ETFSverige
Hem » Sök

Sök resultat

Featured, Headline »

[17 apr 2019 | No Comment | ]
Hur många utdelningsaristokrater finns det?

Från och med den 30 april 2018, även den sista dagen som S & P 500 utdelning aristokrater index återbalansades, fanns det 53 utdelningsaristokrater.
Bortsett från de nio bestånd som nämns i vår tidigare artikel inkluderar andra anmärkningsvärda utdelningsaristokrater sjukvårdsföretag Abbott Laboratories och Becton, Dickinson och Company, konsumentgiganter Walmart och McDonalds, energibolag Chevron och ExxonMobil, och utilities som American States Water and NW Natural Gas.
Det fanns några anmärkningsvärda förändringar i S & P 500 utdelningsaristokraters index när det granskades det senaste januari som ett led i sin årliga procedur. Tillverkaren av …

Featured, Headline »

[16 apr 2019 | No Comment | ]
Hur utdelningar påverkar aktiekurserna

Utdelningar kan på flera olika sätt påverka priset på de underliggande aktierna. Medan utdelningshistoriken för en viss aktie spelar en allmän roll i sin popularitet, har deklarationen och betalningen av utdelningar också en specifik och förutsägbar effekt på aktiekurserna. Utdelningar ligger till grund att möjligheten att skapa återkommande investeringsinkomster vilket uppmuntrar investerare att köpa och behålla aktier.
Även om denna motivation kan tyckas vara rent ekonomisk, är de underliggande övertygelserna om företagets lönsamhet vilka effekter aktiekurserna mest är. För att förstå hur utdelningar påverkar investerarnas tänkande positivt hjälper det först att …

Featured, Headline »

[9 apr 2019 | Kommentarer inaktiverade för Utdelningaristokrater vs utdelningskungar vs utdelningsmästare | ]
Utdelningaristokrater vs utdelningskungar vs utdelningsmästare

Det finns flera sätt att investera i utdelningsaktier, och även efter att du hittat Din investeringsstrategi, måste du fortfarande göra val. Till exempel, efter att ha lärt lite om utdelningsaristokrater nu, kan tanken att investera i högkvalitativa företag som betalar regelbundna och växande utdelningar låta locka. Men även inom kategorin utdelningstillväxt kan det finnas underkategorier, varav tre är utdelningsaristokrater, utdelningskungar och utdelningsmästare.
Investerare gör ofta misstaget att använda villkoren utbytbart. Utdelningsaristokrater är också mer populära än utdelningskungar och utdelningsmästare, kanske för att det är den enda gruppen som har ett särskilt …

Featured, Headline »

[25 mar 2019 | Kommentarer inaktiverade för Nya utdelningsaristokrater 2019 | ]
Nya utdelningsaristokrater 2019

Nya tillägg till S&P 500® Dividend Aristocrats® Class of 2019. I december 2018 rebalanserades S&P 500 Dividend Aristocrats, och fyra nya företag adderades. Dessa ändringar är effektiva per den 1 februari 2019. Nya utdelningsaristokrater 2019 Caterpillar Inc., Chubb Limited, People’s United Financial Inc. och United Technologies Corp. Dessa fyra företag har de särpräglade egenskaperna som gör att de kan bli inkluderade i S&P 500 utdelning aristokrater.
S&P 500 Dividend Aristocrats är utformat för att mäta prestandan hos S&P 500-beståndsdelar som redovisat ökande utdelningar varje år under minst 25 år i följd. …

Featured, Headline »

[20 mar 2019 | Kommentarer inaktiverade för Titta på utdelningsaristokraterna i USA | ]
Titta på utdelningsaristokraterna i USA

Det finns minst 21 bolag som har gett en årlig utdelning i mer än hundra år. Av dessa har mer än 80 procent av företagen en utdelningshistorik som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Att titta på utdelningsaristokraterna i USA kan vara något som skapar stabilitet i en aktieportfölj.

Dessa utdelningsaristokrater har en direktavkastning som ligger på i genomsnitt tre procent. Det går att få högre utdelning. Det är värt att hålla i minne att dessa företag har visat upp en uthållighet och klarar av att bibehålla denna direktavkastning. De har alltså …

Featured, Headline »

[18 feb 2019 | Kommentarer inaktiverade för Skatt på utdelningar – XACT OMXC25 | ]
Skatt på utdelningar – XACT OMXC25

XACT OMXC25 (UCITS ETF) är en ackumulerande fond dvs. ingen utdelningar genomförs från den börshandlade fonden till investerare.  Xact reder ut Skatt på utdelningar – XACT OMXC25 (UCITS ETF).
Gällande skatt på utdelningar från danska bolag till fonden, betalas 27% i skatt till den danska skattemyndigheten. Denna ETF kommer även att söka restitution om 12% vilket resulterar i en total skatt om 15%.
Xact utreder möjligheterna att få nedsatt skatt direkt från den danska skattemyndigheten och skulle vid ett sådant utfall betala 15% i skatt vid källan.
För mer information klicka här.
Om XACT OMXC25 (UCITS ETF)
XACT …

Featured, Headline »

[8 feb 2019 | Kommentarer inaktiverade för Placera dina pengar i vanliga fonder eller ETF:er? | ]

Ett av de viktigaste och svåraste besluten nya investerare måste ta är om investeringar ska göras i aktiefonder eller individuella aktier. Att investera i aktiefonder innebär att du köper andelar av en aktieportfölj som kontrolleras av en professionell fondförvaltare. Ett annat alternativ är att investera i ETF:er istället. Det har flera fördelar, både om man jämför med fonder och aktier.
En aktie innebär att du köper en del av ett bolag och därmed blir delägare i det. När du köper en aktie stiger och sjunker dess värde i takt med företagets …

Featured, Headline »

[5 feb 2019 | Kommentarer inaktiverade för AgioFunds TFI lanserar Polens första ETF | ]

Polsk grupp bakom utvecklingen av ETF produkt. Till namnet är det AgioFunds TFI lanserar Polens första ETF, men det är en större grupp som ligger bakom denna börshandlade fond. Dom Maklerski BOŚ agerar som den första market markern för Beta ETFen.

Warsawabörsen meddelar att represententer för GPW, AgioFunds TFI, Israeli-uppbackade Beta Securities Poland och Dom Maklerski BOŚ har undertecknat ett avtal. Detta avtal innebär att företagen skall stödja produktutvecklingen på den polska kapitalmarknaden. Företagen skall dessutom arbeta för att utbilda investerare. Warsawabörsen arbetar för att utveckla nya finansiella produkter, i syfte …

Featured, Headline »

[3 feb 2019 | Kommentarer inaktiverade för Vad tänka på när det gäller aktieåterköp | ]

Det har varit stor debatt om huruvida dagens återköpsboom – en rekord på 133 miljarder dollar i återköp till S & P-bolag offentliggjordes i april – är bra eller dåligt för ekonomin och aktiemarknaderna. Vad tänka på när det gäller aktieåterköp?

Vissa aktörer försvarar startegin med aktieåterköp, och anser att det är en bra metod att återföra kapital till aktieägarna. Andra, till exempel Larry Fink, anser att flertalet företag i dag fokuserar på att maximera de kortsiktiga aktieägarvärdena på bekostnad av att framtida investeringar. Andra anser att aktieåterköp är en effekt …

Featured, Headline »

[23 jan 2019 | Kommentarer inaktiverade för Nytt index för preferensaktier | ]
Nytt index för preferensaktier

Från och med i februari 2019 får vi se ett nytt index för preferensaktier. Det är iShares S & P US Preferred Stock Fund (NASDAQ: PFF), den största börshandlade fonden tillägnad preferensaktier, som får ett nytt index.
Preferensaktier är en typ av hybridvärdepapper som uppvisar obligations- och egenkapitalliknande egenskaper. Aktierna utfärdas vanligen av finansinstitut, verktyg, fastighetsbolag och teleföretag. Inom värdepappershierarkin är preferenser seniora i förhållande till stamaktier efterställda företagsobligationer. Vidare har preferensaktier regelbundet utdelningar, men investerare brukar vanligtvis inte kunna åtnjuta kapitalapprecieringen i nivå med vanliga aktier.
För närvarande replikerar S & …

Featured, Headline »

[21 jan 2019 | Kommentarer inaktiverade för Höga utdelningar och liten volatilitet i denna ETF | ]
Höga utdelningar och liten volatilitet i denna ETF

Utdelningsaktier kan vara mindre volatila än sina motparter utan utdelning. Vissa börshandlade fonder skrämmer upp det konceptet genom att fokusera på utdelningsaktier med goda volatilitetsegenskaper. De kan till exempel kombinera Höga utdelningar och liten volatilitet i en och samma ETF. Den gruppen omfattar Invesco S & P 500 High Dividend Portfolio (NYSEArca: SPHD).
SPHD äger 50 olika aktier som ingår i S & P 500 Index. Dessa aktier har historiskt sett har lämnat höga utdelningar med en låg volatilitet, enligt Invesco.
Denna börshandlade fond prioriterar direktavkastningen över låg volatilitet. Det börjar med de …

Featured, Headline »

[7 jan 2019 | Kommentarer inaktiverade för Invesco för billig att ignorera | ]
Invesco för billig att ignorera

Fondbolaget Invesco är kanske inte så känt i Sverige, men erbjuder i rad olika börshandlade fonder och ETFer runt om i världen. Flera av dessa går att handlas av europeiska investerare, både i London och på tyska Xetra. I dag tittar vi emellertid på aktien, inte på fonderna. Invesco, för billig att ignorera. Dessutom betalar detta fondbolag en hög utdelning. Invesco har dessutom utrymme att öka denna utdelning i framtiden. Samtidigt handlas aktien med en betydande rabatt.
Trots att Invesco laggar dess mycket större kollegor, växer företaget genom förvärv som kommer …

Featured, Headline »

[18 Dec 2018 | Kommentarer inaktiverade för Fonder för aktieåterköp kan stärkas när företag återköper billiga aktier | ]
Fonder för aktieåterköp kan stärkas när företag återköper billiga aktier

Med den amerikanska aktiemarknaden som dyker kan Corporate America gå in och köpa tillbaka sina egna aktier på de billiga aktiekurserna. Detta kan potentiellt stärka Fonder för aktieåterköp.

Enligt Goldman Sachs är utförsäljningen av marknaden ”överdriven” och kommer delvis att kompenseras av företag som återvänder till återköp, eftersom grundläggande faktorer fortfarande ligger till grund för värderingar, CNBC-rapporter.

”Den senaste försäljningen har prissat för skarp av en långsiktig tillväxtnedgång”, sa David Kostin, Goldmans amerikanska aktiestrategistrategi, i en notering till kunder. ”Vi förväntar oss att fortsatt ekonomisk och resultatutveckling kommer att stödja en återhämtning …

Featured, Headline »

[12 Nov 2018 | Kommentarer inaktiverade för Investera i vatten precis som Michael Burry | ]
Investera i vatten precis som Michael Burry

Michael Burry gjorde sitt namn under Finanskrisen 2008-2009, genom att satsa emot eller korta bostadsbubblan. Som chef för Scion Capital hedgefond tillämpade Burry sin kompetens inom värdeinvesteringar för att skapa extraordinära avkastningar för investerare. På mindre än ett årtionde registrerade Scion sammanlagda avkastningar på 489,34% efter avgifter och kostnader.
När bostadsbubblan imploderade, betalade Burrys satsningar på kredit default swaps sig så så bra att han var med i The Big Short, en film inspirerad av en Michael Lewis-bok. Det presenterade historier om den ekonomiska krisen genom linsen hos några investerare som …

Featured, Headline »

[24 sep 2018 | Kommentarer inaktiverade för Är utdelningsaktier en bra strategi? | ]
Är utdelningsaktier en bra strategi?

Är utdelningsaktier en bra strategi?
Många nya investerare förstår inte hur utdelningar fungerar när det gäller aktier och börshandlade fonder. En utdelning är en utbetalning av en del av ett företags vinst till berättigade aktieägare, vanligtvis utgivna av ett börsnoterat bolag. Är utdelningsaktier en bra strategi? Vi tittar mer på detta ämne i denna artikel.
Det är inte alla företag som betalar utdelning. Det är vanligen styrelsen som bestämmer om om en utdelning är önskvärd för sitt företag baserat på olika ekonomiska och ekonomiska faktorer. Styrelsen lämnar sedan sitt förslag till bolagsstämman …

Featured, Headline »

[22 sep 2018 | Kommentarer inaktiverade för Tracking Error, skydda Dina investeringar | ]
Tracking Error, skydda Dina investeringar

Tracking Error, skydda Dina investeringar
Den genomsnittliga investeraren anser sällan att Tracking Error, eller spårningsfel, kan ha en oväntad materiell effekt på deras avkastning. Det är viktigt att undersöka denna aspekt av varje ETF-indexfond innan en investering görs. Tracking Error, skydda Dina investeringar genom att göra en due diligence.
Målet med en ETF-indexfond är att spåra ett specifikt marknadsindex, ofta benämnt fondens målindex. Skillnaden mellan indexfondens avkastning och målindexet kallas en fonds Tracking Error eller spårningsfel.
För det mesta är spårningsfelet hos en indexfond liten, kanske bara några tiondelar av en procent. En …

Featured, Headline »

[15 sep 2018 | Kommentarer inaktiverade för Bekämpa inflationen med fastighetsinvesteringar | ]
Bekämpa inflationen med fastighetsinvesteringar

Bekämpa inflationen med fastighetsinvesteringar
På sektornivå är fastigheter en av de grupper som antas vara negativt korrelerade med stigande räntor. Å andra sidan kan fastighetsaktier och de därmed också börshandlade fonder som investerar i fastigheter hjälpa investerare att få något portföljskydd när inflationen stiger. Vissa anser att det går att bekämpa inflationen med fastighetsinvesteringar.
Fastighetsinvesteringar som REITs är värdepapper som handlar som aktier och investerar i direkt fastigheter genom fastighetsägande eller inteckningar. Därför genereras intäkter huvudsakligen genom hyror eller ränta på hypotekslån. För att kvalificera sig för särskilda skattefördelar delar REITs också …

Featured, Headline »

[11 sep 2018 | Kommentarer inaktiverade för Så här bygger Du en ETF portfölj | ]
Så här bygger Du en ETF portfölj

Så här bygger Du en ETF portfölj
Tillväxten för börshandlade fonder, ETFer, har varit anmärkningsvärd sedan dess introduktion på 1990-talet. De fortsätter att växa i både antal och popularitet. Framväxten av detta investeringsverktyg har varit bra för placerarna, eftersom nya lågkostnadsmöjligheter nu är tillgängliga för nästan alla tillgångsklasser på marknaden. Emellertid måste investerare nu hantera ett utval av mer än 2 000 olika börshandlade fonder som handlas världen över. Detta kan vara en skrämmande uppgift för vilken helginvesterare som helst. Därför tittar vi närmare på hur det går att göra enklare, …

Featured, Headline »

[7 aug 2018 | Kommentarer inaktiverade för En av de billigaste japanska ETFerna | ]
En av de billigaste japanska ETFerna

En av de billigaste japanska ETFerna
JPN, en av de billigaste japanska ETFerna är en intressant börshandlad fond för den som riktar sina blickar mot Japan. Investerare som vill diversifiera en aktieportfölj bör titta på internationella marknader för att bredda exponeringen och minska risken.
Deutsche X-trackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity ETF (NYSEArca: JPN) sänkte nyligen sin förvaltningskostnad från 0,15 procent till 0,15 procent. Det gör JPN till en av de billigaste japanska ETFerna på marknaden. Den kan hjälpa investerare att få tillgång till de japanska aktiemarknaderna.
Indexet JPX-Nikkei 400 lanserades i januari 2014 …

Featured, Headline »

[6 aug 2018 | Kommentarer inaktiverade för Sanningen om aktiva och passiva inkomster | ]
Sanningen om aktiva och passiva inkomster

Sanningen om aktiva och passiva inkomster
Det finns en skillnad mellan aktiva och passiva inkomster och den är större än vad Du tror. Du vet redan att det finns en skillnad, och Du tror antagligen att Du vet vad denna skillnad är. I själva verket är det få människor som förstår skillnaderna mellan dessa begrepp. Redan nu vill vi klargöra att det inte är något fel på endera typen av intäkter. Vill Du maximera Dina intäkter över tiden är det viktigt att Du förstår skillnaderna mellan aktiva och passiva inkomster och …

Featured, Headline »

[5 aug 2018 | Kommentarer inaktiverade för Kvalitet och utdelningstillväxt under ett tak | ]
Kvalitet och utdelningstillväxt under ett tak

Kvalitet och utdelningstillväxt under ett tak
Investerare som söker efter kvalitet och utdelningstillväxt under ett tak i form av en enda börshandlad fond bör titta närmare på WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (NASDAQ: DGRW).
Denna ETF investerar i företag som har höga långsiktiga vinsttillväxtprognoser för de kommande tre till fem åren. Kapitalvikterna för de ingående komponenter baserade på värdet på utdelningar som de förväntas betala under kommande år. Denna ETF spårar WisdomTree U.S. Dividend Growth Index (WTDGI) som utvärderar företag baserat på resultatkvalitet, avkastning på tillgångar (ROA) och avkastning på eget …

Featured, Headline »

[31 jul 2018 | Kommentarer inaktiverade för Undvik dubbelbeskattning på norska aktieutdelningar | ]
Undvik dubbelbeskattning på norska aktieutdelningar

Undvik dubbelbeskattning på norska aktieutdelningar
Många känner inte till detta, men från och med den 1 januari 2019 måste den som äger norska aktier ansöka om sänkt skatt på utdelningar för att slippa bli dubbelbeskattade. Undvik dubbelbeskattning på norska aktieutdelningar. De banker vi har varit i kontakt med säger att de har för avsikt att kontakta sina kunder under slutet av 2018 om de inte har hört av sig till banken.
Så här fungerar det hos SEB, men principen kommer att vara densamma hos alla banker. Observera, vi vet i dag inte …

Featured, Headline »

[20 jul 2018 | Kommentarer inaktiverade för Fem börshandlade fonder som ger exponering mot guld | ]
Fem börshandlade fonder som ger exponering mot guld

Fem börshandlade fonder som ger exponering mot guld
Guld fortsätter att attrahera investerare, och det finns gott om människor som vill äga denna ädelmetall Det går att få en position i guld genom börshandlade fonder som ger exponering mot guld. I denna artikel har vi listat fem stycken som förvaltas av guldexperter, vilket ger investerarna en bättre chans att tjäna pengar på denna ädelmetall än vad de själva skulle ha kunnat göra. Glöm bara inte bort att guldpriset alltid kommer att påverka en ETF som investerar i guld.
De fem börshandlade fonder …

Featured, Headline »

[12 jul 2018 | Kommentarer inaktiverade för Fyra börshandlade fonder med fokus på infrastruktur | ]
Fyra börshandlade fonder med fokus på infrastruktur

Fyra börshandlade fonder med fokus på infrastruktur
President Trump säger att hans infrastrukturplan kommer att ”bygga glänsande nya vägar, broar, motorvägar, järnvägar och vattenvägar över hela landet”. Löftet att satsa på en utbyggnad av infrastrukturen gör att börshandlade fonder som fokuserar på denna sektor attraktiva. Vi har hittat fyra börshandlade fonder med fokus på infrastruktur.
De bästa infrastruktur ETFerna i USA betalar regelbundet stabila utdelningar. Det finns mycket stabilitet i företag som bygger infrastruktur, eftersom deras kontrakt tenderar att vara av långsiktig karaktär. Intäkterna är stabila, och de framtida intäkterna är förutsägbara.
Infrastrukturkategorin …

Featured, Headline »

[8 jul 2018 | Kommentarer inaktiverade för Grunderna för en börshandlad fond | ]
Grunderna för en börshandlad fond

Grunderna för en börshandlad fond
De flesta börshandlade fonderna representerar en av tre olika typer av produktstrukturer, var och en med sina egna egenskaper. Här tittar vi på grunderna för en börshandlad fond
Unit Investment Trusts
De första ETFerna i USA var strukturerade som Unit Investment Trusts (UIT) som är registrerade enligt lagen om investmentbolag från 1940, Investment Company Act of 1940. Ett exempel på en UIT är SPDR S & P 500® ETF Trust (NYSEArca: SPY), den äldsta, största och mest omsatta ETF världen. Andra exempel är SPDR S & P MidCap …