ETFSverige
Hem » Sök

Sök resultat

Featured, Headline »

[21 dec 2017 | Kommentarer inaktiverade för Stängd primärmarknad XACT OMXS30 29 december 2017 | ]
Stängd primärmarknad XACT OMXS30 29 december 2017

Stängd primärmarknad XACT OMXS30
Stängd primärmarknad XACT OMXS30
Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT OMXS30 den 29:e december på grund av indexomviktning. Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.
Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se
Viktig information/Ansvarsbegränsning
Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.
Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[30 jun 2017 | Kommentarer inaktiverade för Stängd primärmarknad: XACT OMXS30 | ]
Stängd primärmarknad: XACT OMXS30

Stängd primärmarknad: XACT OMXS30
Primärmarknaden kommer att hållas stängd mellan 2017-06-30 och 2017-07-03 på grund av indexomviktning. Stängd primärmarknad: XACT OMXS30.
Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt. Stängd primärmarknad: XACT OMXS30.
Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se
Om Xact
Xact är Nordens ledande utgivare av ETF:er (börshandlade fonder). Xact noterade redan år 2000 den första ETF:en i Norden, XACT OMXS30 som idag är vår största och mest omsatta ETF.
Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.
Detta material är producerat av Xact. De som …

ETF marknaden, Featured, Headline »

[2 maj 2012 | Kommentarer inaktiverade för Optioner på XACT OMXS30 – Första lanseringen i Sverige | ]
Optioner på XACT OMXS30 – Första lanseringen i Sverige

Idag är första handelsdagen för standardiserade optioner på ETF:en XACT OMXS30. Detta är en stor händelse eftersom detta är den första ETF-optionen på den svenska marknaden. I USA är optionshandel med ETF:er väldigt stor och utvecklad. Under 2011 stod ETF-optionshandeln för cirka 21 procent av den aktierelaterade optionshandeln, enligt Options Clearing Corp. Omsättningen för denna nischmarknad var 332 miljarder USD under 2011. Användningen är omfattande och en stor andel utgörs av privatinvesterare. Den stora skillnaden mellan traditionella indexoptioner och ETF-optioner är att med ETF-optioner kan en investerare få den underliggande …

Featured, Headline »

[17 apr 2019 | Kommentarer inaktiverade för Xact Årsberättelser 2018 – fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB | ]
Xact Årsberättelser 2018 – fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB

Årsberättelser för nedan fonder är färdigställda för helåret 2018. XACT årsberättelser 2018 kommer att finnas tillgängliga på fondbolagets webbplatser xact.se och  handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondernas-rapporter.
XACT BEAR (ETF)
XACT BEAR 2 (ETF)
XACT BULL (ETF)
XACT BULL 2 (ETF)
XACT Norden 30 (UCITS ETF)
XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
XACT Obligation (UCITS ETF)
XACT OBX (UCITS ETF)
XACT OBX BEAR (UCITS ETF)
XACT OBX BULL (UCITS ETF)
XACT OMXS30 (UCITS ETF)
XACT Råvaror (UCITS ETF)
XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
XACT Sverige (UCITS ETF)
För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 – 701 34 05
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. …

Featured, Headline »

[31 mar 2019 | Kommentarer inaktiverade för Årsberättelser 2018 – fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB | ]
Årsberättelser 2018 – fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB

Årsberättelser 2018  för nedan fonder är färdigställda för helåret 2018 och kommer idag att finnas tillgängliga på fondbolagets webbplatser xact.se och handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondernas-rapporter.
Börshandlade fonder

XACT BEAR (ETF)
XACT BEAR 2 (ETF)
XACT BULL (ETF)
XACT BULL 2 (ETF)
XACT Norden 30 (UCITS ETF)
XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
XACT Obligation (UCITS ETF)
XACT OBX (UCITS ETF)
XACT OBX BEAR (UCITS ETF)
XACT OBX BULL (UCITS ETF)
XACT OMXS30 (UCITS ETF)
XACT Råvaror (UCITS ETF)
XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
XACT Sverige (UCITS ETF)

För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 – 701 34 05
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[3 jun 2017 | Kommentarer inaktiverade för Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd. 2017 | ]
Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd. 2017

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd. 2017

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, XACT OMXSB Utd. har fastställts till SEK 4,00 % av andelsvärdet (NAV) beräknat per stängning den 12/6 2017. Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd. 2017.
De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 13 juni 2017.
Schema för utdelning i fonden är följande:
1 juni 2017 Information om utdelning per andel meddelas
12 juni 2017 Utdelningen fastställs i belopp per andel och kommuniceras
13 juni 2017 Sista …

ETF:er, Featured, Headline »

[27 apr 2017 | One Comment | ]
Mer om XACT Högutdelande

Mer om XACT Högutdelande
XACT Högutdelande ETF är den första så kallade ”Smart Beta” fonden från Xact. Ett smart beta index är en regelbaserad strategi där man söker högre riskjusterad avkastning än vad ett traditionellt marknadsviktat index ger. Se mer om XACT Högutdelande i videon nedan och vad denna ETF kan erbjuda,
XACT Högutdelande följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag. Fonden speglar Handelsbanken Nordic Smart Beta index som består av 50 bolag som uppvisat utdelning i kombination med låg volatilitet (risk) i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[27 apr 2017 | Kommentarer inaktiverade för Ändrad avgift för Primärmarknaden – XACT Svenska Småbolag | ]
Ändrad avgift för Primärmarknaden – XACT Svenska Småbolag

Ändrad avgift för Primärmarknaden – XACT Svenska Småbolag
Handel med fondandelar i XACT Svenska Småbolag sker över börsen, vilket kallas för sekundärmarknad. Fondbolaget tar inte ut några köp- eller inlösenavgifter när fonderna handlas över börsen. Du som köper och säljer andelar över börsen berörs inte av denna ändring när XACT inför en Ändrad avgift för Primärmarknaden – XACT Svenska Småbolag.
Den 21 april ändrade XACT Fonder fondbestämmelserna i XACT Svenska Småbolag.
Utöver sekundärmarknaden, där handel över börsen sker, finns en primärmarknad där främst fondens marknadsgaranter, vilka tecknat avtal att genomföra försäljning och inlösen …

Börsen, ETF marknaden, Featured, Headline »

[11 feb 2017 | Kommentarer inaktiverade för XACT – ändrade fondbestämmelser i börshandlade fonder | ]
XACT – ändrade fondbestämmelser i börshandlade fonder

XACT – ändrade fondbestämmelser i börshandlade fonder
Den 20 januari 2017 ändrar Xact Kapitalförvaltning fondbestämmelserna enligt nedanstående sammanställning. Fondernas karaktär, placeringsinriktning och risknivå kommer dock inte att förändras på grund av den utökade placeringsmöjligheten. Utöver de ändringar som beskrivs i korthet, görs vissa förtydliganden och redaktionella ändringar. Läs mer om XACTs ändrade fondbestämmelser i börshandlade fonder.
XACT OMXS30 och XACT OMXSB Utd
Placeringsinriktning Utökas med att fonden får placera i fondandelar, penningmarknadsinstrument och på konto. Specificering av tillåtna underliggande tillgångar till derivatinstrument.
Särskild placeringsinriktning Utökas med möjligheten att placera i onoterade värdepapper och penningmarknadsinstrument …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[28 dec 2016 | Kommentarer inaktiverade för iShares lanserar konkurrent till XACT | ]
iShares lanserar konkurrent till XACT

iShares lanserar konkurrent till XACT
Veckan innan jul började en helt ny ETF att handlas på Londonbörsen och på tyska Xetra när iShares lanserar konkurrent till XACT i form av den börshandlade fonden iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (Ticker: OM3X samt LON:OMXS). Denna ETF replikerar utvecklingen av de största företagen på Stockholmsbörsen, så kallade Large Caps. Till skillnad från OMXS30 innehåller denna börshandlade fond emellertid 80 bolag, inte 30 som OMXS30 gör.
Denna börshandlade fond spårar OMX Stockholm Benchmark Cap Index, ett referensindex som består av de 80 största och mest …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[9 jun 2016 | Kommentarer inaktiverade för Fastställt utdelningsbelopp i XACT OMXSB Utd | ]
Fastställt utdelningsbelopp i XACT OMXSB Utd

Fastställt utdelningsbelopp i XACT OMXSB Utd.
Fastställt utdelningsbelopp i XACT OMXSB Utd.
Utdelningsbeloppet i XACT OMXSB Utd. har fastställts till 13.31 SEK per andel.
Utdelningsbeloppet motsvarar 3,5 % av fondens andelsvärde vid stängning per 2016-06-07.
Viktig information
Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.
En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som …

ETF:er, Featured, Headline »

[16 maj 2016 | Kommentarer inaktiverade för Utdelningschema 2016 – XACT OMXSB Utd | ]
Utdelningschema 2016 – XACT OMXSB Utd

Utdelningschema 2016 – XACT OMXSB Utd
Utdelningschema 2016 – XACT OMXSB Utd. Utdelning från XACT OMXSB Utdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.
2 juni 2016 Information om utdelning per andel meddelas
8 juni 2016 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
9 juni 2016 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
10 juni 2016 Avstämningsdag
15 juni 2016 Likviddag
 
Schema för utdelning i fonden är följande:
1 juni   Information om fastställd utdelning
9 juni  Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
10 juni  Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
12 juni  Avstämningsdag
Om …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[25 feb 2016 | One Comment | ]
Xact listar Sveriges första småbolags ETF

Nasdaq Talks – Xact listar Sveriges första småbolags ETF!
Nytt avsnitt av Nasdaq Talks där Pär Nürnberg, VD för XACT Kapitalförvaltning berättar om Sveriges första småbolags ETF som nu är listad på Nasdaq Stockholm! Lyssna på Nasdaq Talks – Xact listar Sveriges första småbolags ETF XACT Svenska Småbolag som handlas på Nasdaq OMX Nordic under kortnamnet XACT SMABOLAG.

– Handeln på den nordiska ETF-marknaden ökade med 29 % under 2015, mätt i antal transaktioner, vilket tyder på ett stort intresse för dessa produkter bland investerare, säger Helena Wedin, Affärsområdesansvarig ETP/ETF, Nasdaq. ”Som …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[24 feb 2016 | 2 Comments | ]
XACT noterar den första svenska småbolagsETFen

XACT noterar den första svenska småbolagsETFen
XACT noterar den första svenska småbolagsETFen. Xact noterar idag XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF), den första börshandlade fonden som följer den svenska småbolagsmarknaden. Fonden som är unik i sitt slag ger en likvid småbolagsexponering till en avgift på 0,30 %, den lägsta bland svenska småbolagsfonder.
 – Det har länge funnits ett stort intresse, såväl från institutionella kunder men även från privatmarknaden, för en likvid småbolagsfond till låg kostnad. XACT Svenska Småbolag som erbjuder god följsamhet mot den breda svenska småbolagsmarknaden, är den första i sitt slag …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[3 jun 2015 | Kommentarer inaktiverade för Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd | ]
Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd
Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 17,65 per fondandel.
De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 9 juni 2015.
Schema för utdelning i fonden är följande:
1 juni   Information om fastställd utdelning
9 juni  Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
10 juni  Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
12 juni  Avstämningsdag
Om Xact
Xact lanserade den första ETF:en i Norden redan …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[21 maj 2015 | Kommentarer inaktiverade för Xact sänker förvaltningsavgifterna | ]
Xact sänker förvaltningsavgifterna

Xact sänker förvaltningsavgifterna
Xact sänker förvaltningsavgifterna Den 14 april sänkte Xact förvaltningsavgifterna för de tre börshandlade fonderna XACT OMXS30, XACT OMXSB Utdelande och XACT Norden 30.

Xact sänker förvaltningsavgifterna

Fond
Ny förvaltningsavgift
Tidigare förvaltningsavgift

XACT OMXS30
0,10%
0,30%

XACT OMXSB Utdelande
0,15%
0,30%

XACT Norden 30
0,15%
0,40%

– Vi ser en internationell trend som pekar på att ETF:er som följer de vanligaste indexen blivit billigare. Med avgiftssänkningen hoppas vi att Xacts position som det naturliga valet av ETF-leverantör i Norden stärks ytterligare, säger Carl Cederschiöld ansvarig för börshandlade fonder i Handelsbanken.
ETF:er är ett snabbt växande segment internationellt inom fondmarknaden. De används av alla typer …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[16 maj 2015 | Kommentarer inaktiverade för Utdelningschema XACT OMXSB Utd | ]
Utdelningschema XACT OMXSB Utd

Utdelningschema XACT OMXSB Utd
Utdelningschema XACT OMXSB Utd Utdelning från XACT OMXSB Utdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.
1 juni 2015    Information om utdelning per andel meddelas
9 juni 2015    Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
10 juni 2015  Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
12 juni 2015  Avstämningsdag
17 juni 2015 Likviddag
Om Xact
Xact lanserade den första ETF:en i Norden redan år 2000 då XACT OMXS30 noterades på NASDAQ OMX Stockholm. Xact blev dessutom först i världen med att ge ut börshandlade fonder med hävstång, då XACT Bull och …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[11 feb 2015 | Kommentarer inaktiverade för Teknisk analys av XACT BULL och BEAR vecka 7 2015 | ]
Teknisk analys av XACT BULL och BEAR vecka 7 2015

Teknisk analys av XACT BULL och BEAR vecka 7 2015
Denna vecka kan vi tacka Ingemar Carlsson har tittat på XACT BULL och BEAR, han bjuder på en teknisk analys av XACT BULL och BEAR vecka 7 2015.
XACT Bear

XACT Bear 95,30 XACT Bear är i en fallande trenden och har nyligen testat stödet vid 94,00 kronor.
Vid en tillfällig motreaktion uppåt möter ett motstånd upp vid 99,00 kronor. Över tiden och så länge OMXS30 index är stigande söker vi lägre nivåer med 90,00 kronorsom nästa stödnivå när 94-nivån bryts. (IC)
När du klickar …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Headline »

[8 jun 2014 | Kommentarer inaktiverade för Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd | ]
Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd
Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd. Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 15,10 per fondandel.
De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 10 juni 2014.
Schema för utdelning i fonden är följande:
2 juni Information om fastställd utdelning
10 juni Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
11 juni Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
13 juni Avstämningsdag
18 juni Utbetalningsdag
 
Xact lanserade den första ETF:en i Norden …

ETF:er, Featured, Headline »

[28 maj 2013 | Kommentarer inaktiverade för Gyllene tider för svenska bankaktier – XACT Bank +30% i år | ]
Gyllene tider för svenska bankaktier – XACT Bank +30% i år

Morgan Stanley uppgraderade nyligen sin syn på de svenska storbankerna. Det är framförallt de svenska storbankernas utdelningspotential som hyllas. Nordea, Swedbank och SEB finns alla på Morgan Stanley fokuslista. Swedbank finns även med på kortlistan. De svenska storbankerna ligger även i topp när det gäller värdering relativt den europeiska banksektorn. Ett skäl till detta är att Sverige och Norden inte genomlevt samma stålbad som de europeiska bankerna gjort under de senaste åren. Vill du inte själv köpa alla svenska banker kan du välja att köpa hela den nordiska banksektorn i …

ETF marknaden, Featured, Headline »

[19 feb 2013 | Kommentarer inaktiverade för XACT månadsbrev januari 2013 | ]
XACT månadsbrev januari 2013

XACT månadsbrev januari 2013
XACT månadsbrev januari 2013. Den totala omsättningen på den nordiska ETF-marknaden uppgick till 10,7 mdkr under januari 2013. Detta motsvarade en tillväxt om cirka 11 procent jämfört med december 2012. Jämfört med januari 2012 var omsättningen dock ner med hela 50 procent. XACT OMXS30 var den mest omsatta ETF:en för femte månaden i rad, en placering som normalt innehas av någon av bolagets ETF:er med hävstång. XACT fortsätter att dominera ETF-marknaden i Norden. XACT:s marknadsandel sett utifrån omsättning uppgick till 91 procent under januari månad.
 
För hela XACT:s månadsbrev, se bifogad …

ETF marknaden, Featured, Headline »

[17 jan 2013 | Kommentarer inaktiverade för XACT månadsbrev december | ]
XACT månadsbrev december

XACT månadsbrev december 2012

XACT månadsbrev december 2012. Den nordiska ETF-handeln fortsatte sin negativa trend i december. Denna negativa trend inleddes under det andra halvåret 2012 och fortsatte året ut. Totalt uppgick omsättningen i nordiska ETF:er till 220 Mdr under 2012 att jämföra med 347 Mdr under 2011. ETF:ernas andel av den totala börsomsättningen på NASDAQ OMX och Burgundy sjönk till 4,1 procent från 4,3 procent under december. Under hela 2012 var den genomsnittliga månatliga andelen 5,2 procent. Att jämföra med 2011 där andelen i genomsnitt uppgick till 5,8 procent. I Norge …

ETF marknaden, Featured, Headline »

[13 dec 2012 | Kommentarer inaktiverade för XACT månadsbrev november – ETF-statistik | ]
XACT månadsbrev november – ETF-statistik

XACT månadsbrev november – ETF-statistik
Handeln på Nasdaq OMX / Stockholmsbörsen var den lägsta på 10 år under november månad. ETF:ernas andel av den totala börsomsättningen på NASDAQ OMX och Burgundy steg till 4,3 procent från 4,0 procent föregående månad. I Norge var ETF:ernas andel av den totala börsomsättningen 4,2 procent jämfört med 4,0 procent i oktober. Den totala omsättningen på den nordiska ETF-marknaden sjönk från 13 561 MSEK i oktober till 12 164 MSEK i november.
XACT OMXS30 var den mest omsatta ETF:en för tredje månaden i rad, en placering som normalt innehas av någon av bolagets ETF:er …

ETF marknaden, ETF:er, Featured, Headline »

[15 nov 2012 | Kommentarer inaktiverade för XACT månadsbrev oktober – ETF-statistik | ]
XACT månadsbrev oktober – ETF-statistik

XACT månadsbrev oktober – ETF-statistik
ETF:ernas andel av den totala börsomsättningen på NASDAQ OMX och Burgundy sjönk till cirka 4 procent från 4,7 procent föregående månad. Även i Norge var ETF:ernas andel av total börsomsättning cirka 4 procent jämfört med 5,2 procent föregående månad. Den totala omsättningen på den nordiska ETF-marknaden sjönk från 15 939 MSEK i september till 13 561 MSEK i oktober. XACT månadsbrev oktober – ETF-statistik
XACT OMXS30 var den mest omsatta ETF:en för andra månaden i rad, en placering som normalt innehas av någon av bolagets ETF:er med hävstång. Av den nordiska omsättningen svarade XACT OMXS30 …

ETF:er, Featured, Headline »

[14 nov 2012 | Kommentarer inaktiverade för 21 procent bättre än OMXS30 – sektor-ETF:er | ]
21 procent bättre än OMXS30 – sektor-ETF:er

21 procent bättre än OMXS30 – sektor-ETF:er
21 procent bättre än OMXS30 – sektor-ETF:er. ETF:en XACT OMXS30 som följer det breda svenska indexet OMXS30 har stigit med cirka 11 procent i år. Denna utveckling kan jämföras med den bästa sektor-ETF:en som finns noterad i Norden XACT Oil Service. Detta instrument har stigit med cirka 32 procent i år. XACT Oil Service är noterad i Norge och består av norska oljeservicebolag. Nummer två och tre i år är XACT Bank (+29 procent) och XACT Läkemedel (+24 procent). Dessa ETF:er består av nordiska bolag …