ETFSverige
[20 jun 2019 | Inga kommentarer | ]
En underbar multifaktor idé

Börshandlade fonder med multifaktorinriktning är det område bland alternativa investeringar som växer snabbast. Bland de multifaktor-ETFer som ska övervägas är Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (CBOE: OMFL), det är en underbar multifaktor idé.
OMFL väljer företag genom exponering för en delmängd av låg volatilitet, momentum, kvalitet, storlek och värdefaktorer. Investerare kan kombinera de olika faktorerna för att få ett lättanvänt och snabbt sätt att få tillgång till en diversifierad marknadsposition. Denna kombinerade faktor eller multifaktor, smart beta-strategi kan vara en bra kärnposition för varje aktieportfölj.
”OMFL använder ekonomiska och marknadsprisdata för …

Läs mer »

Featured, Headline »

[20 jun 2019 | Inga kommentarer | ]
En underbar multifaktor idé

Börshandlade fonder med multifaktorinriktning är det område bland alternativa investeringar som växer snabbast. Bland de multifaktor-ETFer som ska övervägas är Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (CBOE: OMFL), det är en underbar multifaktor idé.
OMFL väljer företag genom exponering för en delmängd av låg volatilitet, momentum, kvalitet, storlek och värdefaktorer. Investerare kan kombinera de olika faktorerna för att få ett lättanvänt och snabbt sätt att få tillgång till en diversifierad marknadsposition. Denna kombinerade faktor eller multifaktor, smart beta-strategi kan vara en bra kärnposition för varje aktieportfölj.
”OMFL använder ekonomiska och marknadsprisdata för …

Featured, Headline »

[19 jun 2019 | Inga kommentarer | ]

I februari 2017 meddelade Capital Markets Authority (CMA), att myndigheten hade godkänt listningen av den första börshandlade fonden i Kenya. Den börshandlade fonden so kommer att spåra guldpriset, utfärdas av NewGold Issuer (RF) Limited, som är införlivat i Sydafrika.

NewGold kom att utfärda och lista 400 000 Gold Bullion Debentures som en sekundär notering på Nairobi Securities Exchange (NSE). Noteringspriset för ETFen kom att bestämmas på noteringsdatumet baserat på guldpriset och priset på Kenyanska Shillings.

”Detta är en kritisk milstolpe för att positionera Kenya som en gateway för regionala och internationella kapitalflöden …

Börsen »

[18 jun 2019 | Inga kommentarer | ]

Sedan flera århundraden tillbaka har man spelat om pengar, oavsett om det varit på casinon, på gatan eller i hushållen. Spelhistorien sträcker sig långt tillbaka och har gjort ett stort avtryck i historien. Men på vilket sätt har spelandet förändrats genom tiderna och vad finns idag som inte fanns förr? Här kommer vi redogöra hur casinon har utvecklats från ett enkelt spelintresse till en miljardindustri.
Landbaserat blev digitalt
De allra första casinon som kom till var landbaserade och lockade ett visst klientel till sina exklusiva och lyxiga lokaler. Idag ser casinomarknaden helt …

Featured, Headline »

[18 jun 2019 | Inga kommentarer | ]

Expat Capital är ett Sofia-baserat kapitalförvaltningsbolag som erbjuder investerare en familj av unika börshandlade fonder baserat på de stora aktiemarknadsindexen. Till exempel CEE Equity Index ETFs. Koncernen driver specifikt ETFs baserat på de ledande länderna i Polen: Bulgarien; Slovakien; Slovenien; Tjeckien; Grekland; Makedonien; Kroatien, Serbien; Ungern och Rumänien.

CEE-regionen var undertäckt

”För två år sedan, när vi gick över universum av finansiella instrument, insåg vi att CEE-regionen var undertäckt och bestämde att vi kunde börja skapa ETF så att internationella investerare kunde bygga en portfölj enligt deras diversifieringsbehov och krav” säger hon.

Zhasmina …

Featured, Headline »

[17 jun 2019 | Inga kommentarer | ]
Europeiska utdelnings-ETFer i jämförelse

De viktigaste faktorerna i en överblick. När man väljer en europeisk utdelnings ETF bör man överväga flera andra faktorer utöver metoden för det underliggande indexet och prestanda för ETFen. För bättre jämförelse hittar du en lista över alla europeiska utdelnings-ETFer nedan. Denna lista omfattar till exempel detaljer som storlek, kostnad, hemvist och replikeringsmetod rangordnat efter fondstorlek.
Notera att vi också tagit med ISIN koden på alla dessa börshandlade fonder så att Du kan kontrollera om just Din mäklare tillåter handel i dessa. Huruvida det gör det eller inte beror framförallt på …