvecklingen av DBIQ Optimum Yield Silver Index Excess Return Index. Denna ETF har ett förvaltat kapital på 18 MUSD och en daglig omsättning på cirka 50 000 USD. Spreaden, skillnaden mellan köp- och säljkurs är emellertid relativt låg, endast 0,22 procent.

Det underliggande indexet har en korg av silver terminskontrakt med olika utgångsdatum, optimerade för att minska de potentiella negativa effekterna av contango. Fondens mål är att återspegla resultatet av det underliggande indexet plus ränteinkomsterna från innehav av kontanter säkerheter i form av amerikanska statspapper.

Driftskostnadsprocenten för Powershares DB Silver ETF är på hög, för denna kategori och ligger på 0,76 procent per år. Eftersom fonden är terminsbaserade snarare än aktiebaserade, finns det ingen utdelning.

PureFunds ISE Junior Silver ETF (NYSEARCA: SILJ)

PureFunds ISE Junior Silver ETF (NYSEARCA: SILJ) lanserades under 2012 av PureFunds Group. Denna ETF är lämplig för de investerare som föredrar att köpa small cap företag som arbetar med att utvinna silver, så kallade junior miners. Går det bra och ett sådant företag gör ett fynd kan de snabbt utvecklats betydligt bättre än de stora företagen i samma bransch. Det är inte heller ovanligt att ett mindre gruv- eller prospekteringsföretag köps upp av en större kollega i samma sektor.

SILJ har cirka 4 MUSD under förvaltning och det omsätts andelar värda 54 000 USD varje dag. SILJ är ett av de minst likvida alternativen i denna kategori. Spreaden, skillnaden mellan köp- och säljkurs är emellertid relativt låg, endast 2,88 procent.

Denna ETF avser att spegla utvecklingen av ISE Junior silver (Small Cap Miners/Explorers) Index. Den underliggande index är ett värdeviktat index som består av Small Cap-silver gruvföretag.

Denna fond har en portfölj om cirka 25 aktier och domineras till stor del av gruvföretag med huvudkontor i Kanada. Fondens toppinnehav är MAG Silver Corporation, som står för nästan 15 % av portföljen, följt av First Majestic Silver Corporation och Fortuna Silver Mines, som var och en står för cirka 10 åprocent av portföljens investerade tillgångar. Andra noterbara Small Cap-silver företag som ingår i fondens portfölj är Silver Standard Resources, Bear Creek Mining och Endeavour Silver Corporation.

PureFunds ISE Junior Silver ETF förvaltningskostnad om 0,69 procent och den lämnar ingen utdelning då detta är en tillväxtorienterad fond.

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (NASDAQ: SLVO)

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (NASDAQ: SLVO) är ett certifikat som lanserades av Credit Suisse under mitten av 2013. SLVO är en ETP, ett börshandlat certifikat som lämpad för investerare som vill ha en exponering mot silverpriset, men också ha en viss hedge. SLVO följer Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, ett index som är utformat för att återspegla

Fonden följer Credit Suisse NASDAQ Silver FLÖDEN 106 Index som är utformad för att återspegla resultatet av en covered call investeringstrategi som består av innehav av andelar i en ETF som äger fysiskt silver – iShares Silver Trust ETF – tillsammans med att utfärdandet av köpoptioner med en löptid på månad och ett lösenpris motsvarande 106 % av priset på ETF-andelarna.

Denna investeringstrategi ger investerare exponering mot silvermarknaden samtidigt som den begränsar den kortsiktiga uppsidan, men erbjuder ytterligare avkastning i form av bidrag från premium av utfärdade köpoptioner.

Denna ETF har samlade tillgångar om cirka 25 MUSD, och det omsätts dagligen andelar om cirka 300 000 USD. Förvaltningskostnaden ligger på 0,65 procent.

Eftersom certifikat är skuldebrev snarare än aktier, bör potentiella investerare vara uppmärksamma på kreditrisken i samband med emittenten.

Silverpriset

Kommentarer är avstängda.