ETFSverige
Hem » Sök

Sök resultat

Featured, Headline »

[18 apr 2019 | Kommentarer inaktiverade för Utdelning 2019 XACT Högutdelande | ]
Utdelning 2019 XACT Högutdelande

Utdelning 2019 XACT Högutdelande. Utdelning från XACT Högutdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.
2 maj 2019 Information om utdelning per andel meddelas
22 maj 2019 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
23 maj 2019 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
24 maj 2019 Avstämningsdag
29 maj 2019 Likviddag
Viktig information
Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS …

Featured, Headline »

[27 mar 2019 | Kommentarer inaktiverade för Utdelningsschema 2019 – XACT Högutdelande | ]
Utdelningsschema 2019 – XACT Högutdelande

Utdelning 2019 XACT Högutdelande Utdelningsschema 2019 – XACT Högutdelande
Utdelning från XACT Högutdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

2 maj 2019 Information om utdelning per andel meddelas
22 maj 2019 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
23 maj 2019 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
24 maj 2019 Avstämningsdag
29 maj 2019 Likviddag

Viktig information
Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas …

Featured, Headline »

[6 sep 2018 | Kommentarer inaktiverade för Månadsspara i Xact högutdelande | ]
Månadsspara i Xact högutdelande

Månadsspara i Xact högutdelande
Ett tips är att på Nordnet kan du månadsspara i Xact högutdelande courtagefritt! Under fliken ”Fonder/Börshandlade fonder” – ”Det enkla sättet att spara i aktieindex, valutor och råvaror hittar Du mer information, både om XACT Högutdelande ETF  och om andra börshandlade fonder som detta gäller.
Nordnet har ett komplett utbud av ETFer, ETN:er och ETC:er. Sök och jämför ETFer, ta del av ledande experters analyser och lär dig mer om börshandlade fonder, råvaror och valutor.
Courtagefritt månadssparande i ETF:er
Som enda bank i Norden erbjuder Nordnet dig möjligheten till courtagefritt …

Featured, Headline »

[20 jun 2018 | Kommentarer inaktiverade för Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande | ]
Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande

Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande (Fullständigt legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility)
Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande (Fullständigt legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility). Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility [UCITS ETF]).
Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (UCITS ETF). Fonden kommer fortsatt investera i nordiska utdelande stabila bolag men byter till ett index som också innefattar särskilda hållbarhetskrav för de bolag som ingår i index. Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller …

Featured, Headline »

[22 maj 2018 | Kommentarer inaktiverade för Fastställt utdelningsbelopp i XACT Högutdelande 2018 | ]
Fastställt utdelningsbelopp i XACT Högutdelande 2018

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Högutdelande 2018
Fastställt utdelningsbelopp i XACT Högutdelande 2018
Utdelningsbeloppet i XACT Högutdelande ETF har fastställts till 5.00 SEK per andel. Utdelningsbeloppet motsvarar 4,2 % av fondens andelsvärde vid stängning per 2018-05-21.
Viktig information/Ansvarsbegränsning
Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.
Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. …

Featured, Headline »

[7 maj 2018 | Kommentarer inaktiverade för Genomgång av ETFen Xact Högutdelande | ]
Genomgång av ETFen Xact Högutdelande

Genomgång av ETFen Xact Högutdelande
Intervju kring den nya ETFen Xact Högutdelande med Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning som gästar Nordnet Talks.
Observera att denna intervju är från 2017, och inte är dagsfärsk. En stor del av den information som Pär Nürnberg delar med sig är emellertid av stort intresse för den som söker högutdelare, vare det sig är aktier eller börshandlade fonder.

Om XACT Högutdelande (UCITS ETF)
Legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF) (B1 SEK)
Med XACT Högutdelande får du tillgång till en korg av utdelande nordiska bolag som uppvisat …

Featured, Headline »

[5 maj 2018 | Kommentarer inaktiverade för Fastställd utdelning i XACT Högutdelande 2018 | ]
Fastställd utdelning i XACT Högutdelande 2018

Fastställd utdelning i XACT Högutdelande 2018
Fastställd utdelning i XACT Högutdelande 2018
Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 4,20 % av andelsvärdet (NAV) beräknat per stängning den 21/5 2018. Utdelningsschemat har sedan tidigare kommunicerats, men bekräftas här.
De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 22 maj 2018.
Utdelning från XACT Högutdelande ETF kommer att ske enligt nedanstående schema.
21 maj 2018 Utdelningen fastställs i belopp per andel och kommuniceras
22 maj 2018 Sista dag …

Featured, Headline »

[23 apr 2018 | One Comment | ]
Utdelning 2018 XACT Högutdelande

Utdelning 2018 XACT Högutdelande
Utdelning 2018 XACT Högutdelande
Utdelning från XACT Högutdelande ETF kommer att ske enligt nedanstående schema.
2 maj 2018 Information om utdelning per andel meddelas
22 maj 2018 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
23 maj 2018 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
29 maj 2018 Likviddag
Viktig information/Ansvarsbegränsning
Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.
Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att …

ETF:er, Featured, Headline »

[27 apr 2017 | One Comment | ]
Mer om XACT Högutdelande

Mer om XACT Högutdelande
XACT Högutdelande ETF är den första så kallade ”Smart Beta” fonden från Xact. Ett smart beta index är en regelbaserad strategi där man söker högre riskjusterad avkastning än vad ett traditionellt marknadsviktat index ger. Se mer om XACT Högutdelande i videon nedan och vad denna ETF kan erbjuda,
XACT Högutdelande följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag. Fonden speglar Handelsbanken Nordic Smart Beta index som består av 50 bolag som uppvisat utdelning i kombination med låg volatilitet (risk) i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att …

Börsen, ETF:er, Headline »

[12 apr 2017 | 10 Comments | ]
XACT lanserar en ny smart ETF med fokus på högutdelande bolag

XACT lanserar en ny smart ETF med fokus på högutdelande bolag
Nyligen lanserades XACT Högutdelande – en börshandlad fond (ETF), som följer 50 nordiska, utdelande och stabila bolag. XACT lanserar en ny smart ETF med fokus på högutdelande bolag
För cirka ett år sedan gjorde XACT en nystart och kom med tre nya ETFer till marknaden och nu är det dags igen. Denna gång väljer XACT Fonder att lansera XACT Högutdelande, Nordens första ”smart-beta” ETF. Denna ETF följer en strategi som bara investerar i nordiska utdelande bolag med stabil kursutveckling.
Så kallat ”smart-beta” …

Featured, Headline »

[27 jun 2018 | Kommentarer inaktiverade för Hållbarhet i Xact | ]
Hållbarhet i Xact

Hållbarhet i Xact
Vår målsättning är att skapa god, långsiktig avkastning, vilket förutsätter att vi investerar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Hållbarhet i Xact
På Xact förvaltar vi indexfonder och regelbaserade fonder. Gemensamt för dessa är att de följer ett på förhand tydligt definierat index eller strategi/regel och har ett löfte till fondandelsägarna att leverera en avkastning i linje med detta. En viktigt del av vårt hållbarhetsarbete är därför att aktivt arbeta för att fler index skapas och följs utifrån hållbarhetskriterier. Dessa hållbarhetskriterier omfattar såväl exkluderingar av bolag där index väljer …

Featured, Headline »

[8 feb 2019 | Kommentarer inaktiverade för Placera dina pengar i vanliga fonder eller ETF:er? | ]

Ett av de viktigaste och svåraste besluten nya investerare måste ta är om investeringar ska göras i aktiefonder eller individuella aktier. Att investera i aktiefonder innebär att du köper andelar av en aktieportfölj som kontrolleras av en professionell fondförvaltare. Ett annat alternativ är att investera i ETF:er istället. Det har flera fördelar, både om man jämför med fonder och aktier.
En aktie innebär att du köper en del av ett bolag och därmed blir delägare i det. När du köper en aktie stiger och sjunker dess värde i takt med företagets …

Featured, Headline »

[30 aug 2018 | Kommentarer inaktiverade för Hur funderar handel med ETFer? | ]
Hur funderar handel med ETFer?

Hur funderar handel med ETFer?
Handel med ETFer är väldigt enkelt, det skiljer sig inte alls från att köpa och sälja vanliga aktier. En ETF är konstruerad på det sättet att emittenten, ofta kallat fondbolaget, köper de underliggande tillgångarna, i detta exempel aktier. Det kan emellertid vara ett index, råvaror, valutor eller obligationer också. I det fall ett fondbolag har en ETF som ger exponering mot ett index, till exempel OMXS30, köper fonden de underliggande aktierna.
Innehaven som fonden äger delas upp i andelar, som sedan listas på börsen. Börshandlade fonder handlas …

Featured, Headline »

[12 jan 2018 | Kommentarer inaktiverade för Den nordiska ETF-marknaden 2017 | ]
Den nordiska ETF-marknaden 2017

Den nordiska ETF-marknaden 2017
Den nordiska ETF-marknaden 2017, uppdelat på december och helåret 2017

Under 2017 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 89 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 68 Mdr SEK. För 2016 var den nordiska omsättningen ca 144 Mdr SEK.
Under december uppgick ETF-handeln till ca 7,4 Mdr SEK, varav ca 6,2 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen under 2017 var Xacts marknadsandel drygt 94%.
Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för 1,9%. Snittet för helåret var 1,7%.

I april …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[9 maj 2017 | Kommentarer inaktiverade för Nordiska ETF-marknaden april 2017 | ]
Nordiska ETF-marknaden april 2017

Nordiska ETF-marknaden april 2017
Nordiska ETF-marknaden april 2017

Under april uppgick ETF-handeln till ca 7,4 Mdr SEK (ca 9,9 Mdr SEK i mars), varav ca 5,7 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Den lägre omsättningen förklaras bl a av färre handelsdagar i april.
XACT Högutdelande – den första nordiska smart beta-ETF:en  – noterades den 6 april.
Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97%.
Av den totala börsomsättningen i Sverige i mars svarade ETF-handeln för 1,7%.

(Klicka för att förstora bilden)

(Klicka för att förstora bilden)
För db X trackers visas inte AUM då deras …