ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Är Bitcoin en död valuta?

28 januari 2016 Inga kommentarer

Är Bitcoin en död valutaÄr Bitcoin en död valuta?

Är Bitcoin en död valuta? Priset på den digitala valutan Bitcoin rasade från cirka 450 USD till 380 USD efter det att det meddelats att utvecklaren Mike Hearn som länge arbetat med Bitcoin slutar. I samband med att han slutade postade han ett inlägg på Internet, där han bittert (kanske med rätta) uttryckte sin frustration över den pågående debatten om blockstorleken för Bitcoin s blockchain. Som en av grundarna och utvecklarna av bitcoin kärnprogramvara bör Mr Hearns uppfattning att Bitcoin försöket har misslyckats tas på allvar. Men har experimentet verkligen misslyckats? Är Bitcoin en död valuta?

Bitcoin har aldrig varit i närheten av att bli värdelösa, och om något har cybervalutan genom Hearns avhopp visat sin motståndskraft och robusthet. Bitcoin är en decentraliserad, öppen källkodsplattform som styrs av de demokratiska principerna. Det finns andra dedikerade mjukvaruutvecklare som komma med lösningar på de problem som kan uppstå, och Bitcoinsamhället har möjlighet att uttrycka sitt stöd eller oro på ett demokratiskt sätt och rösta på utfall. När Hearn lämnar kommer det att finnas någon eller några andra personer som tar ett steg upp för att förnya sig på ett sätt som fungerar för majoriteten.

Bitcoin

Diskussion om blockstorleken

För närvarande är den maximala mängd data som kan ingå i ett enda block i Bitcoin blockchain en megabyte. Detta var tänkt att förhindra spammare från att fylla blockchains med överflödiga och meningslösa transaktioner, och för att hålla den totala storleken på blockchain hanterbar för datorer som var i bruk när Bitcoin släpptes 2009. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för en transaktion som passar till ett block, måste den vänta till nästa block som skall behandlas.

Det finns en del av de saker som Hearn tar upp som faktiskt är oroväckande. Latensen i bearbetningstransaktioner på grund av hela block och en eftersläpning i pågående transaktioner är definitivt ett potentiellt problem.

Att höja transaktionsavgifter i samband med att skicka ett Bitcoin är inte en bra lösning när dessa kostnader blir större än för att använda kreditkort. Den uppenbara lösningen är att öka antalet transaktioner som ingår i varje block. Så varför var att höja storleken på block?

Bitcoin XT

Hearn radikala förslag, Bitcoin XT, skulle ha ökat gränsen för blockstorlek från 1 MB till 8 MB med regelbundna fördubblingar vartannat år. Det skulle emellertid vara ett ganska ensidigt drag eftersom XT har misslyckats med att finna stöd från andra håll. Kinesiska ”miners” skulle komma att missgynnas eftersom de arbetar bakom ”The Grat Fire Wall”, något som begränsar deras anslutning och datorhastighet. Kinesiska ”miners” svarar för cirka 60 procent av all brytning för närvarande, något som i första hand beror på att de är så pass många.

Konvergens till XT skulle ha lett till en uppdelning som skulle ha dela blockchain i två: en som följde XT regler och en som inte gjorde. Eftersom det inte fanns någon enighet, befarade många att det skulle skapa en kollaps i värdet för Bitcoins även om de som inte skulle följa reglerna för Bitcoin XT skulle stimuleras att delta i de mer populära blockchain trots oenighet med dess regler.

Det är emellertid viktigt att komma ihåg att Hearn har ett egenintresse i att ha en stor blockstorlek: hans vision om Bitcoin är en plattform för innovation och störningar utöver en enkel decentraliserad valuta. Hearns vision är en värld många år från nu där Bitcoin är valutan, och där självständiga agenter erbjuder service och servas av människan. Han ser det som en självstyrande bil som inte har en ägare utan äger sig själv, som transporterar människor fram och tillbaka mellan olika destinationer. Dessa människor betalar med Bitcoins som bilen sedan kan använda en mänsklig mekaniker för att göra reparationer med.

En 1 MB blockstorlek skulle vara alldeles för liten för att tillåta en sådan värld att existera. 2 MB, ja även 4MB skulle vara ett hinder. Tusentals och åter tusentals mikrotransaktioner måste ske varje sekund eftersom varje fordon bjuder på utrymmet på vägarna, och vägarna skulle erbjuda fordonstrafik. Samtidigt skulle bilar bjuda på passagerare, etc. Idén om så kallade Decentraliserad autonoma Corporations (DAC), de är konceptuellt en banbrytande innovation och en som bör tas på allvar. Men kanske Bitcoin är inte lösningen på det problemet.

Hearn har nu anslutit sig med ett antal Wall Street företag, globala banker och alternativa blockchain lösningar såsom Ethereum att arbeta med koncerngemensamma projekt inklusive blockchain-baserade börser och clearingorganisationer i ett projekt kallat R3 CEV. 1 MB block kommer inte barta att klippa banden med dessa applikationer. Wall Street har ett egenintresse i att ta bort Bitcoin som de-facto blockchain, eftersom det är decentraliserad och ingen kontrollerar den. De stora bankerna vill hellre ha ett system där de kan ha kontroll.

Bitcoin Classic till undsättning

Trots detta håller nästan alla med om att 1 MB är en för liten mängd för att kunna hantera alla vanliga transaktioner. Trots detta vinner Bitcoin i popularitet och acceptans.

Kinesiska gruvpooler och Bitcoinfarmar har ett egenintresse i att hålla blockstorleken liten på grund av problem med Internet bandbredd och att de vill skydda sina vinster, men de kommer inte att tjäna någonting om order släppar efter alltför mycket. En föreslagen ökning med 800 procent, med regelbundna ökningar som den som föreslagits av XT skulle vara förödande för dessa kinesiska ”miners” som nu står för större delen av brytningen. Västerländska gruvarbetare måste få skulden för att de inte kan hålla jämna steg med dem, men även med den nuvarande kinesiska verksamheten behöver blockstorleken växa annars kommer Bitcoin att gå under.

I det avseendet är Bitcoin inte en populär demokrati, men en representativ demokrati. Jämför det med att Du inte röstar på enskilda lagförslag utan på partier och representanter som sedan röstar på de enskilda förslagen. Att bryta Bitcoins är som att rösta på någon som kanske eller kanske inte röstar som Du själv skulle ha gjort. På samma sätt kommer och går pooler.

Kommer Du ihåg GHash.IO? XKCD? BTC Guild? Kanske kan en ny pool uppstå vilker ger tillräckligt med incitament för att gruvarbetarna skall byta? Det har emellertid visat sig att debatten om blockstorleken till stor del redan har löst, inte med hjälp av XT utan tack vare Bitcoin Classic. Därför kommer blockstorlekens övre gräns att öka till 2 MB, och backas upp av utvecklare som Gavin Andresen och Jeff Garzik, varav en är en frispråkig motståndare till XT. Detta gör det möjligt att få transaktioner bekräftade i tid, håller kinesiska gruvarbetare måttligt glada, och gå vidare med det – men det kommer inte att öppna dörren för den egenägda, självkörande bilen som drivs med hjälp av Bitcoin. Inte ännu i alla fall.

Är Bitcoin död?

Är Bitcoin en död valuta? Är det ett bra påstående? Priset på en Bitcoin började falla när Hearst meddelade att han skulle sluta, men har sedan dess stabiliserats p´över 400 USD. Hur är det då med användningen? Storleken på bitcoin gruvnätverket, en proxy för hur mycket datorkraft som finns i nätet har nått en rekordnivå och fortsätter en lång tillväxttrend. Dessutom har antalet transaktioner per dag, ett mått på hur många människor som använder Bitcoin för den ekonomiska aktiviteten, fortsatt att öka till med mer än 200 000 transaktioner per dag.

Den genomsnittliga storleken på ett block närmar sig 1MB gräns på en regelbunden basis, vilket tyder på att påståenden om att Bitcoin är dött är felaktigt, Bitcoin arbetar med full kapacitet. Fler och fler handlare och privatpersoner accepterar Bitcoin och använda valutan för att göra affärer. Genom att titta på statistik ser vi att Bitcoin allt annat än dött; i själva verket är det en mycket levande och växande valuta.

Slutsats

Bitcoin har överlevt en kollaps av börser såsom Mt. Gox (och senast Bitcoinbörsen Cryptsy), nestängningen av Sidenvägen, och avfärdandet från ekonomer, akademiker och politiker. Mer kraft läggs till nätverket. Bitcoin kommer också att överleva avgång Mike Hearn. Han säger att han sålde ut alla sina Bitcoins, kanske är det dags att köpa dem medan de är billiga?

Kommentarer är avstängda.