ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Börshandlade fonder för att investera i Afrika

24 juli 2016 Inga kommentarer

Börshandlade fonder för att investera i AfrikaBörshandlade fonder för att investera i Afrika

Att investera i Afrika är något som enklast görs genom att köpa börshandlade fonder. Det är betydligt enklare för en svensk placerare att handla en ETF på NYSE eller XETRA än att försöka handla direkt på börsen i Nairobi eftersom det är få internetmäklare som erbjuder access till denna aktiemarknad. Det flesta investerare kommer emellertid upptäcka att det finns ett stort urval av investeringsmöjligheter varför vi har tittat närmare på olika alternativ. Dessa börshandlade fonder ger exponering mot företag som är baserade i Afrika. Afrika ETFer kan ge diversifierad exponering till många länder och branscher i hela på kontinenten, men de kan också erbjuda specialiserad exponering mot en viss region eller ett land i Afrika.

Liksom alla investeringar, vare sig det avser ETFer eller andra typer av placeringar, finns det risker med att placera i börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av den afrikanska aktiemarknaden. Bland riskerna kan nämnas risken med gränsöverskridande investeringar, riskerna med att investera i emerging markets, geografisk risk, politisk risk och koncentrationsrisk.

På grund av Afrikas snabbt växande ekonomi ger dessa ETFer ger både en hög risk och hög-belöning, och det är viktigt att komma ihåg att en investering på denna kontinent är en satsning på Afrikas ekonomiska omvandling över lång placeringshorisont. Dessa ETFer försöka ge placerarna en exponering genom att investera företag som ingår i deras respektive underliggande index. De börshandlade fonder vi nämner kan handlas genom till exempel Nordnet eller Avanza.

Market Vectors Africa Index ETF (NYSEArca: AFK)

Denna ETF lanserades i juli 2008 av Van Eck. Market Vectors Africa Index ETF (NYSEARCA: AFK) spårar Market Vectors BNP Africa Index. Van Eck Associates Corporation, fondens rådgivare, tar ut en relativt hög driftskostnadsprocent på 0,8 procent, jämfört med den genomsnittliga driftskostnaden för denna kontinent som ligger på 0,58 procent.

AFK använder en indexeringsstrategi för att tillhandahålla ett investeringsresultat som motsvarar dess underliggande index. Denna ETF investerar i allmänhet åtminstone 80 procent av de totala nettotillgångarna i värdepapper som ingår i sitt jämförelseindex, och det syftar till att replikera egenskaperna för detta index.

Market Vectors BNP Africa Index omfattar både företag i Afrika som handlas på de lokala börserna, samt bolag som bildats utanför Afrika som genererar minst hälften av sina intäkter i Afrika. Indexets landviktning baseras på relativa bruttonationalprodukten (BNP) i stället för på börsvärdet. Detta gör att denna ETF har en tyngre exponering mot utvecklade länder som Sydafrika (21 procent), Egypten (15,3 procent), Marocko (7,6 procent) och Nigeria 15,3 procent). Det finns emellertid också flera bolag som har sitt juridiska säte i Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. Den aggregerade kapitalvikten för dessa tre länder understiger tio (10) procent.

Baserat på modern portföljteori (MPT) är AFK bäst lämpad för investerare med en hög risktoleranser som investera i Afrika genom att placera i företag i Afrika och företag som genererar merparten av sina intäkter från kontinenten. På grund av dess höga flyktighet, låga korrelation med S&P 500 och måttlig beta, hjälper AFK att diversifiera risktoleranta investerares aktieportföljer.

iShares MSCI South Africa ETF (NYSEArca:EZA)

iShares MSCI South Africa ETF (NYSEArca: EZA) lanserades den 3 februari 2003 av Blackrock. EZA förvaltas av Blackrock Fund Advisors och debiterar en förvaltningskostnad på 0,62 procent. Denna ETF har cirka 350 MUS under förvaltning, och försöker att tillhandahålla ett investeringsresultat som motsvarar MSCI South Africa Index. EZA ger exponering till små, mellan- och stora bolag som främst handlas på börsen i Johannesburg.

För att ge dessa investeringsresultat, implementerar EZA rådgivare en representativ urvalsindexeringsstrategi. De värdepapper som ingår i EZAs portfölj förväntas ha liknande egenskaper som det underliggande indexet. Under normala förhållanden investerar EZA minst 95 procent av de totala nettotillgångarna i värdepapper som omfattar dess underliggande index. Under alla omständigheter investeras minst 90 procent av EZAs nettotillgångarna i dessa värdepapper.

EZA har en hög exponering mot finanssektorn och sällanköpsvaror, två sektorer som tillsammans svarar för 63,03 procent av kapitalet. Därmed har EZA en hög marknadsrisk då denna ETF i huvudsak är en satsning på Sydafrikas finanssektor och sällanköpsvaror.

EZA är en hög risk och hög belöning investeringar som är bäst lämpad för långsiktiga investerare med hög risktolerans som kan hantera den höga volatiliteten som följer med att investera i Afrika. Dessutom rekommenderas EZA för investerare som har en hausseartad syn på Sydafrikas aktiemarknad och söker exponering mot börsnoterade bolag som är noterade på Johannesburgbörsen.

SPDR S&P Emerging Middle East&Afr ETF (NYSEArca: GAF)

SPDR S & P Emerging Mellanöstern och Afrika ETF (NYSEArca: GAF) lanserades den 20 mars 2007 av State Street Global Advisors, och förvaltas SSGA Funds Management. GAF tar en ut konkurrenskraftig förvaltningskostnad på 0,49 procent medan den genomsnittliga afrikanska fonden tar ut en förvaltningskostnad på 0,49 procent.

GAF strävar efter att tillhandahålla ett investeringsresultat som motsvarar utvecklingen för S & P Mid-East & Africa BMI Index, GAFs underliggande index, genom att använda en representativ urvalsindexeringsstrategi. GAF behöver alltså inte köpa alla värdepapper i det underliggande indexet. Snarare kan denna börshandlade fond köpa en delmängd av de aktier som ingår i indexet, som väntas ha liknande egenskaper som det underliggande indexet.

GAF jämförelseindex är en marknadsviktat index för att spåra utvecklingen för börsnoterade företag i Mellanöstern och de afrikanska marknaderna. För att ingå i indexet måste företagen vara baserade i länder som klassas som utvecklade eller tillväxtmarknader av S & P Global Equity Index. Dessutom måste dessa företag ha ett float justerat börsvärdet på minst 100 MUSD och det måste omsättas aktier för minst 50 MUSD.

Under normala förhållanden investerar GAF minst 80 procent av de totala nettotillgångarna i värdepapper som omfattar dess underliggande index. GAF har en tung exponering mot Sydafrika och investerar cirka 76 procent av sitt kapital i sydafrikanska företag. Precis som EZA har GAF en hög exponering mot finanssektorn och sällanköpsvaror, två sektorer som tillsammans svarar för 63,15 procent av kapitalet.

När det gäller MPT är GAF bäst lämpad för långsiktiga tillväxtinvesterare med hög risktolerans som vill investera i Afrika, vara överviktiga i företag i Sydafrika, och finans och sällanköpsvarusektorerna.

Kommentarer är avstängda.