Nasdaq
ETF BÔŅĹrshandlade fonder

Ansvarsbegränsning och disclaimer

Inget som skrivs på ETFSverige.se ska ses som investeringsrådgivning eller som en uppmaning att investera i ETF:er eller något annat finansiellt instrument.

Informationen på hemsidan har sammanställts och spridits utifrån källor som ETFSverige bedömt som tillförlitliga. ETFSverige har dock inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt eller redovisat i sina studier, varför ETFSverige inte påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan intagen information och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Användaren av denna sajt uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna och att basera ett investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt.

ETFSverige svarar inte för förlust eller skada direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må vara som kan uppkomma till följd av användandet av innehållet på denna sajt. Informationen på denna sajt riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer där distributionen av information förutsätter registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land*.

*Inkluderar men inte uteslutande personer med hemvist i t.ex. USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada.

Om ETFSverige.se

ETFSverige är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på det finansiella instrumentet ETF (Exchange Traded Funds). ETFSverige är en oberoende sajt till för alla som vill lära sig mer om ETF:er. På denna sajt presenteras samtliga ETF:er som är noterade i Norden, omkring 200 av de mest likvida ETF:erna som är noterade på den tyska börsen XETRA samt omkring 200 av de mest likvida ETF:erna som är noterade på den amerikanska börsen NYSE (New York Stock Exchange).

Om annonsering på ETFSverige.se

ETFSverige.se:s målsättning är att vara den mest omfattande, mest besökta och användarvänliga innehållssajten i Sverige kopplat till det finansiella instrumentet ETF (Exchange Traded Funds). Sajten riktar sig främst till privata- men även institutionella investerare med ett intresse för information kring ETF:er. För att annonsera på ETFSverige.se kontakta oss på annonsera@etfsverige.se