ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Afrika det nya Kina

2 januari 2015 Inga kommentarer

Afrika ETF Afrika det nya KinaAfrika det nya Kina

I våra arkiv har vi hittat en artikel av Stephan Agerman som grundade ETFSverige.se, och i dag arbetar på Deutsche Bank med bland annat den satsning på ETFer som den tyska banken gör under namnet db-x trackers. Vi publicerar artikeln Afrika det nya Kina. Artikeln publicerades ursprungligen i juni 2012.

I en artikel i Svenska Dagbladet i juni i år sa den svenska finansministern Anders Borg att Afrika är det nya Kina. Denna slutsats delas av flera Emerging Markets experter som jag följer.

I dagsläget finns sju av världens tio snabbast växande ekonomier i Afrika. Några av dessa länder är Angola, Ghana och Sierra Leone.

IMF:s prognos för 2012 är en tillväxt om 5,4 procent för Afrika söder om Sahara och 4,2 procent för Mena-länderna. MENA är en förkortning av Middle East and North Africa, Mellanöstern och Nordafrika.

Med resten av världen i limbo skulle en enkel slutsats vara att det gått minst lika dåligt eller sämre för Afrika. Stämmer denna slutsats?

Nej. I år har börserna i Nigeria och Egypten, i skrivande stund, stigit med 35 procent respektive 30 procent. Sämst för de index som finns tillgängliga har det gått för Marocko med en nedgång om 7 procent. Detta kan jämföras med Sverige som sjunkit med 1 procent i år.

Afrika är inte en problemfri kontinent. Vanligt förekommande problem är korruption, hög inflation och hög arbetslöshet. Vidare ägs flera av de stora råvarufyndigheterna av utländska bolag, och en liten del av vinsterna från dessa höglönsamma tillgångar stannar i Afrika.

Trots detta har flera länder och kontinenten i stort en oerhörd potential. I dagsläget finns det endast två specifika lands-ETF:er tillgängliga. Dessa ETF:er följer marknaderna i Egypten och Sydafrika. Sydafrika har den i särklass största börsen i Afrika och utgör den största vikten i de flesta afrikanska indexen.

Ishares MSCI South Africa Index Fund (ticker EZA) är den mest handlade och den största ETF:en i mitt urval, sett utifrån förvaltat kapital.

De ETF:er i mitt urval från Sverige, Tyskland och USA med en bred exponering mot Afrika är:

Market Vectors-Africa ETF (ticker AFK). Denna ETF följer indexet Dow Jones Africa Titans 50. Största landsvikterna i detta index utgörs av Sydafrika (26 %), Offshore (23 %), Egypten (20 %), Nigeria (16 %) och Marocko (13 %). Största sektorerna är bank och finans (41 %), gruvor och metaller (16 %), energi (15 %) och telekom (14 %).

Db X-trackers MSCI EFM Africa Top 50 Capped TRN Index ETF (ticker XMKA). Denna ETF följer indexet MSCI EFM Africa Top 50 Capped TRN Index. De största landsvikterna i detta index utgörs av Sydafrika (60 %), Egypten (22 %), Nigeria (9 %) och Marocko (8 %). Största sektorerna är bank och finans (27 %), telekom (18 %), gruvor och metaller (14 %) och dagligvaror (14 %) .

Lyxor Pan Africa (ticker LYQH). Denna ETF följer indexet SGI Pan Africa. Största landsvikterna utgörs av Sydafrika  (34 %), Marocko (18 %), Kanada (15 %) och Egypten (14 %). Största sektorerna är gruvor och metaller (30 %), olja och gas (20 %), telekom (20 %) och bank (17 %).

ETFer med fokus på Afrika

ETFer med fokus på Afrika    
Fond F?rv avg % Ticker
Ishares MSCI South Africa 0,59 EZA
Lyxor ETF Pan Africa 0,85 LYQH
Db X-trackers MSCI EMEA 0,65 XMEA
SPDR S&P Em Middle East & Africa 0,59 GAF
Markets Vector Africa 0,78 AFK
Markets Vector Egypt 0,94 EGYPT
PowerShares MENA 0,7 PMNA
Db X-trackers MSCI Africa TOP 50 0,65 XMKA

Stephan Agerman, analytiker ETFSverige.se

Stephan Agerman är passionerat intresserad av börshandlade fonder. Så pass att han 2009 startade informationssajten ETFSverige. se, vid sidan av sitt ordinarie jobb på en investmentbank i Stockholm.

Kommentarer är avstängda.