ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Änglar i form av börshandlade fonder

22 mars 2015 2 Comments

Änglar i form av börshandlade fonderÄnglar i form av börshandlade fonder

Änglar i form av börshandlade fonder Market Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (NYSEArca: ANGL) är en börshandlad fond med en speciell inriktning. Denna ETF investerar uteslutande i obligationer som kallas ”fallen angels”. En ”fallen angel” är en obligation som en gång hade statusen ”investment grade” men där kreditbetyget av olika anledningar har rasat till skräpstatus, eller junk för den som föredrar det anglosaxiska uttrycket.

Det finns emellertid en rad fördelar med dessa företagsobligationer. ANGL skiljer sig från till exempel iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd (NYSEArca: HYG) och SPDR Barclays High Yield Bond ETF (NYSEArca: JNK) såtillvida att även om alla dessa tre börshandlade fonder investerar i högavkastande obligationer så har ANGL i genomsnitt en bättre rating på sina innehav eftersom de historiskt sett haft investment grade-status. Nästan tre fjärdedelar av denna börshandlade fondens vikt har kreditbetyget BB.

Samma som för aktier

De flesta som handlar med aktier har noterat att ett bolag som vinstvarnar brukar få se sin aktiekurs falla ett par dagar innan kursen planar ut och sedan vänder uppåt igen. Samma gäller alltså även för företagsobligationer som tappar sitt kreditbetyg. Investerarna vill genast minska sin exponering mot ett sådant företag, och det sker även när den genomsnittliga företagsobligationen hamnar i det högavkastande universumet. Specifikt ser vi positioneringsstabilitet börjar dyka ungefär en vecka efter nedgraderingen, och inom två veckor vi börjar se hur fler investerare vill köpa än sälja. I slutändan blir det emellertid alltid lika många köpare som säljare för att avsluten skall kunna ske.

Fler fallna änglar att vänta

Amerikanska Citi skriver i en nyligen publicerad analys att som en följd av de fallande oljepriserna har flera företag i den högt belånade energisektorn haft problem. Citi skriver att det därför är fler fallna änglar att vänta. Det finns inget kommunicerat som tyder på att ANGL kommer att öka sin exponering mot företagsobligationer utgivna av fallna änglar inom energisektorn, men vi har däremot sett att denna ETF bevisligen uppvisat en stabilitet jämfört med de börshandlade fonder som har en exponering traditionella junk bonds när priset på olja backat.

ANGL, har en duration, eller effektiv löptid, på 5,76 år och 4,6% 30-dagars SEC avkastning. Denna ETF har en exponering mot energisektorn på bara 4,4 procent. Företagsobligationer utgivna av fallna änglar kan komma till sin rätt på högavkastande marknader då en ETF som ANGL historiskt sett har visat sig vara mer motståndskraftiga än rena junk bonds och de börshandlade fonder som investerar i dem. ANGL föll under perioden augusti till och med december 2014, men det gjorde dess konkurrenter också. Det är emellertid värt att notera att fallet för ANGL var hälften av det som till exempel HYG redovisade. Den senare ETFen föll med mer än sex (6) procent under denna period.

Citi anser således att det kan vara en god idé att köpa företagsobligationer utgivna av fallna änglar strax efter det att företagen erhållit sin nya status. Orsaken är att det stora säljtrycket i dessa företagsobligationer kommer strax efter det att nedgraderingen har skett. Under det senaste kvartalet har ANGL stigit med 2,6 procent, mätt i USD, mer än tre gånger så mycket som iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSEArca: HYG) stigit under samma period.

Kommentarer är avstängda.