Nasdaq
ETF BŲrshandlade fonder

Vad är en ETF?

ETF står för Exchange Traded Funds och kan på svenska översättas till börshandlad fond. En ETF följer utvecklingen på ett underliggande index som t.ex. svenska OMXS30 eller något av de amerikanska indexen Dow Jones eller Nasdaq. En börshandlad fond är som det låter noterad på en börs, vilket innebär att den prissätts och handlas i realtid.

Du köper en ETF på samma sätt som du köper en aktie i Ericsson eller ABB och du behöver inte ha någon speciell depåtyp. När du köper en ETF får du jämfört med ett köp av en enskild aktie en andel i ett index och därmed en direkt riskspridning eller en diversifieringseffekt. Detta beror på att ETF:er består av en korg av aktier. Till exempel består det svenska aktieindexet OMXS30, som Nasdaq OMX tillhandahåller, utav 30 av de mest omsatta svenska bolagen. Genom att köpa en ETF som följer OMXS30 köper du med en gång en portfölj med exponering mot ett flertal olika branscher och innefattande bolag som Alfa Laval, Nokia, H & M, Investor och 26 andra stora välkända svenska företag.

Exempel på fördelar med att köpa en ETF är bland annat lägre kostnader än traditionella index- och aktiefonder, det är enkelt och snabbt att handla i och med att instrumentet är noterat och utbudet är omfattande. Det finns även instrument där den underliggande tillgången är en råvara. Dessa instrument fungerar på samma sätt som ETF:er och brukar benämnas ETC:er. ETC står för Exchange Traded Commodities.

På ETFSverige.se kommer samtliga ETF kategorier som finns tillgängliga att presenteras. Detta inkluderar ETF:er med exponering mot länder, regioner, branscher, olika teman och strategier, räntor, valutor och råvaror (inkl. ETC:er).

För mer information om ETF:er

Fördelar och nackdelar jämfört med vanliga index- och aktiefonder?

Fördelar

 • L√•ga avgifter
 • B√∂rsnoterad
 • Priss√§ttning och handel i realtid
 • Riskspridning
 • Enkel struktur
 • Transparens
 • Stora valm√∂jligheter
 • Utbud av s√§lj-ETF:er - positiv avkastning om underliggande index g√•r ner i v√§rde
 • Utbud av ETF:er med inbyggd h√§vst√•ngseffekt
 • Hedge eller portf√∂ljskydd
 • Alltid fullinvesterade (indexfonder h√•ller en viss likviditet f√∂r uttag)
 • Skatt (t.ex. om fonden √•terinvesterar utdelningar skattefritt)

Nackdelar

 • Courtage
 • M√•nadssparande ej tillg√§ngligt

Varför ska man investera i ETF:er?

Väldigt få förvaltare som tillämpar en aktiv förvaltning slår sina jämförelseindex. Statistik har visat att så många som 78 procent av fonderna går sämre än index1. I dåliga tider avviker ofta förvaltare allt mindre från sina index i och med att de inte vill sticka ut ur mängden. Att avvika negativt från sitt jämförelseindex får oftast större konsekvenser än om man avviker positivt från sitt index. Börshandlade fonder i Sverige har en förvaltningsavgift på mellan 0,3-0,6 procent jämfört med de aktivt förvaltade svenska aktiefonderna som brukar ha en avgift på omkring 1,2-1,5 procent. Varför ska man då betala dyrt för något som man kan få betydligt billigare och där man vet exakt vad man kommer att få? En traditionell ETF ger dig en avkastning som exakt följer det underliggande indexet.

En investering i ETF:er brukar benämnas som passiv förvaltning i förhållande till vanliga aktiefonder som är aktivt förvaltade. Passiv marknaden inkluderar dock både ETF:er och traditionella indexfonder. Ett flertal välkända svenska institutioner har lagt över en stor del av sin förvaltning i s.k. passiv förvaltning t.ex. Sjunde AP-Fonden, Länsförsäkringar och Skandia Liv. ETF:er tillhandahåller även möjligheten att gå kort, dvs. att man säljer index. I ett sådant scenario spekulerar en investerare i att marknaden ska gå ner vilket har varit ytterst lönsamt under de senaste åren. Detta skiljer sig mot de vanliga aktiefonderna som bara genererar en positiv avkastning i en stigande marknad (s.k. long-only fonder).

Hur stort är utbudet?

Världen

I april 2011 fanns det 2 670 ETF:er med 6 021 börsnoteringar runt om i världen. Dessa har emitterats av 140 leverantörer på totalt 48 börser och har ett förvaltat kapital om 1 469,8 miljarder USD2.

USA

ETF:er utvecklades i USA och instrumentet har funnits sedan början på 90-talet. Den första ETF:en som lanserades följde det välkända amerikanska indexet S&P 500 och gick under namnet SPDR eller Spider. I dag är SPDR den mest omsatta börshandlade fonden i världen och ett av det mest omsatta instrumenten på hela den amerikanska börsen. SPDR S&P 500 har ungefär 90 miljarder dollar3 under förvaltning och står därmed för cirka 10 procent av den totala ETF marknaden i USA. I april 2011 fanns det ungefär 972 ETF:er noterade på de amerikanska börserna med 997,3 miljarder dollar under förvaltning4.

Europa

I Europa har det funnits ETF:er sedan år 2000. Första noteringen gjordes på Deutsche Börse (XETRA). Idag är Deutsche Börse störst i Europa gällande ETF:er. I februari 2010 fanns det cirka 800 noterade ETF:er på XETRA. Denna explosion av ETF:er har inneburit att Deutsche Börse tagit fram ett eget segment på XETRA för ETF:er som heter XTF. I april 2011 fanns det ungefär 1 128 ETF:er noterade på de europeiska börserna med totalt 328,2 miljarder dollar under förvaltning5

Norden

På den nordiska marknaden är det inte lika vanligt med ETF:er. I mars 2011 fanns det 76 ETF:er noterade på de nordiska börserna, varav 61 i Sverige. Den svenska ETF marknaden är under kraftig tillväxt och flera nya ETF:er förväntas noteras under de närmaste åren. De få ETF:er som finns tillsammans med traditionella indexfonder, den s.k. passivmarknaden, förväntas utgöra omkring 8 procent av det totala kapitalet i aktiefonder i Sverige. I dagsläget finns det fem ETF leverantör i Sverige; Handelsbanken (genom XACT), Deutsche Bank (genom db x-trackers), UBS, Swedbank Robur och SEB (genom SpotR). XACT beräknar sin nordiska ETF marknadsandel baserat på ett förvaltat kapital om cirka 20 mdr till cirka 90 procent .6

XACT tillhandahåller i dagsläget 24 stycken ETF:er som följer svenska och nordiska index. Andra ETF leverantörer i Norden är SEB genom sitt dotterbolag SpotR (Sverige), Seligson & Co (Finland) och DnB NOR (Norge).

ETF leverantörer

För mer information om nordiska och globala ETF leverantörer se länkar nedan:

Norden

√Ėvriga ETF-leverant√∂rer inkluderar

Europa

USA

Hur handlar man ETF:er?

Du handlar ETF:er via din vanliga nätmäklare, bank eller fondkommissionär. För en kort sammanställning över vilka marknadsuppkopplingar som de större nätmäklarna tillhandahåller genom internethandel, se nedan:

Marknad Avanza Saxo Privatbank Nordnet Saxobank* Netfonds
Sverige X X X X X
Norge X X X X X
Danmark X X X   X
Finland X X X    
Island         X
Tyskland   X X X  
Nederl√§nderna   X   X  
Frankrike   X   X  
USA X X X X X
Kanada X   X X  

(* Endast avseende ETF:er. √Ėvriga marknadsuppkopplingar inkl. Storbritannien, Luxemburg, Irland, Schweiz, Hong Kong, Australien)

Kostnader?

Courtage tas ut av din nätmäklare, bank eller fondkommissionär enligt respektive leverantörs prislista. Flera av nätmäklarna tar 99 kronor i minimicourtage för att handla på den svenska börsen detta kan jämföras med en kostnad om cirka 100-110 kronor i minimicourtage för att handla på den tyska börsen i Frankfurt (XETRA). Utöver courtaget tar ETF leverantörerna ut en förvaltningsavgift. Förvaltningsavgiften dras i regel automatiskt varje bankdag från fondandelarnas värde.

För mer information om marknadsuppkopplingar och priser:

Källhänvisning

Om ETFSverige.se

ETFSverige är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på det finansiella instrumentet ETF (Exchange Traded Funds). ETFSverige är en oberoende sajt till för alla som vill lära sig mer om ETF:er. På denna sajt presenteras samtliga ETF:er som är noterade i Norden, omkring 200 av de mest likvida ETF:erna som är noterade på den tyska börsen XETRA samt omkring 200 av de mest likvida ETF:erna som är noterade på den amerikanska börsen NYSE (New York Stock Exchange).

Om annonsering på ETFSverige.se

ETFSverige.se:s målsättning är att vara den mest omfattande, mest besökta och användarvänliga innehållssajten i Sverige kopplat till det finansiella instrumentet ETF (Exchange Traded Funds). Sajten riktar sig främst till privata- men även institutionella investerare med ett intresse för information kring ETF:er. För att annonsera på ETFSverige.se kontakta oss på annonsera@etfsverige.se