ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

BATS kan komma att betala utgivarna för att lista fonder

5 oktober 2015 2 Comments

BATS kan komma att betala utgivarna för att lista fonderBATS kan komma att betala utgivarna för att lista fonder

BATS kan komma att betala utgivarna för att lista fonder på deras börs. BATS Global Markets har bestämt sig för att bli en ännu större spelare när det gäller att lista börshandlade fonder. Tanken är att detta skall ske genom något som BATS säger att de är ensamma om, att betala utgivarna av ETFer att lista sina produkter. Den svenska börsen, NGM, har ett liknande belöningssystem, Nordic Growth Market betalar varje kvartal en fjärdedel av handelavgifterna till de listade företagen. Det finns emellertid inga börshandlade fonder listade på NGM I dag vilket gör att det Kansasbaserade handelsplatsen BATS då skulle bli ensamma om detta.

BATS började lista börshandlade fonder i januari 2013

BATS började lista börshandlade fonder i januari 2013 när marknadsplatsen tog upp andelarna i iShares MSCI Norway Capped ETF (BATS: ENOR) Lanseringen av ENOR följdes sedan av ytterligare landsspecifika börshandlade fonder från iShare, till exempel iShares MSCI Denmark Capped ETF (BATS: EDEN), iShares MSCI Canada Small Cap Index Fund (BATS: EWCS) och iShares MSCI Finland Capped ETF (BATS: EFNL). I skrivande stund har iShares, världens största ETF.utgivare 21 börshandlade fonder listade på BATS. Totalt sker handel i 31 olika ETFer på BATS i dag.

PowerShares listat sju av sina börshandlade fonder

Utöver iShares finns ETFer från andra välkända ETF-utgivare, till exempel har PowerShares listat sju av sina börshandlade fonder på BATS, bland annat ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged ETF (BATS: IGHG) och ProShares High Yield Interest Rate Hedged ETF (BATS: HYHG).

I förra veckan meddelade BATS att bolaget har för avsikt att lansera BATS ETF Marketplace, där EFT-utgivarna kan komma att få 400 000 USD per år för att lista sina börshandlade fonder. Betalningen kommer att bero på den dagliva volymen, det vill säga styras av handelsavgifterna när BATS kan komma att betala utgivarna för att lista fonder.

Gynnsamt ETF market making program

BATS har antagit ett gynnsamt ETF market making program, vilket ger incitament till marknadsgaranterna som sätter upp sitt eget kapital för att ställa snävare köp- och säljkurser i syfte att främja likviditeten och främja en effektivare ETF handel. I dag finns det mer än 1 300 börshandlade fonder som noteras i USA, endast 31 av dessa listas på BATS, men trots detta hanterar denna operatör 45 procent av handeln med ETFer på börserna i USA. Tas de övriga marknadsplatserna med i denna beräkning uppgår BATS marknadsandel till 27 procent.

2 Kommentarer »