ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Är det dags för ett rally i guldet?

7 februari 2016 Inga kommentarer

GLD SPDR Är det dags för ett rally i guldetÄr det dags för ett rally i guldet?

Både guldpriset och kursen för SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD), den största av de gulduppbackade börsupphandlade fonderna i världen, steg marginellt efter det att FED beslutade sig för att lämna räntan oförändrad i januari. FEDs agerande spelar en framträdande roll i guldets förmåga att leverera ytterligare kursuppgångar efter att denna ädelmetall har varit stark under början av 2016. Är det dags för ett rally i guldet?

Guldterminer och fysiskt uppbackade börshandlade fonder pressades förra året efter bland spekulationer om att Federal Reserve förbereder sig på att höja räntan, vilket drev dollarn högre. Högre räntor skulle minska guldets attraktionskraft eftersom ädelmetaller inte betalar ränta som räntebärande tillgångar.

Även om räntorna stiger ett par punkter så är en fortsatt lågräntemiljö av godo för guldet, en tillgång som inte ger vare sig ränta eller utdelning eftersom ädelmetaller slåss mot avkastningsgenererande tillgångar om investerarnas kapital. En sak som emellertid kan göra det värre för guldpriset är förväntningarna om en fortsatt kortsiktig svag efterfrågan under en period när guldet i vanliga fall brukar efterfrågas starkt. Optionshandlarna har emellertid förtroende för GLD och intresset för optioner på denna börshandlade fond är starkt. Faktum är att en enskild aktör satsade 13 MUSD på ett optionskontrakt som ger vinst först om SPDR Gold ETF, GLD skulle stiga till nivåer som inte setts sedan maj 2015 i under kommande två månaderna. För att vara korrekt så köpte denne aktör 75 000 kontrakt av 108/117 spreaden med förfall i mars 2016 för 1,80 USD styck. Varje optionskontrakt avser 100 andelar i GLD.

Uttag på 2,2 miljarder dollar under 2015

Under 2015 noterades nettoutflöden om 2,2 miljarder dollar från GLD som är världens största gulduppbackade börshandlade fond. Detta följdes av nettouttag om 3,2 miljarder dollar under 2015. Under den första månaden 2016 har investerarna emellertid återvänt ovh vi har kunnat se nettoinflöden om nästan en miljard dollar under 2016.

Guldet mätt i form av guldkursen, har befunnit sig en brant nedgång under de senaste tre åren med ett fall på cirka 32 procent under denna period. Nu se vi emellertid hur Intresset för ädelmetallen drivs av efterfrågan på en fristad efter kraftiga kursfall på de kinesiska och amerikanska aktiemarknaderna ocha att oljan sjunkit under 30 USD per fat. Att Kina i december åter rapporterade att landet ökat sina guldreserver skadade inte heller. Det var den sjätte månaden i följd som Kina rapporterade en ökning av sina guldreserver.

Guldkursen

Kommentarer är avstängda.