Nasdaq
ETF BŲrshandlade fonder

Frågor & Svar

Exempel på hur man använder ETFSverige.se?

  1. Logga in på din depå hos din nätmäklare eller bank.
  2. Gå in på någon av sajterna som analyserar och rekommenderar ETF:er (klicka här), p√• ETFBloggen eller p√• ETF-forum.
  3. Hitta den ETF du är intresserad av genom ETF-databasen på ETFSverige.se.
  4. Vill du veta mer om ETF:en, gå in på länken ("Läs mer") till ETF-leverantören som står angivet till höger om
        instrumentet. Sök sedan på WKN-kod, ticker-kod eller på namnet på ETF:en.
  5. Använd ticker-koden eller namnet på instrumentet för att hitta ETF:en på din nätmäklares sajt.
  6. Nu är det bara att handla!

ETF-databasen

Hur stort är urvalet?

I och med att det finns ett relativt litet utbud i Norden har samtliga ETF:er i Norden tagits med i sammanställningen. Utöver dessa ETF:er har omkring 200 av de mest likvida ETF:erna på tyska b√∂rsen XETRA (del av Deutsche Börse) samt omkring 200 av de mest likvida ETF:erna på amerikanska börsen NYSE (New York Stock Exchange) valts ut.

Vilka typer av ETF:er finns med i det urval som presenteras på ETFSverige?

I den sammanställning av ETF:er som ETFSverige tillhandahåller ingår alla tillgängliga investeringskategorier: Länder, regioner, branscher, teman och strategier, räntor, valutor och råvaror.

Vilka är urvalskriterierna

Samtliga ETF:er i Norden kommer presenteras samt ett urval av de mest likvida ETF:erna i Tyskland (XETRA) och i USA (NYSE). ETF:erna på XETRA och NYSE har framförallt valts ut efter likviditet (inkl. ej OTC-handel). De illikvida ETF:erna exkluderas då spreaden, dvs. skillnaden mellan köp- och säljkursen kan bli stor. Vidare kan det vara svårt att få avslut i dessa ETF:er, vilket kan göra det svårt att både köpa och sälja.

Hur ofta uppdateras ETF-databasen?

ETF-databasen kommer att uppdateras halv√•rsvis. Information om nya ETF:er och ETF:er som inte √§r med i databasen komma att beskrivas/diskuteras på ETF-bloggen.

Vad betyder ticker-kod och WKN-kod?

En ticker-kod är en kortbeteckning av ett finansiellt instrument. Ticker-koder för ETF:er fungerar på samma sätt som för aktier. Ericsson till exempel har en ticker-kod som heter ERIC B. Ticker-koden kan användas för att hitta det instrumentet du intresserat dig för på ETFSverige eller hos din nätmäklare eller för att informera din mäklare om vilket instrument du är intresserad av att köpa. WKN-koden är en bokstavs och sifferkod för det aktuella instrumentet och används med fördel när du söker efter faktablad angående en specifik ETF på någon av ETF leverantörernas sajter. Om det inte går att hitta instrumentet hos leverantören kan man använda ticker-koden eller att söka på namnet på instrumentet. De ticker- och WKN-koder som presenteras på denna sida ska fungera i de flesta finansiella informationssystem.

Vad innebär förvaltningsavgift?

Respektive ETF leverantör tar ut en förvaltningsavgift för att tillhandahålla det aktuella ETF:en. Förvaltningavgifter för ETF:er fungerar precis på samma sätt som för vanliga aktiefonder. Förvaltningsavgiften tas ut löpande från de pengar som finns i fonden och räknas kontinuerligt bort från andelsvärdet (NAV-kursen).

Vad står TER för?

TER stå för Total Expense Ratio ("TER"). TER är ett internationellt mått för att visa totalt erlagda avgifter i en fond eller ETF. Förvaltningsavgiften är en del av TER. TER innehåller samtliga kostnader utom fondens courtagekostnader. TER uttrycks i procent.

Vad betyder replikering?

ETF:er kan replikera sitt underliggande index genom att antingen fysiskt köpa underliggande aktier eller genom syntetisk replikering. Syntetisk replikering sker genom s√• kallade swapkontrakt. Fonden/ETF:en får enligt investeringsbegr√§nsningarna i UCITS IV (europeiska fondregler) vid derivattransaktioner exponeras f√∂r motpartsrisk upp till h√∂gst 10 procent av fondens substansv√§rde. Resterande del, 90 procent måste säkerställas genom säkerheter. De flesta ETF-leverantörer har säkerheter överstigande 90 procent och ibland mer än 100 procent. Kolla upp vad som gäller i ditt specifika fall.

Vad betyder användning av vinst?

En ETF kan antingen dela ut uppkomna vinster eller aktieutdelningar fr√•n de underliggande bolagen ("Utdelning") eller √•terinvestera dessa i fonden ("√Öterinvestering"). Detta kan ge upphov till olika skattesituationer d√• olika dep√•typer har olika skatteuppl√§gg, till exempel kapitalf√∂rs√§kringar och traditionella aktiedep√•er. Kontakta din nätmäklare eller bank fö att diskutera vad som är optimalt för dig.

Övrigt

Handelstider

Handelstiderna på den tyska börsen XETRA överensstämmer med handelstiderna på Nasdaq OMX Stockholm. Handelstiderna i Sverige2 och Tyskland3är måndag till fredag mellan klockan 09.00 och 17.30. I USA på New York Stock Exchange (NYSE) är handelstiderna måndag till fredag mellan klockan 15.30 och 22.00 (svensk tid)

Vad kostar det att handla en ETF?

Den totala kostnaden för att köpa en ETF inkluderar följande kostnader: Courtage (se nedan tabell), TER samt spread, dvs. skillnaden mellan köp- och säljkurs.

Vad kostar det att handla en ETF hos de stora nätmäklarna?

Courtagekostnader för att handla på ETF:er på XETRA eller NYSE är nästan identiska med kostnaden för att handla aktier i Sverige. Det kostar omkring 99 kronor i minimicourtage att handla svenska aktier hos flera av nätmäklarna. De aktuella kostnaderna för får du undersöka på din leverantörs sajt eller prislista. För en kortare prisjämförelse fö marknader som √§r tillgängliga via internet, se tabell nedan (standard depå):

Marknad Avanza Saxo Privatbank Nordnet Saxobank Netfonds
 Sverige 0,085%, min 99 SEK 0,085%, min 99 SEK 0,085%, min 99 SEK 0,10%, min 65 SEK 0,03%, min 59 SEK
 Norge 0,085%, min 83,95 NOK 0,085%, min 84 NOK 0,085%, min 95 NOK 0,10%, min 65 NOK 0,03%, min 59 SEK
 Finland 0,085%, min 10,95 EUR 0,085%, min 12 EUR 0,085%, min 11 EUR - -
 Tyskland - 0,15%, min 12 EUR 0,12%, min 11 EUR 0,10%, min 12 EUR -
 USA 0,15%, min 14,55 USD 0,15%, min 14,95 USD 0,15%, min 13 USD 0,02 per share, min 15 USD 0,10%, min 79 SEK

Vad är skillnaden mellan Dow Jones STOXX och EURO STOXX indexen?

EUROSTOXX
Inkluderar Large-, Mid och Small-Cap företag i 12 euroland länder: Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien Tyskland, Österrike

Dow Jones STOXX
Inkluderar Large-, Mid och Small-Cap företag i 18 EU-länder: Utöver de 12 länderna i EURO STOXX ingår Danmark, Island, Norge, Schweiz, Storbritannien och Sverige.

För mer information om hur olika index är uppbyggda, se nedan.


Index leverantörer

Dow Jones
www.djindexes.com

FTSE Group
www.ftse.com

Morgan Stanley Capital International (MSCI)
www.msci.com

Russell
www.russell.com

Standard & Poor's
www.standardandpoors.com


1 Inkluderar Nasdaq OMX Stockholm samt Oslo Börs
2 Sverige har stängningscall mellan 17.20 och 17.30
3 Tyskland har stängningscall mellan 17.30 och 17.35

Om ETFSverige.se

ETFSverige är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på det finansiella instrumentet ETF (Exchange Traded Funds). ETFSverige är en oberoende sajt till för alla som vill lära sig mer om ETF:er. På denna sajt presenteras samtliga ETF:er som är noterade i Norden, omkring 200 av de mest likvida ETF:erna som är noterade på den tyska börsen XETRA samt omkring 200 av de mest likvida ETF:erna som är noterade på den amerikanska börsen NYSE (New York Stock Exchange).

Om annonsering på ETFSverige.se

ETFSverige.se:s målsättning är att vara den mest omfattande, mest besökta och användarvänliga innehållssajten i Sverige kopplat till det finansiella instrumentet ETF (Exchange Traded Funds). Sajten riktar sig främst till privata- men även institutionella investerare med ett intresse för information kring ETF:er. För att annonsera på ETFSverige.se kontakta oss på annonsera@etfsverige.se